Ovenfor fra venstre: Sander Elias Høyland, Brede Haugland, Tobias Clausen, Hanna Drag Lysø, Sindre Vie Jørgensen, Emilie Faarup Storvik Nederst fra venstre: Alexander Järvi, Christoffer Røneid, Jonas Låstad, Roar Høiby Brakstad, Hanna Solemdal

Disse elleve kjemper om å bli studentenes representant i NTNU-styret

Fra 28. til 31. mars kan du stemme over hvem som skal fremme studentenes interesser i NTNU-styret det neste året.

Publisert Sist oppdatert

Elleve studenter ble nominert og søknadsfristen er avsluttet og konkurrerer nå om stillingen som studentrepresentant i NTNUs styret.

Du kan møte kandidatene på debatten i Storsalen på Studentersamfundet tirsdag 29.03. I tillegg kan du ta valgomaten for å finne ut hvem av kandidatene du er mest enig med.

Både én kvinnelig og én mannlig student søkes for å ta over vervene Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth har hatt i et år. De har jobbet sammen med ni andre medlemmer i NTNUs øverste organ for å sikre at institusjonene drives effektivt og etter retningslinjene Kunnskapsdepartementet har satt. Dette er de elleve kandidatene:

Sander Elias Høyland, 23 år, Lektorutdanning i realfag

AVHOLDS: Sander Elias Høyland mener at han skiller seg fra de andre fordi han er kristen og har mange kontakter gjennom det kristne nettverket sitt.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg har stilt til NTNU-styret fordi jeg tror jeg har den riktige kombinasjonen av erfaring og personlige egenskaper til å gjøre en reell forskjell og gi studentene økt innflytelse på NTNU. Jeg stiller ikke fordi jeg har lyst til å komme inn i styret, selv om det selvfølgelig hadde vært veldig gøy, men fordi jeg tror det vil gagne studentene om jeg blir valgt.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Jeg har både før og i løpet av studietiden hatt en rekke verv i ulike styrer og komiteer hvor jeg har lært hvordan beslutninger tas, hvordan saksbehandlingen foregår, og hva som skal til for å bli hørt. Jeg er også god til å håndtere stress, og jeg tenker raskt i krevende situasjoner. Når en skal diskutere store saker med mange smarte mennesker i NTNU-styret tror jeg dette er en viktig egenskap.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Jeg ønsker å bidra til nytenkning innad på NTNU. Bør man for eksempel pålegge professorer å undervise som en del av stillingen sin når de egentlig bare ønsker å forske? Eller det mer hensiktsmessig å legge opp til at alle som foreleser ved NTNU gjør det fordi de synes nettopp det er spennende og givende?

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Jeg kommer til å konsentrere meg om sosiale medier, ettersom studentene ved NTNU er spredt utover flere byer og på flere studiesteder i hver by. Jeg kommer til å oppfordre alle til å stemme, uavhengig av hvem de stemmer på, og bare stemme på meg hvis de virkelig har troen på meg. Det er viktig for meg at den beste kandidaten blir valgt, også hvis det ikke er meg.

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Jeg kommer til å bruke nettverket mitt til å forsøke å nå ut til så mange studenter som mulig, og understreke viktigheten av høy valgoppslutning. Det er ikke bare viktig hvem som blir valgt, men også hvordan de blir valgt, og da er oppslutning rundt valget essensielt.

Hva skiller deg fra de andre kandidatene?

– Jeg er kristen og avholds, det tror jeg ikke gjelder så mange av de andre. Det kristne nettverket mitt gjør at jeg er i kontakt med studenter fra en rekke forskjellige studieprogram ved NTNU, så jeg lever i alle fall ikke bare i Gløshaugen-bobla. Jeg har også en konkret kampsak jeg tror det er realistisk å få gjennomslag for.

Hva er din hjertesak?

– Sensurfrist på eksamener. NTNU har en mye mer fleksibel sensurfrist enn det Kunnskapsdepartementet har åpnet for, og det eksisterer ingen sensurfrist når en student klager på en karakter. Hvis en klage på en E resulterer i karakteren F flere måneder etter at klagen ble sendt kan dette få store konsekvenser for studieprogresjonen til studenten, og det er et seriøst problem for de det gjelder.

