Samfundet åpner eget bryggeri

Fra 5. september kan du kjøpe hjemmebrygget øl.

Publisert Sist oppdatert

UKAs satsning på hjemmebrygget øl, viste seg som en suksess. I etterkant fikk bryggemester Ulrik Bjerkeli tilbud om å fortsette ølsalget i Daglighallen. Nå starter Samfundet sitt eget bryggeri.

– UKA er en festival der nye prosjekt prøves ut, og hjemmebrygget øl viste seg å være populært, sier Bjerkeli. Interessen for forskjellige typer øl har økt det siste året. Det gjør det spesielt gunstig å åpne bryggeriet nå, mener Bjerkeli.

Brygges på Edgar

I sommerferien har kafé og serverings-gjengen (KSG) gjort Samfundet klart til semesterstart.

– En oppussing av Edgar er noe KSG har ønsket lenge, og nå er det gjennomført, sier Bjerkeli

Han forteller at de har delt kjøkkenet til Edgar i to, slik at ølbryggeriet skal få plass innerst i lokalet. Det er også en del av Samfundets langtidsstrategi å drive kontinuerlig oppussing, slik at bygget skal holde seg best mulig.

Økonomisk gunstig

Leder av Finansstyret Dag Herrem ved Samfundet forteller at det på sikt vil være gunstig å brygge hjemmebrygget øl.

– Vi får en bedre varekostnad på hjemmebrygget øl, men prosjektet har kostet oss omtrent en million. Dette må betales tilbake, så i praksis innebærer dette at vi ikke går i pluss med ølbryggingen før om tre-fire år. Derfra er det god fortjeneste, sier han. Herrem påpeker at Samfundets eget bryggeri ikke er basert på inntjening, men å gi medlemmene et bedre tilbud på huset og i barene.

– Ølsalget har vært en kanonsuksess i Daglighallen, sier Herrem.

Ingen stordriftsfordeler

Bjerkeli forteller at de ikke vet hvor mye de skal selge ølen for, men at de har som mål å holde prisene nede.

– Det er ikke selve produksjonen som gjør det dyrt å selge øl. Den største prisandelen er alltid skatter og avgifter, sier Bjerkeli.

Han poengterer at Samfundet ikke drar nytte av stordriftsfordeler, siden det er et lite bryggeri. Samfundets bryggeri må likevel betale avgifter på samme måte som større foretak.

Powered by Labrador CMS