Kommentar:

Ja, det er rett å bedrive kjønnsstyring på studier

Det haster å jevne ut kjønnsforskjellene i høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Jeg er kvinne på et mannsdominert studie. Det har ikke alltid vært lett. Ulike tiltak for å utjevne kjønnsbalansen har mye av æren for at jeg om halvannet år forhåpentligvis har gjennomført masteren min.

Kjønnspoeng og andre tiltak for å jevne ut kjønnsbalanse er urettferdig. For enkeltpersoner kan det være til å rive seg i håret over. Men for samfunnet er det et nødvendig onde.

Ludvig V. Thorsen argumenterer mot kjønnspoeng i sin kommentar i Under Dusken (UD 11 - 2020. red. anm). Han mener vi heller bør starte sosiale prosjekter mot destruktive kjønnsnormer. Men et slikt prosjekt vil ta lengre tid enn hva vi kan tillate.

Fikk du med deg? ISFiT 2021 blir digital

Et argument for at dette haster er de dokumenterte fordelene ved et likestilt arbeidsmarked som Åste Solheim Hagerup nevner i sitt innlegg (UD11 - 2020 red. anm.). Forskning tyder på at vi som samfunn vil tape på å ikke jobbe for å skape mangfold i alle bransjer.

Den viktigste grunnen til at det haster å oppnå kjønnsbalanse mener jeg er å skape forbilder. Da jeg skulle velge utdanning var studiet mitt simpelthen ikke til stede i min horisont. Jeg hadde aldri valgt som jeg gjorde om ikke Jenteprosjektet Ada hadde øyet meg til Gløshaugen da jeg gikk på videregående. De viste meg kvinner i bransjen som jeg kunne identifisere meg med.

Det holder ikke at samfunnet blir mer klar over hemmende kjønnsnormer. For mange er det avgjørende å kunne identifisere seg med en bransje for å anse den som aktuell for seg selv. Til det trenger vi forbilder, og for å få forbilder trenger vi blant annet kjønnspoeng.

Les også: Samfundet avventer åpning, avhengig av statsstøtte om tiltakene vedvarer

Kristoffer Stålby stiller seg generelt kritisk til kjønnsstyring i et innlegg i Dusken (UD 12 - 2020. red. anm). Stålby vil at valg av utdanning skal være fritt, og mener at en eventuell skjev kjønnsbalanse bare gjenspeiler våre egentlige ønsker.

Men valg av utdanning kan ikke anses som fritt når vi ikke er fullstendig klar over valgmulighetene våre. Det er ikke slik at disse tiltakene lurte meg til å velge noe jeg ikke ønsket. Tiltakene gjorde at jeg fikk tilstrekkelig informasjon til å ta et betraktelig mer kvalifisert valg, som nettopp gjenspeilet mitt egentlige ønske.

Jeg mener ikke at vi skal tvinge kjønnsbalansen på alle studier opp til 50/50. Vi kan ikke utelukke at det eksisterer biologiske forskjeller som gjør at noen yrker til slutt blir mer attraktive for enkelte. Men alle som skal ta et utdanningsvalg må være tilstrekkelig informert. Det kan vi få til ved å la minoriteter bane vei nå, slik at de utgjør gode forbilder når neste generasjon står på trappen til høyere utdanning. Til det trenger vi kjønnsstyring.

Studentnyheter fra UD:

I dette faget fikk nesten alle A på eksamen

IE-fakultetet dropper kontrollsamtaler etter hjemmeeksamen

Powered by Labrador CMS