Hvilke andre ting kjemper du for?

– Nytenkning rundt hvordan man underviser på NTNU. Vi har nylig gått tilbake til hovedsakelig fysisk undervising, men jeg tror det er mye vi kan lære av de to siste årene. Jeg ønsker blant annet å stille spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig å arrangere fysiske forelesninger med hundrevis av studenter.

LES OGSÅ: Studentdemokratiet sliter med rekruttering.

Brede Haugland, 22 år, Master i elektronisk systemdesign og innovasjon

HVERDAG: Brede Haugland vil jobbe for å få studiehverdagen tilbake til normalen etter pandemien.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg har stilt for å se mer av alt man kan engasjere seg i som student og for å få et større innblikk inn i studentpolitikken internt på NTNU. Vervet virker som helt strålende godt arbeid som også gir deg tid til å bli (be)kjent med studenter på tvers av linjer på hele NTNU. Med godtbiten om jobb og i essensen enda mer av det samme arbeidet søkte jeg.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Jeg har tre år med frivillige verv på ryggen på Samfundet, hvor jeg per nå har tre funksjonærverv, så jeg er flink til å arbeide strukturert og har erfaring med å representere forskjellige grupper i forskjellige forum. Jeg har fått med meg en del Samfundet-politikk, så jeg vil til liknende og (kanskje) større arenaer.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Nå som man endelig kan puste ut og si at korona er over på ordentlig, så er det eneste jeg per nå vil å få studiehverdag tilbake til det normale. En viktig del av det er stands, utveksling og diverse opplegg på campus. Vi må ta tilbake noe av det gamle, men jeg håper også å introdusere litt nytt om jeg er heldig.

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Jeg blir nok å se en del på campus neste to ukene med en kaffekopp og et skilt som spør om noen vil prate om valget! Så skal jeg nok benytte meg av sosiale medier til å spre viten om kandidaturet og ellers gå rundt og småstresse over hvorvidt jeg byr på nok av meg selv.

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Blesting og sosiale medier tror jeg er det som må til. Det er dessverre et valg preget av stemmeberrettigede som enten er for opptatt eller investert i andre organer eller egen hverdag til å bruke den stemmeretten. Jeg vil gjøre mitt beste for å spre bruken av den stemmeretten, så jeg vil gjøre mitt beste for å spre valget i seg selv framfor å spre eget kandidatur for den lille andelen studenter som følger med på valget.

Hvordan skiller du deg fra de andre kandidatene?

– Jeg tror dypdykket mitt på Samfundet skiller meg fra de fleste her, men som student er jeg nok heller veldig gjennomsnittlig, som jeg ser på som en styrke per denne konteksten. Jeg liker, og dedikerer flere timer til, å snakke med mennesker, er vant til organisatorisk arbeid og er ikke ellers et supermenneske. Jeg tror jeg godt kan representere studentene på NTNU samtidig som jeg er veldig imøtekommende (og lett å møte).

Hva er din hjertesak?

– Hakk i plata, men det er å få hverdagen til studenter tilbake. Og med NTNU som perspektiv så vil det også gjelde drift av campus, de ansatte sin hverdag og de mange andre sidene ved NTNU som institusjon.

Tobias Clausen, 22 år, Bachelor i økonomi og administrasjon

GAVMILD: Tobias Clausen har som hjertesak at det skal være gratis kaffe til studentene.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg har stilt ettersom jeg ble tipset om å søke av Henrik Bryn Rambøl.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Jeg er handlekraftig og får ting til å skje, og tror jeg er god til å skape innflytelse og mener dermed jeg er skikket til posisjonen. Jeg vil gjøre universitetet til en bedre plass å være for studentene, og vil tale deres stemme i styret. Min strategi er å score høyt på valgomaten.

Hvordan skal du sikre for god valgdeltakelse?

– Jeg skal oppfordre folk til å stemme, uansett hvem de ønsker å stemme på.

Hvordan skiller du deg fra de andre kandidatene?

– Jeg skiller meg fra andre ved å ikke gi meg før gjennomføringen er i boks, uansett hva.

Hva er din hjertesak?

– Hjertesaken min er gratis kaffe til studentene.

