TRANGT OM PLASSEN: Selv om regjeringen ønsker seg flere studieplasser, kuttes det i bevilgningene til studentboliger.

Statsbudsjettet 2021: Mindre til studentboliger

Det legges opp til å bygge 550 færre boliger i regjeringens budsjettforslag.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lagt fram og der foreslår regjeringen å redusere bevilgningene til studentboliger fra 2200 til 1650 nye boliger.

Regjeringen begrunner dette med få innmeldte byggeprosjekt fra studentsamskipnadene.

Leder Anders Trohjell i NSO skriver i en pressemelding at de er kritiske til at regjeringen kutter bevilgningene til studentboliger, særlig når det fortsatt står studenter i boligkø.

– Hvert år ser vi tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Regjeringen sier at de satser på kunnskap samtidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer, her må Stortinget rydde opp, skriver Trohjell.

Han mener videre at regjeringen fraskriver seg ansvaret ved å legge skylden over på studentskipnadene.

– Vi hadde forventet at regjeringen gjorde sitt for å løse den vanskelige situasjonen mange studenter står i hvert år, det blir en ansvarsfraskrivelse kun å skylde på samskipnadene.

5000 nye studieplasser, men færre boliger

Regjeringen har også satt av midler til å skape 5000 nye studieplasser ved høyskoler og universitet. Likevel har de kuttet circka 19 millioner til utbygging av studentboliger fra fjorårets budsjett.

Kuttet begrunnes i at innvilgede midler fra tidligere år reduseres og avsluttes og at utgiftene i årene som kommer dermed vil synke. Regjeringen ser for seg totale kutt på 196 millioner i studentboliger fra budsjettet 2021 til 2024.

LES OGSÅ: Samfundet har de siste ukene hatt en oppgang i antall besøkende, men klarer fortsatt ikke å fylle huset.

SiT fornøyd med tilskudd

SiT er fornøyd med at tilskuddet til samskipnadene har økt med 20 millioner i år, forteller Administrerende direktør Audhild Kvam. Samtidig er de usikker på hvordan pengene skal fordeles og brukes.

I Norge er det 14 studentskipnader. Det er enda ikke bestemt hvordan pengene fra årets statsbudsjett vil fordeles. Samtidig er SiT den nest største, og de håper dermed at størrelsen skal tas i betraktning.

Kvam forteller at det også er usikkerhet rundt hva pengene blir øremerket til, men at SiT håper å bruke midlene til å lage tilbud som treffer studenter, med vekt på det psykososiale tilbudet:

– Det er viktig å legge vekt på studenters psykiske helse i koronasituasjonen, forteller Kvam.

Kvam forteller videre at SiT gjennomfører undersøkelser for å kartlegge studentenes behov og tilfredshet med eksisterende tilbud. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes for å bestemme hva midlene skal brukes til.

– Det er kjempefint at vi kan tilby velferdstilbud i et annerledes år, forklarer Kvam.

Helsedepartementet vil legge av 15.9 milloner i 2021 for å styrke studenters psykisk helse enten gjennom forebyggende tiltak eller forbedring av helsetilbud. Dette er SiT svært fonøyd med.

Samtidig vil regjeringen bygge 550 færre studentboliger enn i fjor. Kvam forklarer at SiT enda har utbyggingsprosjekter som de vil søke støtte for, og at de ikke legger mindre planer på grunn av regjeringens beslutning, selv om det vil bli større konkurranser om midlene. I tillegg ønsket de penger til oppgradering av studentboliger som dessverre ikke kom i årets statsbudsjett.

Powered by Labrador CMS