BESPARELSER: For å spare midler ønsker NTNU å kutte i antall institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Vil kutte i antall institutter ved Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for naturvitenskap (NV) ønsker å endre instituttstrukturen for å unngå faglig overlapp, utjevne størrelsen på instituttene og spare midler.

Publisert

Dekan Øyvind Weiby Gregersen ved NV, satte i mai ned en arbeidsgruppe for å evaluere den nåværende instituttstrukturen. Kutt i fakultetets bevilgninger er en av hovedårsakene til ønsket om å effektivisere administrasjonen. 

POSITIV: Dekan Øyvind Gregersen tror omstruktureringen vil forbedre NV-fakultetet.

– Den nåværende strukturen er en konsekvens av tidligere sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner. Flere av instituttene har overlappende fagområder og noen er så små at de allerede deler lederroller med andre institutter, sier dekan Gregersen. 

Kan kuttes ned til tre institutter

Arbeidsgruppen har lagt frem en rapport som beskriver ulike modeller for omstruktureringen av instituttstrukturen. Rapporten presenterer modeller med seks, fem eller tre institutter, samt de forventede besparelsene, og kan finnes på NTNU sine hjemmesider.

– Når NV-fakultetet har reduserte bevilgninger vil omstruktureringen føre til at kuttene heller treffer administrasjonen enn forskning og undervisning, mener Gregersen. 

Han mener derfor at endringene vil ha liten innvirkning direkte på studentene.

Under Dusken har bedt om kommentar fra fakultetstillitsvalgt Håkon Ulvik ved Fakultetet for naturvitenskap. Han ønsker ikke å uttale seg om saken. 

Rapporten har høringsfrist 31. januar.

LES OGSÅ: Rektorskandalen er over - Hva nå? 

Powered by Labrador CMS