Hanna Drag Lysø, 23 år, Bachelor i sosialantropologi

ERFARING: Hanna Drag Lysø nevner flere år med frivillige verv blant sine kvalifikasjoner til NTNU-styret.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– To år i linjeforeningsstyret, to år i studentrådet SU (studentrådet ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap) ett år som instituttillitsvalgt og ett som fakultetstillitsvalgt) i tillegg til noen andre mindre verv. I tillegg er jeg engasjert og bryr meg veldig mye om at studentene skaltrivsel.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Sørge for at NTNU gir mer støtte til linjeforeningene. Flere og bedre flerbruksareal, for både studier og fritid. Skape flere uformelle møtepunkter både mellom studenter, og mellom studenter og ansatte og gjøre de ulike studenttjenestene mer tilgjengelige for studentene

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Tenker det meste kommer til å gå i sosiale medier og plakater rundt om, samt å snakke med venner og bekjente.

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Snakke med folk! Det er det mest effektive.

Hvordan skiller du deg fra de andre kandidatene?

– Flere år med erfaring, bryr meg om mine medstudenter, legger gjerne inn den ekstra innsatsen. F.eks. Da jeg strikket en genser med studentrådets logo til min med-FTV.

Hva er din hjertesak?

– Studenters læringsmiljø etter pandemien.

Sindre Vie Jørgensen, 23 år, Bachelor i fysikk

ARBEIDSMILJØ: Sindre Vie Jørgensen vil jobbe for gode arbeidsmuligheter på campus gjennom campussammenslåingen.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg har meldt kandidatur fordi jeg tror at studietiden er en viktig tid for mange, og en tid mange vil se tilbake til som voksen. Derfor ønsker jeg å kunne gjøre mitt for å sørge for at studietiden blir best mulig, og at året som kommer blir bedre enn årene før.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Jeg har sittet ett år som fakultetstillitsvalgt, har vært aktiv i linjeforening siden jeg begynte å studere i 2018, og hatt flere verv. I tillegg har jeg mange erfaringer fra tidligere jobber hvor jeg har måtte håndtere lederansvar og selvstendig arbeid, noe som gir meg ferdigheter som egner seg godt i styret.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Jeg ønsker å sikre et bedre psykososialt helse- og arbeidsmiljø, studiet bør støtte psyken og være givende. I tillegg ønsker jeg å jobbe for gode arbeidsmuligheter på campus, slik at campusprosjektet og sentraliseringen på minst mulige måte skal gå ut over studenter som studerer nå.

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Planen min er å gå rundt og prate mest mulig med studenter, og prøve overtale dem til å stemme på meg. Deretter blir det arbeid over sosiale medier, plakater og selvfølgelig å delta på kandidatdebatt på Samfundet i neste uke. Jeg skal jobbe for å promotere valget i helhet og ikke bare meg selv. Det viktigste er jo å ivareta demokratiet og da er det viktigst at flest mulig stemmer og ikke at de må stemme på meg.

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Pågangsmot, tør å ta opp vanskelige saker og har jeg en stahet om å gjennomføre eget arbeid til best mulige evne. Psykososial helse og arbeidsmiljø. Å gjøre studiehverdagen lettere for studenter, ikke at vi skal gjøre pensum lettere nødvendigvis, men heller sørge for at alle støtteapparater rundt undervisning er best mulig. Fag bør bare være vanskelig i form av pensum, ikke fordi inspera eller blackboard ikke samarbeider, forelesningsplaner ikke er tilgjengelig eller fordi man må bruke 10 til 20 minutter hver dag for å finne steder å kunne jobbe med øving.

Alexander Järvi, 24 år, Master i industriell kjemi og bioteknologi

ERFARING: Alexander Järvi vil jobbe for at NTNU har et tettere samarbeid til arbeidslivet.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Jeg har vært aktiv og engasjert student i tre år på Gløshaugen og sittet i Kjemidagen-styret i 2019. Jeg har også fått ledererfaring gjennom å ha jobbet som instruktør i det finske forsvaret. Men det viktigste av alt er at jeg har veldig stort interesse for studentpolitikk.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– NTNU må tilrettelegge for attraktiv fysisk tilstedeværelse på campus, og dette må oppnås ved å gå ut i fra studentene sine behov. For å få studentene tilbake på campus må det tas i bruk oppdaterte undervisningsmetoder samt sørge for gode muligheter for å jobbe på campus. Dette kan gjøres ved å for eksempel dele ut identitetsarealer med mulighet for jobbing til linjeforeninger.

