Tekniske problemer under ISFiTs opptak

Alle søkerne til nest siste opptak for ISFiT 2021 er nå blitt satt opp til intervju, men ISFiT vil ikke ut med tallene på antall søkere.

Publisert Sist oppdatert
ALLE SØKERE HAR KOMMET IGJENNOM: Kjell Petersen Synstad forsikrer om at alle søkere nå har kommet igjennom og blitt satt opp til intervju.

Planleggingen av ISFiT 2021 er godt i gang, og organisasjonen er i disse dager i ferd å behandle søknadene til det fjerde opptaket. Onsdag 2. september informerte ISFiT i sine kanaler om tekniske problemer med søknadsportalen, da ikke alle søknader ble registrert. Søkere som opplevde tekniske problemer ble bedt om å ta kontakt med organisasjonen.

– Alle søkere har nå kommet gjennom og har blitt satt opp til intervju, forsikrer Kjell Petersen Synstad, leder for ISFiTs administrasjon.

Intervjuene gjennomføres ut den kommende uken. Etter planen vil søkere få svar på søknadene innen 15. september.

Synstad er fornøyd med hvordan organisasjonen jobbet sammen for å få gjennomført opptaket på en best mulig måte, til tross for de tekniske problemene som oppsto. Han poengtere at når man er med i frivillige studentorganisasjoner, så kan det skje feil.

– Men, det er også det som er så fint med å være i studentfrivilligheten, at det må være rom for å prøve og feile, sier Synstad.

Vil ikke oppgi søkertall

ISFiT 2021 avholdes mellom den 11. og 21. februar neste år. På grunn av koronasituasjonen er det knyttet stor usikkerhet til hvilke restriksjoner og eventuelle begrensninger som vil være gjeldende på det aktuelle tidspunktet. Synstad vil ikke kommentere hvorvidt søkertallene er blitt påvirket av den store usikkerheten.

– Jeg kan ikke gå ut med de konkrete tallene, så alt jeg kan si er at vi er fornøyde med årets opptak, sier han.

Koronasituasjonen har også satt sitt preg på den praktiske gjennomføringen av opptaket.

– Ganske tidlig i august ble det bestemt at alle intervjuer skulle foregå digitalt for å overholde smittevern, forteller Synstad.

NTNU tillater ikke lenger stands innendørs på campus, så det ble derfor avholdt flere stands ute enn ved tidligere opptak.

I mars valgte organisasjonen å utsette de planlagte opptakene.

– Helse går over ISFiT, sa ISFiT-president Mathilde Enkerud til Under Dusken den gangen.

Fornøyd med opptaksperioden

Alt i alt er Synstad er godt fornøyd med at både søkere og frivillige har vært fleksible og tilpasningsdyktige i opptaksperioden.

– Det er godt å se at man kan gjennomføre både opptak og tilnærmet normal drift til tross for korona, avslutter han.

Powered by Labrador CMS