BYTTET: 27. oktober tok Amalie Grøsseth over Jon Brannstens lederstilling.
BYTTET: 27. oktober tok Amalie Grøsseth over Jon Brannstens lederstilling.

Ønsker flere kvinner i lederstillinger

Plan Internationals «Girls takeover»-initiativ ønsker å inspirere flere jenter til å innta lederstillinger i fremtiden. Forrige fredag tok 15 år gamle Amalie over lederskapet i en konsulentbedrift for én dag.

Publisert Sist oppdatert

Organisasjonen Plan International har, i forbindelse med den internasjonale jentedagen, satt i gang et globalt initiativ kalt «Girls Takeover». Dette initiativet gir jenter i alderen 15 til 19 muligheten til å ta på seg rollen som leder i en bedrift i én dag. Tiltaket har som formål å inspirere unge jenter til å ta plass, og at de i fremtiden kan innta lederstillinger. 

Blant tenåringsjentene som i år fikk muligheten til å bli leder, er 15 år gamle Amalie Gresseth fra Trondheim. Fredag 27. oktober dro Amalie fra skolebenken, og inntok rollen som partner og leder for de 150 ansatte i konsulentfirmaet Bearingpoint. Amalie engasjerer seg for likestilling, og ønsker at alle skal få like muligheter uansett hvem de er. 

– Det er utrolig spennende å ta over som leder her, lære mer om hvordan de jobber med likestilling og også kunne gi mine innspill til hvorfor det er viktig med likestilte samfunn og arbeidsplasser, forteller hun. 

Jon Brannsten, partner i Bearingpoint, påpeker at det trengs flere kvinner i konsulentbransjen og innen teknologifaget. Selv har han en datter, og forklarer at han ønsker at hun, likt som alle andre jenter, skal få samme muligheter som alle andre. 

– Jenter kommer ofte inn med andre perspektiver, og er viktige for både et godt faglig og sosialt miljø. 

 LES OGSÅ:  Årets IME-konferanse skal gi svar på hvordan man får et godt studentliv

Ønsker å inspirere jenter 

Generalsekretær i Plan International, Kari Helene Partapuoli.
Generalsekretær i Plan International, Kari Helene Partapuoli.

I tråd med FNs bærekraftsmål nummer fem om likestilling mellom kjønnene, har FN erklært den 11. oktober som den internasjonale jentedagen. Denne dagen skal bidra til å sette fokus på utfordringer som møter jenter. Dette omhandler spesielt utfordringer mot deres grunnleggende rettigheter, inkludert beskyttelse, skolegang og muligheten til å bryte ut av fattigdom. FN skriver at det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. 

Plan International mener at det å få kvinner inn i arbeidslivet på lik linje med menn vil ha en positiv samfunnseffekt, og påpeker at dette er en nasjonal, så vel som global oppgave. 

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli, forteller at arbeidsmarkedet i verden, og i Norge, ikke er likestilt ennå. Hun presiserer at det er for få kvinner i lederroller, og at det er en tydelig ubalanse mellom kjønnene i flere norske bransjer. Initiativet “Girls International” skal bidra til å adressere dette.

– Vi ønsker å vise jenter hvilke muligheter som finnes, forklarer Partapuoli. 

CORE topplederbarometer fra 2020 viser at kun 15 prosent av topplederne i de 200 største selskapene i Norge er kvinner. Tidligere i år, foreslo regjeringen en regelendring som krever at store og mellomstore bedrifter skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret.

– Mange jobber aktivt for å få bedre kjønnsbalansen i styrerommene, men utviklingen går dessverre alt for sakte, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding fra juni.

Skeptisk til om kjønn bør være avgjørende faktor

Katrine Stefani Westbye har hatt positive erfaringer med kvinnelige ledere i arbeidslivet.
Katrine Stefani Westbye har hatt positive erfaringer med kvinnelige ledere i arbeidslivet.

Katrine Stefani Westbye går master i læring i arbeidsliv og samfunn ved NTNU, og har hatt mange positive erfaringer med kvinnelige ledere i sitt arbeidsliv. Hun forteller at hun har hatt kvinnelige ledere i flere av jobbene sine, og at hennes mor selv har vært sjef. 

Westbye uttrykker at hun opplever at medier, som TV-serier, ofte fremstiller kvinnelige ledere i negativt lys. I tillegg påpeker hun at kvinnelige ledere raskere blir betegnet som «bitchy», i stedet for strenge eller ledende.

– Hvis en mannlig leder er streng, blir det derimot oftere tolket som nødvendig, fortsetter hun. 

Westbye ser ikke noe problem med å ha flere kvinnelige ledere, men ønsker ikke at kjønn skal være en avgjørende faktor.

– Det er alltid godt å ha både kvinner og menn i lederstillinger. Likevel synes jeg ikke at det skal gå på bekostning av utdanning eller erfaring i valget mellom kvalifiserte kandidater, forklarer hun. 

 LES OGSÅ:  Sirkulærøkonomisk satsing i Trondheim

Powered by Labrador CMS