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Hovedkanal vil være bruk av sosiale medier samt gode diskusjoner under valgdebatten.

Hvordan skal du sikre for god valgdeltakelse?

– Jeg skal engasjere nærmiljøet mitt for å stemme i valg.

Hva skiller deg ut fra andre?

– Jeg har erfaring i å være aktiv student i både norsk og utenlandsk universitet.

Hva er din hjertesak?

– NTNU bør være et internasjonalt universitet med moderne forskning og undervisning.

Hvilke andre ting kjemper du for?

– Arbeidslivsrelevans er en omdiskutert tema og mange av studieprogrammene ved NTNU har obligatorisk praksis eller krav om relevant erfaring. For mange kan det være slitsomt å finne slik erfaring, og derfor må NTNU ha tettere samarbeid med arbeidslivet for å hjelpe studentene å finne relevant erfaring i studietiden.

Christoffer Røneid, 21 år, Master i fysikk og matematikk

HELHET: Christoffer Røneid vil jobbe for at studenters søvn, ernæring, studier, fysisk aktivitet og skal ha en balanse som gir dem glede.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg har stilt til NTNU-styret fordi jeg synes dette først og fremst virker utrolig interessant og læringsrikt. Jeg synes studentpolitikk er veldig spennende, og føler dette hadde vært en flott mulighet til å utvide mitt perspektiv.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Sterkt motivert, og går inn med en innstilling hvor jeg vil gi 110 prosent. Har tidligere vært leder og nestleder i elevråd gjennom hele min skolegang. Vært med på Elevtinget, og sitter for tiden som styremedlem i SU i Tekna. Jeg studerer teknologiske fag og jobbet flere år innen helsetjenesten på omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede og som støttekontakt. Dette føler jeg har gitt meg et bredt perspektiv og gjort meg til en mer reflektert person, som jeg føler jeg kan ta med meg inn i denne stillingen.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Jeg er opptatt av studenters psykiske helse, og fremme gode studentvaner. Vil blant jobbe med å gi mer og bedre informasjon om hvordan man som ny, og gammel, student kan studere på en sunn og gledesfull måte.

Hvordan skal du gjennomføre valgkamp?

– Jeg vil stå på stand, være på sosiale medier og delta på debatten i Storsalen på Studentersamfundet tirsdag 29.03!

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Kommer til å bruke de kanalene jeg har til å få frem valget, og snakke med dem jeg kjenner. Etter hvert som tiden går blir jo omgangskretsen bare større og større, så viktig å få brukt den her tenker jeg!

Hva skiller deg ut fra andre?

– Vanskelig å si hvordan jeg skiller meg ut, da jeg personlig ikke kjenner de andre kandidatene og de alle virker veldig dyktige. Jeg føler hvert fall at jeg er en tålmodig, reflektert og imøtekommende person, som kunne representert studentene i NTNU-styret på en solid måte.

Hva er din hjertesak?

– Studenters psykiske helse

Hvilke andre ting kjemper du for?

– Først og fremst vil jeg bedre studenter sine livsvaner. Hvordan man jobber med studie, ernæring, søvn, fysisk aktivitet og hobbyer/fritidsaktiviteter som gir en glede. At man ikke kommer inn i den bobla hvor det eneste som er viktig er selve studiet, og man føler det går utover hverdagen i den forstand at man må velge bort trening, arrangementer, eller å være sosial i frykt for at det går ut over skolen. At man har muligheten til å finne balansen mellom studiet og fritiden.

– For det andre vil jeg innføre noen lavterskel arrangementer eller grupper hvor man kan komme og snakke med andre studenter. Sprekke bobla rett og slett, og huske at det finnes andre ting utenom studiet. Dette mener jeg kan være til fordel for både studenter sin psykiske helse og hverdagsglede.

