Sit vil ikke redusere husleien for sine boliger

Koronapandemien skaper mye usikkerhet for studentene når det kommer til leie. Både Sit og Velferdstinget er imot å sette ned leien, men vil hjelpe studentene på andre måter.

Publisert Sist oppdatert

Koronapandemien betyr for mange studenter ingen deltidsjobb, og trolig ingen kommende sommerjobb. Når NTNU i tillegg har annonsert at semesteret digitaliseres frem til sommerferien velger mange å reise hjem, og noen må kanskje avlyse leiekontraktene sine av økonomiske årsaker. Likevel stiller både Sit og Velferdstinget seg negativt til å redusere leien for de som bor i studentboligene til Sit.

Les også: 370 emner får godkjent/ikke godkjent: Blandede reaksjoner blant studenter.

Sit-direktør Audhild Kvam.
Sit-direktør Audhild Kvam.

Vil bidra med betalingsutsettelse

Direktør i Sit, Audhild Kvam, forteller at de har snakket mye om hva som skal gjøres for studentene som har bolig gjennom Sit, men at det ikke vil bli mulighet for redusert leie. Dette valget begrunnes med at det kun er rundt 6000 av studentene totalt i Trondheim, Ålesund og Gjøvik som bor i studentboligene til Sit og at redusert leie vil ha konsekvenser for alle de andre studentene som også bor i Trondheim.

– Om vi reduserer husleien vil det redusere inntektene til Sit og det vil da også gå utover de andre studentene som er i Trondheim, ikke bare de som bor hos oss.

Kvam forteller videre at Sit ønsker å bidra så godt de kan med å hjelpe studentene, dette i form av betalingsutsettelse for de som vil trenge dette.

Sit er klar over at flere studenter også vil velge å reise hjem tidlig dette semesteret, men Kvam forteller at studentene vil måtte fortsette å forholde seg til de vanlige oppsigelsestidene.

– De som bor hos Sit er bedre stilt enn mange av de som bor privat når det kommer til å avslutte en kontrakt. Vi har bare to måneder oppsigelsestid mens mange private leiligheter har lengre oppsigelsestid.

Stor økning i oppsigelser

Kvam kan også fortelle at de har merket en stor økning i oppsigelser av deres boliger, og at det er flere enn normalt som velger å si opp kontrakten tidlig. Dette er noe som betyr veldig mye økonomisk for Sit som bedrift da de som avslutter kontraktene sine tidlig er studenter som egentlig ville ha bodd i Trondheim til Juni.

– Vi fikk en del oppsigelser med en gang dette startet, men også opplevd å få flere nå som NTNU sier at de ikke vil ha mer undervisning på campus dette semesteret, forteller Kvam.

Det er også fortsatt mye usikkerhet rundt hvordan denne situasjonen vil påvirke hvor mange studenter som velger å komme flyttende til Trondheim denne sommeren.

– Det blir spesielt spennende å se om denne situasjonen har noen effekt på henvendelser nå rett etter at studentene får svar fra Samordna opptak. Det er en periode hvor vi pleier å få mange søknader om studentbolig, forklarer Kvam.

Les også: Stengte fasiliteter gjør at Sit tilby flere alternativer for de som nå betaler medlemskap.

Velferdstinget støtter ikke lavere leie

Kristian Svartås, Boligansvarlig i Velferdstinget sier at dette er en vanskelig sak, men at Velferdstinget har besluttet at de ikke støtter lavere leie for de som bor i studentboligene til Sit.

– Hovedsakelig er dette fordi man må huske at studentmassen i Trondheim er ganske stor og det er en liten andel som faktisk bor hos Sit. Om Sit setter ned leien kan dette bli veldig dyrt for dem, noe som kan gå utover de andre velferdstilbudene.

Svartås sier at de isteden jobber for å få en ordning nasjonalt som kan hjelpe studentene som sliter, uansett om de har bolig gjennom samskipnadene eller om de bor privat. Disse tiltakene er noe man fortsatt jobber med og det vil forhåpentligvis komme mer informasjon om dette neste uke.

På spørsmål om hvordan han tror koronapandemien kan påvirke høstsemesteret forteller Svartås at både han og Sit Bolig frykter at flere studenter kan komme til å utsette flyttingen til Trondheim.

– Siden situasjonen rundt korona ikke er avklart enda og det fortsatt er mye usikkerhet rundt hvordan ting vil se ut i august mistenker jeg at folk vil avvente med å søke boliger til de vet mer.

Usikkerhet rundt de internasjonale studentene

Både Svartås og Kvam forteller at det er mye usikkerhet rundt hvordan situasjonen vi er i nå kommer til å påvirke høstsemesteret når det kommer til de internasjonale studentene. Audhild Kvam forteller at situasjonen for de internasjonale studentene er et tema Sit er spesielt bekymret over.

– Det er jo sånn at en tredjedel av alle som bor hos oss er internasjonale studenter, og om vi får en vesentlig nedgang her vil dette ha en stor negativ påvirkning på vår økonomi.

Sit venter derfor på mer informasjon fra NTNU, da dette kan ha mye å si når det kommer til denne usikkerheten. Kvam sier det spesielt er denne gruppen hun er bekymret for når det kommer til leie over sommeren og inn mot høsten.

– Det er de internasjonale studentene som får kontrakt over sommeren og som ofte flytter til oss i sommermånedene, så vi er mest bekymret for disse.

Les også: En tredjedel av regjeringens ekstralån blir stipend.

Vil at Stortinget skal støtte studentene

Kvam forteller at de kun kan hjelpe studentene som har mistet deltidsjobben ved å gi muligheten om betalingsutsettelse til de sióm trenger dette, men at hun håper at Stortinget kan hjelpe studentene som sliter.

– Studenter er normalt veldig flinke til å betale leien, men vi ser nå at flere har problemer med dette, så da er det betalingsutsettelse vi vil kunne stille med. Så håper vi at det som kommer fra Stortinget bidrar til å hjelpe til slik at studentene har mulighet til å fortsette å betale leien.

Kvam forteller også at Sit holder sine samtaletilbud åpne for studenter som trenger å snakke med noen i disse tider. Hun anbefaler dette tilbudet varmt, og forteller at alle som har behov for å prate med noen kan gå inn på sit.no og finne kontaktinfo der.

Powered by Labrador CMS