Hold deg oppdatert: Kommuneoverlege Tove Røsstad minner om at alle må holde seg oppdaterte via Helsenorge og FHI sine hjemmesider.
Hold deg oppdatert: Kommuneoverlege Tove Røsstad minner om at alle må holde seg oppdaterte via Helsenorge og FHI sine hjemmesider.

Kommuneoverlegens råd til store studentkollektiv

Krav om maks ti ukentlige kontakter per husstand gjelder også for studentkollektiv.

Publisert Sist oppdatert

Å bo i kollektiv er ikke alltid like lett, spesielt ikke under en pandemi. Mange studenter i Trondheim bor i såpass store studentkollektiv at det å holde seg innenfor de ti påbudte nærkontaktene er nærmest uoverkommelig, selv dersom man kun forholder seg til de andre i kollektivet. Under Dusken har nylig skrevet om bosituasjonen Teknobyen studentby, som da den åpnet i 2011 ble omtalt som verdens største studentkollektiv. Men hva skjer egentlig dersom noen blir smittet, og hvordan bør man forholde seg dersom man bor i et stort studentkollektiv?

LES OGSÅ: Regjeringens oppfordring til studentene skaper reaksjoner:- Beskjeden burde kommet tidligere

Lurt å dele opp kollektivet

Dersom en student havner i karantene eller blir smittet er det smittevernkontoret som håndterer situasjonen. Kommuneoverlege Tove Røsstad forteller at et eventuelt behov for karantenehotell eller isolasjonhotell blir vurdert i hvert enkelt tilfelle og i samråd med de det gjelder.

– I enkelte studentkollektiv har vi latt den smittede være hjemme og plassert de andre på karantenehotell. Slik kan de andre beboerne unngå å smitte hverandre dersom det viser seg at flere er smittet. Men dette tar vi vurderinger på i hvert enkelt tilfelle, forklarer Røsstad.

Potensialet for et mer omfattende smitteutbrudd er naturlig nok større i store kollektiv. Røsstad presiserer at det derfor er lurt å dele kollektivene opp i så mange små grupper som mulig for å begrense antallet personer man er i kontakt med.

Dette kan eksempelvis gjøres ved å dele kjøkkenet inn i ulike soner slik de eksempelvis har gjort i det store Sit-kollektivet Teknobyen, er eller ved å dele kollektivet inn i mindre grupper som bruker kjøkkenet til ulike tidspunkt. Dersom man deler på flere bad kan det være lurt å fordele hvem i kollektivet som bruker de ulike badene.

– Her må man se lokalt på hvilke tiltak man kan finne for at ikke hele kollektivet havner i karantene ved et eventuelt smitteutbrudd, sier Røsstad.

LES OGSÅ: Studenttradisjoner i nedstengingens tid

Holde deg oppdatert via Helsenorge og FHI

Røsstad har forståelse for at situasjonen kan være krevende i større studentkollektiv, og presiserer at det er lokalt man best vil vite hvilke tiltak som faktisk er praktisk gjennomførbare. I de store Sit-kollektivene vil Sit være behjelpelig med å legge til rette for lokale tiltak. Sit tar kontakt med smittevernkontoret dersom det er tiltak de er usikre på.

– Alle har imidlertid også et personlig ansvar for å holde seg oppdaterte via FHI og Helsenorge sine hjemmesider. Her vil man finne oppdatert informasjon om hvordan man skal forholde seg ved karantene og isolasjon, presiserer Røsstad.

LES OGSÅ: Ut å løpe? Prøv denne ruta

Ti nærkontakter gjelder for hele kollektivet

Den femte januar innførte Trondheim en ny koronaforskrift med lokale tiltak. Forskriften inkluderer et påbud om at hver husstand skal begrense de sosiale kontaktene til ti kontakter utenom husstanden hver uke. Begrensningen gjelder samlet for alle husstandsmedlemmene ekskludert personer man møter via jobb, skole eller lignende.

Et studentkollektiv er å regne som én husstand, noe Røsstad mener er nok en grunn til å forsøke å dele opp kollektivet opp i mindre grupper der dette er mulig.

– Dersom du bor i et kollektiv med 20 personer som har jevnlig kontakt så vil det si at kollektivet totalt sett kun kan ha ti nærkontakter utover dette, forklarer hun.

Røsstad oppfordrer kollektiv til å snakke sammen og ha god dialog om hvordan man vil organisere og fordele nærkontaktene seg imellom.

LES OGSÅ: Edvin (74) satt rekord: Har fullført NTNUI orienterings styrkeprøve 50 ganger

Viktig å oppgi alle nærkontakter

Dersom man med viten og vilje ikke følger de lokale eller nasjonale forskriftene kan dette straffeforfølges. Ifølge Røsstad ligger det imidlertid langt inne å sette i gang en slik prosess.

– Det aller viktigste er at folk ikke er redde for å oppgi alle nærkontaktene sine, også dersom man har oppført seg dumt eller uansvarlig.

Røsstad minner om at det er viktig å huske på at konsekvensene av at folk ikke følger reglene er at smittespredningen blir større. Selv om det er sjeldent at yngre deler av befolkningen blir så alvorlig syke at de må legges inn på sykehus, så behøver ikke det å bety at alle unge får et enkelt sykdomsforløp.

– Også unge kan bli satt ut i flere uker og bli skikkelig pjuskete og slått ut. Det er derfor også et viktig poeng å forsøke å skjerme hverandre fra dette, presiserer hun.

LES OGSÅ: Platebutikkene i Trondheim selger som aldri før

Powered by Labrador CMS