Jonas Låstad, 22 år, Bachelor i materialteknologi

KONTAKT: Jonas Låstad tror mange av NTNU sine problemer hadde blitt løst med bedre kommunikasjon mellom universitetet og studentene.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg har stilt til styrerepresentant da jeg føler det er en stilling som gjør en viktig jobb for studentene, den følelsen av å gjøre noe meningsfullt er noe jeg tror mange andre også føler på. Jeg tror også at jeg hadde passet til stillingen og kunne gjort en brukbar jobb.

Hva er dine kvalifikasjoner til posisjonen?

– Jeg har fulgt styrerepresentantene de siste to årene og har god kjennskap til stillingen, samt at jeg har god erfaring fra studentdemokratiet de siste to årene. Som fakultetstillitsvalgt har jeg også direkte erfaring som styremedlem gjennom fakultetsstyret til fakultetet for naturvitenskap.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Jeg tenker at hvis jeg kunne endre én ting, så hadde det vært å forbedre kommunikasjonen mellom NTNU og studentene, for mye av utfordringene jeg ser på NTNU kunne blitt løst med bedre kommunikasjon. Hvis jeg kunne endre mer kunne jeg skrevet en liste, men først og fremst kommunikasjon, studiefleksibilitet, arbeidslivsrelevans og campusprosjektet.

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Til nå har jeg ikke rukket å tenke på valgkampen. For tiden er jeg opptatt med eksamen og å skrive bachelor. Jeg tenker at det å være synlig på campus samt å aktivt tilgjengelig digitalt vil være veien å gå. Når det kommer til campusene Gjøvik og Ålesund, har jeg et par ideer.

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Jeg tenker at en viktig del av valgkampen er en institusjonell valgkamp, der hele valget blir synliggjort. Det er viktigst at studentene deltar i valget, det trenger ikke å være gjennom å stemme for meg. Med erfaring som valgansvarlig har det vist seg at det mest effektive for mer valgdeltakelse er å ha flere kandidater. I år er vi heldige med mange gode kandidater.

Hva skiller deg ut fra andre?

– Jeg vil mene at min kjennskap til stillingen hjelper noe, men hvordan jeg ønsker å skille meg ut er meningene mine, som du kan finne mer ut av på valgomaten til studentvalget.

Hva er din hjertesak?

Campusprosjektet.

Hvilke andre ting kjemper du for?

– Jeg jobber nå med å få vedtatt studentpolitikk på kjernekraft. Samt at jeg aktivt deltar i campusprosjektet for å sikre studentarealer på campus.

Emilie Faarup Storvik, 23 år, Master i europastudier

Framtiden: Emilie Faarup Storvik vil jobbe for at NTNU blir mer bærekraftig i undervisning og drift.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg stiller til NTNU-styret fordi jeg ønsker å bidra til å bedre studenthverdagen til studentene ved NTNU. Jeg har mye engasjement, glede og kunnskap som jeg ønsker å ta med meg inn i stillingen, og jeg tror at jeg er en god kandidat til NTNU-styret på bakgrunn av erfaringene jeg har bygd meg opp etter fem år i Trondheim. Jeg er ikke redd for å ta ordet, og jeg er svært løsningsorientert og dedikert i arbeidet mitt.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Gjennom fem år har jeg bygget opp kunnskap og forståelse for den rollen og det ansvaret studenter, ansatte og øvrige aktører skal og bør ta for å sikre og forbedre studiehverdagen til den enkelte student. Ikke minst har dette gitt meg både glede og sterke interesse for hvordan studiehverdagen til den enkelte student kan forbedres, noe jeg håper å få ta med meg videre som studentvalgt i NTNU-styret.

– Akkurat nå sitter jeg som fakultetstillitsvalgt på Humanistisk fakultet med ansvar for valg og kommunikasjon. I forbindelse med dette vervet sitter jeg også i klyngebrukergruppen til det nye HumSam-bygget i campussamlingen, og har lært mye om dette prosjektet. Her samarbeider jeg også mye med studentrepresentantene i de andre klyngebrukergruppene, i tillegg til andre deler av studentmassen for å få så mange gode innspill som mulig.

