Studentens innflytelse på rektorvalget

På Studenttingets åpne møte torsdag 1. februar velger Studenttinget studentrepresentant til innstillingsutvalget. Dette er muligheten for studenter som ønsker å påvirke rektorvalget.

Publisert Sist oppdatert

I etterkant av Anne Borg sin avgang som NTNU-rektor har flere stilt spørsmål om ny rektor burde velges eller ansettes. Selv om ny rektor med dagens modell ennå ansettes av NTNU-styret påpeker studentrepresentant i NTNU-styret, Anders Lie Hagen, at studenter likevel har innflytelse på hvem som blir ny rektor gjennom innstillingsutvalget

Ønsker kandidater med erfaring og tid

Torsdag 1. februar har Studenttinget åpent møte der Studenttinget skal stemme frem en vara og en fast representant til innstillingsutvalget. Fagpolitisk ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg, Aksel Kvamme Aase, forteller til Under Dusken at alle studenter i utgangspunktet kan stille, men at arbeidsutvalget har foreslått for Studenttinget at det er ønskelig med kandidater som har god kjennskap til interne prosesser ved NTNU og som gjerne har erfaring fra studentdemokratiet.

Til tross for at vervet tar tid og ikke honorert, så påpeker Aase at dette er en veldig stor mulighet for å påvirke hele NTNU.

Innstillingsutvalget vil ha i oppgave å vurdere rektor-kandidater gjennom søknadspapirer og intervjuer. Ut fra dette vil utvalget utarbeide en innstilling til NTNU-styret med forslag til rektor-kandidat og eventuelt rangere kandidatene hvis det er flere innstilte. Utvalget vil bestå av representanter fra styret, ansatte og studenter.

LES OGSÅ: Ein kavalkade for kvartlivskrisa 

Powered by Labrador CMS