Må ta mer hensyn: NSO-lederen mener at studentenes bo- og arbeidssituasjon må tas mer hensyn til når tiltakspakker utarbeides.

Rapporterer om lavere læringsutbytte og lite egnede arbeidsforhold:

- Nå må vi ta studentens tilbakemeldinger på alvor

Resultatene fra årets Studiebarometer er dyster lesning, mener NSO.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 11. februar ble det klart at NTNU delvis stenger sine campuser i Trondheim i minst én uke som følge av kommunens tiltak for å begrense spredningen av mutert virus. Samme dag presenterte NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, resultatene fra fjorårets studiebarometer, en undersøkelse som tar temperaturen på studentenes hverdag. Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener rapporten er dyster lesning og at tallene er svært alvorlige.

Lavere læringsutbytte og lite egnede arbeidsforhold

Studiebarometeret gjennomføres blant 30 000 studenter, og tar i år også for seg utdanningskvaliteten under koronapandemien. Her framkommer det at over 72 prosent av de spurte mener de ville lært mer dersom de hadde fått være mer fysisk til stede på campus. Samtidig oppgir 71 prosent at læringsutbyttet har sunket som følge av pandemien og de påfølgende restriksjonene.

– Vi må ta studentenes tilbakemelding på alvor, da vi som samfunn er avhengig av at studentene lærer det de trenger for å være klare for arbeidslivet, sier NSO-leder Andreas Trohjell i en pressemelding.

Studiebarometer viser også at bo- og arbeidssituasjonen har vært krevende for mange studenter under pandemien. I undersøkelsen svarer rundt 20 prosent at de ikke hadde tilgang til et egnet sted å studere, mens rundt 40 prosent svarer at arbeidsstedet de har hatt tilgang til ikke har vært godt egnet. NSO mener dette viser at studentens bosituasjon må tas inn i beslutningene om smitteverntiltak.

– Mange studenter bor i små kollektiv eller trange hybler, og har ikke de samme forutsetningene som andre til å jobbe hjemmefra. Lesesaler og biblioteker på studiestedet bør derfor prioriteres å holdes åpne, selv under strenge tiltak, mener Trohjell.

Koronapandemien har også hatt en negativ påvirkning på psykososiale forhold og studentenes sosiale miljø. Rundt halvparten av de spurte svarer at de har følt seg mer ensomme etter 12. mars. Samtidig er 77 prosent enige i at de savner det sosiale studiemiljøet de hadde før nedstengningen i mars.

LES OGSÅ: Studentenes velvære er viktigere enn forebygging av juks

Føler seg som en samfunnsbyrde på lesesalen

Student Lars Dahlgren er en av de som har kjent konsekvensene av koronarestriksjonene på kroppen. I et innlegg i Trønderdebatt beskriver han hvordan både livet og studiene føles mer og mer meningsløse.

Kritisk: Student Lars Dahlgren mener kommunens tiltak er lite tilpasset livet som student

– Når det mest verdifulle bidraget jeg kan gi til storsamfunnet for tiden er å holde meg mest mulig hjemme så er det ganske mye som føles både ubetydelig og ubrukelig, skriver han i innlegget.

Dahlgren forteller også at han i arbeidsuniformen til deltidsjobben føler seg samfunnsnyttig, mens han på lesesalen blir en samfunnsbyrde.

– Når lesesalene stenges samtidig som en fortsatt kan dra ut og drikke øl, tror jeg det er mange som føler at studiene anses som lite viktige for samfunnet, utdyper Dahlgren til Under Dusken.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen fortalte Under Dusken i en sak publisert i går at det er mange som har vært kritiske til at skjenkestopp ikke ble innført.

– Det er mange som reagerer på det. Men nesten uansett hva vi gjør, får vi mange reaksjoner. Skjenkestopp kunne også vært et hensiktsmessig tiltak, men nå blir det opp til serveringsstedene å følge opp de skjerpede reglene vi har innført der, forklarte Garåsen da.

LES OGSÅ: Skimote og vinterens hot or not

– Må begynne å reagere nå hvis vi skal bli hørt

Dahlgren er kritisk til flere av kommunens nye tiltak som han mener ikke er tilpasset studentenes livssituasjon. Regelen om maks ti sosiale kontakter i uken synes han er urealistisk for en student.

– Jeg har selv venner som bor i kollektiv med 14 andre på Moholt studentby, og da blir det svært få nærkontakter per person når husstanden må dele på nærkontaktene. Ti nærkontakter er for lite, og det er en misforståelse av hva det vil si å være student. Det virker som et tiltak som er rettet mot Eline (40) med et hus på 200 kvadratmeter som kan treffe ti forskjellige personer uten problem, sier Dahlgren.

Han mener studentene har rett til å si i fra når tiltakene virker urettferdige.

– Jeg synes vi må begynne å reagere nå hvis vi skal bli hørt. Nå har det vært såpass inngripende tiltak så lenge. Da har studentene rett til å si ifra, forklarer Dahlgren.

Han håper at formannskapet i Trondheim gjør en grundigere vurdering i neste omgang.

– Jeg synes ikke tiltakene som kom nå sto i stil til smittesituasjonen. Det virker som om de trykker på den store, røde knappen uten at det er nødvendig. Jeg håper at formannskapet konsekvensutreder bedre neste gang, oppfordrer Dahlgren.

Har forståelse for at studentene reagerer

I gårsdagens sak i Under Dusken vektla Garåsen at stengingen av campus er en del av en pakke med strenge tiltak basert på anbefalinger fra nasjonale myndigheter og en vurdering av helhetsituasjonen i Trondheim. Han understreket også at utbrudd av muterte virus gjør denne situasjonen annerledes enn det byen har vært gjennom tidligere.

Garåsen har likevel stor forståelse for at studenter reagerer på tiltakene.

– Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer, det skulle bare mangle. Det er helt enorme konsekvenser av dette for samfunnet. Men det er for å forhindre enda strengere tiltak i neste runde, fortalte Garåsen.

SJEKK OGSÅ UT: Minihus-studenten

Powered by Labrador CMS