– I løpet av tiden min i Trondheim har hjertet mitt vært i NTNUI, der jeg har hatt diverse verv. Akkurat nå sitter jeg som leder av valgkomiteen, etter å ha gått ut av Hovedstyret på generalforsamling i forrige uke. Jeg var så heldig å få sitte i hovedstyret i ett og et halvt år, i tillegg til at jeg har ledet og vært nestleder i badmintongruppa til NTNUI. Jeg var med på å starte opp fadderutvalget Dragvoll, der jeg satt som økonomiansvarlig i ett år. Jeg har også vært sosialansvarlig og faddersjef i linjeforeningen min. Så jeg har fått mulighet til å utforske mange deler av studentfrivilligheten i Trondheim!

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Jeg vil jobbe for å sikre studentenes plass i campussamlingen. Fremtidens campus skal ha plass til alle fremtidige studenter på NTNU, og skal ta vare på læringsmiljøet og studentvelferden til studentene. Campussamlingen må forbedre studiemiljøet til studentene på NTNU.

– I tillegg vil jeg arbeide for at NTNU blir enda mer bærekraftig - både i undervisning men også i drift. Her vil jeg trekke fram Studenttingets bærekraftsplattform som et svært godt utgangspunkt. Sist, men absolutt ikke minst, vil jeg arbeide for å ansvarliggjøre universitetet i arbeidet for å bedre studentenes psykososiale helse. Det er lett å legge dette arbeidet over på samskipnaden og studentfrivilligheten, men jeg mener at NTNU bør ta en enda større rolle i forbedring av psykososiale helse. Dette kan være alt fra å bare gi mer penger til frivilligheten som bidrar til et godt psykososialt miljø, til å opprette konkrete tiltak på vegne av universitetet.

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Jeg regner med at det blir en ganske lik valgkamp som resten av kandidatene med facebook-arrangement og mye spam i sosiale medier. Så vennene mine på facebook får bare holde ut de neste to ukene, også skal jeg roe meg ned igjen. Jeg vil i tillegg prøve å få så mye kontakt som mulig med studenter jeg vanligvis ikke snakker med på campus. Kanskje det ikke resulterer i en stemme til meg, men det hadde vært gøy om det hevet valgoppsluttningen litt i hvertfall!

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Jeg mener at noe av det viktigste vi kandidatene kan gjøre er å drive en god valgkamp selv. Vi er elleve gode kandidater, og hvis vi alle tar valgkampen seriøst vil det skape en del blest rundt studentvalget som jeg håper vil heve valgoppslutningen til NTNU-styret. Ellers er det viktig å heie på studentrådene og Studenttinget som skal stå på stand de neste ukene, og jeg håper at flere stikker innom for å høre mer om valgene og kanskje vinne noen kule premier.

Hva skiller deg ut fra andre?

– Jeg har vært litt overalt i studentfrivilligheten med både NTNUI, Studentrådet HF, Studenttinget, Velferdstinget, Eureka linjeforening og Fadderutvalget Dragvoll som gjør at jeg kan mye om noe men litt om alt. I tillegg har jeg lært mye om campussamlingen, gjennom verv i NTNUI og i Studentrådet. Jeg er også ansatt på Brusselkontoret til NTNU som gjør at jeg har en innsikt i forskningsadministrasjonen til NTNU og det tette samarbeidet med andre institusjoner og aktører i Norge og utlandet. Jeg håper at min spredte kunnskap om NTNU og studentlivet skiller meg ut fra kandidatene.

Hva er din hjertesak?

– Både studenters psykososiale helse og å sikre studentens behov i campussamlingen. Begge er viktig å arbeide med nå framover i alle nivåer av NTNU.

Hvilke andre ting kjemper du for?

– Studentmedvirkning, studiemiljø og psykososiale helse på campus nå og på fremtidens campus. Vi er også i en tid der flere av våre bachelorstudenter aldri har satt foten i en fysisk forelesningssal, ei møtt sine medstudenter eller forelesere grunnet korona og digital undervisning. Her må NTNU ta et større ansvar for å sikre en best mulig overgang til den gode studiehverdagen på campus. I takt med klimakrisen må også NTNU tilpasse seg, og ta større eierskap til FNs bærekraftsmål – både i undervisning men også i vanlig virksomhet.

LES OGSÅ: Kjære studenttinget – fortell oss hva dere gjør

Roar Høiby Brakstad, 26 år, Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

HJELP: Roar Høiby Brakstad vil jobbe frem løsninger for studenter som er avhengige av økonomisk kompensasjon mens de er i praksis.

