Eggen arkitekter er arkitektkontoret som har fått oppdraget å tegne nybygget. Tegningen er en skisse til inspirasjon, og er ikke en plan for det endelige bygget.
Eggen arkitekter er arkitektkontoret som har fått oppdraget å tegne nybygget. Tegningen er en skisse til inspirasjon, og er ikke en plan for det endelige bygget.

Dette må du vite om Nybygget

Snart kan 9,2 millioner kroner sette i gang neste fase av Nybygg-prosjektet på Studentersamfundet. Samfundetlederen ber medlemmene bruke stemmeretten sin i det nye digitale voteringssystemet.

Publisert Sist oppdatert

På samfundsmøtet 30. januar skal Studentersamfundet stemme over forprosjektet for Nybygg. I september 2020 ble skisseprosjektet for Nybygget vedtatt, som gikk ut på den overordnede romfordelingen i nybygget. Samfundetleder Karen Mjør forteller at forprosjektet i korte trekk skal bestemme hvordan man vil fylle de ulike rommene.

– Forprosjektet innebærer mye forskjellig, men vi skal blant annet involvere ulike byggfag for å få planlagt alle tekniske aspekt ved bygget, forteller Mjør.

Når man har det på plass er byggeprosjektet klart for en anbudskonkurranse mellom mulige entreprenører, og kan videresendes ut til ulike aktører som kan være med på selve byggingen. Samfundetlederen forteller at byggingen kan starte allerede i november, dersom forprosjektet med alle de tekniske detaljene er på plass.

Slik lyder vedtaket

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 30. januar 2021, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette med et forprosjekt. Skisseprosjektet fra Eggen arkitekter legges til grunn for prosjektering av nybygget. Forprosjektet legges fram for Samfundsmøtet for godkjenning i løpet av vårsemesteret 2021.

Forprosjekt vil pådra kostnader mer enn 3,0 mill, i tillegg vil det etterhvert påløpe omlag 6,2 mill i detaljprosjektering, samlet 9,2 mill. Kostnadene inngår i kalkylen for samlet byggekostnad.

– Det er et vedtak som har mye å si for organisasjonen nå, men har også utrolig mye å si for de kommende generasjonene av studenter som kan få et mye større tilbud av Samfundet ved Nybygg, sier Mjør.

LES OGSÅ: Stor vannlekkasje på Knaus

Digital votering

Økonomiske beslutninger på Samfundet av denne størrelsen må opp i Storsalen da det er medlemmene som bestemmer. Selve vedtaket låser ikke nødvendigvis noe i Nybygget, men Styret ønsker at medlemmene godkjenner det slik at de kan gå videre i prosessen med å utforme bygget.

Samfundetlederen legger vekt på hvor viktig det er å sikre medlemsdemokratiet i denne prosessen, og kan fortelle at de har et digitalt voteringssystem under utvikling.

– Systemet blir klart til 30. januar, og det vil da for første gang i Samfundets historie gjennomføres digital votering. Man trenger altså ikke være i Storsalen for å stemme, man kan også sitte hjemme og følge med på stream.

Dette skal sikre at alle har mulighet til å stemme om de ønsker det. I tillegg til det nye voteringssystemet ser de også på tekniske løsninger der man kan komme med sine meningsinnlegg hjemmefra.

– Med de nye løsningene får vi en slags talerstol fra soverommet, der man kan komme med sine innspill til vedtaket. Vi synes det er veldig viktig at alle som har innspill til vedtaket får komme med det, enten de kan være med i Storsalen eller ikke, poengterer Mjør.

LES OGSÅ: En visuell fest for sjela

Kun øremerkede midler

I snart et år har store deler av samfunnet vært stengt ned eller redusert. For mange kan det virke utenkelig å bruke 9,2 millioner på å bygge ut, særlig når aktiviteten og inntekten til Samfundet er så lav som den har vært.

Samfundetlederen påpeker at disse pengene ikke går ut av Samfundets brukskasse, men er penger som er løyvet av eksterne aktører spesifikt til Nybygg. Det siste året har Samfundet mottatt penger fra blant annet NTNU, Trondheim Kommune, Samskipnaden og Velferdstinget.

– Det kan høres skremmende ut å bruke 9,2 millioner på nybygg nå som situasjonen er som den er ute i samfunnet på grunn av korona, men det er altså disse koronaspesifikke midlene som vil bli brukt på forprosjektet. Det er ikke midler vi kan bruke til noe annet, og går ikke utover Samfundet sin drift, forsikrer Mjør.

LES OGSÅ: NTNU gir 40 millioner ekstra til nybygg

Powered by Labrador CMS