Hvorfor har du stilt?

– Jeg har stilt fordi jeg rett og slett elsker å jobbe med studentpolitikk. De siste tre årene har jeg hatt ulike verv i studentdemokratiet på NTNU, og jeg brenner for at vår tid som studenter skal være så god som overhodet mulig. Det å kunne sitte i NTNU-styret ser jeg på som en unik mulighet til å jobbe enda mer med det jeg liker best her på NTNU.

Hva er dine kvalifikasjoner?

– Jeg har dedikert mange timer til både studentdemokratiet og andre frivillige verv. Jeg mener at alle de ulike erfaringene mine gjennom verv i studentpolitikken, linjeforeninger og andre studentorganisasjoner gir meg et bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter som gjør at jeg er en sterk kandidat til vervet. Jeg tror det at jeg tidligere har studert ved UiO også gir meg et annet perspektiv enn mange andre studenter, noe som jeg føler er viktig i et dette vervet.

Hvilke endringer håper du å gjennomføre?

– Jeg vil at NTNU skal ta gjøre mer for at studenters psykiske helse skal bli ivaretatt. Vi har sett hvordan Sit har satt i gang flere studentdrevne prosjekter for å bedre studenters psykiske helse, og jeg mener NTNU kan engasjeres i større grad innenfor dette feltet. Jeg vil også engasjere med i gjennomføring av praksis på NTNU, ettersom jeg mener dette er et fantastisk verktøy som gir stor læring når ting går bra, men er også en kilde til stress og stor belastning når ting går feil. Jeg ønsker å jobbe tett opp mot Utdanningsutvalget og resten av studenttingets arbeidsutvalg for å bedre praksisordningene ved NTNU.

Hvordan skal du drive valgkamp?

– Det blir for det meste en digital valgkamp! Jeg er en av de uheldige som står midt i en stor praksisperiode mens valget foregår, så muligheten til å gå fysisk på campus for å promotere valget er ikke helt optimale. Jeg skal likevel få nok tid til å henge opp et par plakater rundt på de ulike campusene de neste ukene!

Hvordan skal du sikre god valgdeltakelse?

– Jeg syns det å snakke opp hele valget på NTNU er viktig. Det skal ikke bare velges kandidater til NTNU-styret, men til stillingene som fakultetstillitsvalgt og instituttillitsvalgt. Alle disse stillingene er relevante for alle studenter, og jeg mener at man må ut til studentene med budskapet om at deres stemme er enormt viktig for å sørge for at de har gode representanter i alle ledd.

Hva skiller deg ut fra andre?

– Jeg mener at kombinasjonen med ulike studiesituasjoner, verv og erfaringer gjør at jeg kommer en et bredt syn på det å være student. Jeg har opplevd det å bytte studier, gode og dårlige semestre studiemessig, og en haug med ulike verv. Jeg tror også min lange fartstid innenfor studentdemokratiet gir meg en god forståelse for hva som kreves for å få gjennomslag for mine kampsaker.

Hva er din hjertesak?

– Proaktivt arbeid for studenter psykiske helse.

Hvilke andre ting kjemper du for?

– Jeg vil kjempe for at studenter psykiske helse blir en større del av selve NTNU, og ikke bare gjennom andre organisasjoner. Ved å jobbe proaktivt kan vi sørge for å ta tak i studentene før det går ut over deres mentale helse. Lange helsekøer løses ikke bare gjennom å ansatte flere psykologer og terapauter, men gjennom å sørge for at studenter ikke havner i køen i utgangspunktet. Jeg ønsker også å jobbe med konkrete økonomiske løsninger for de studentene som er avhengig av økonomisk kompensasjon under praksistiden sin. Det å betale to husleier mens man er ut i praksis er en enorm økonomisk belastning, og NTNU burde gjøre mer for å sikre at den økonomiske situasjonen ikke blir så belastende at man heller velger å droppe ut.

Hanna Solemdal, 21 år, Bachelor i sykepleier

Hanna Solemdal hadde ikke anledning til å svare på disse spørsmålene.

Vi gjør oppmerksom på at Roar Høiby Brakstad er sportsredaktør i Under Dusken

Powered by Labrador CMS