Prøvekjøring av nye superbusser

Onsdag var det offisiell prøvekjøring av en av de 58 nye metrobussene, og Under Dusken var invitert med på turen.

Publisert Sist oppdatert

Representanter fra AtB, Tide og Nettbuss samlet seg for å prøve ut én av de nye bussene som skal i omløp fra august. Prosjektet med nytt kollektivsystem for Trondheimsområdet begynte allerede i 2014, og nærmer seg nå slutten. I denne anledning ble deler av to linjer som skal trafikkeres av metrobuss, metrolinje 1 og 2, prøvd ut.

– Metrolinjen er hovedbasen i et nytt nettverk som skal bygges opp, og skal gi flere muligheten til å reise i Trondheim. For å få flere til å reise kollektivt må vi ha et attraktivt tilbud, forteller avdelingsdirektør Grethe Opsal for kommunikasjon hos AtB, som har vært med å realisere de nye bussene.

Slik ser metrobussene ut på innsiden.

Vi har alle et ansvar

Det nye kollektivsystemet har sammenheng med bymiljøavtalen mellom staten, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Her slås det fast at metrobuss skal være grunnpilaren i et nytt kollektivsystem, som igjen skal bidra til at Trondheim når nullvekstmålet. Målet er å oppmuntre og legge til rette for at flere kan reise kollektivt, slik at persontransport med bil reduseres. Det har hele veien blitt lagt vekt på miljøvennlige løsninger, særlig med hensyn til drivstoff.

– Vi har alle et ansvar for å tenke over hvordan vi reiser, med tanke på å skape et godt miljø, både for oss som bor her og klimaet, sier Opsal.

– Det er avgjørende med et nytt og moderne kollektivsystem for å møte framtiden. Det er en viktig del av byutviklingen. Med mange nye reisemuligheter, blir kollektivtransporten et reelt alternativ for flere – det er bra for byen, og det er bra for miljøet, forteller administrerende direktør Janne Sollie i AtB.

I tillegg til de 58 metrobussene, eller superbussene som de har blitt omtalt som, kommer også 35 elbusser på veiene. Ifølge AtB vil fire linjer bli kjørt av batterielektriske busser neste august. Hele bussparken, som består av tilsammen 290 nye busser, vil være klimanøytral.

Veien videre

I tillegg til miljøet er det også lagt vekt på dem som tar bussen. 142 passasjerer skal få plass i bussen, og på innsiden blir det nytt dør- og skiltsystem, og 50 USB-uttak for lading av enheter. Det blir også slutt på at billettene må registreres ved ombordstigning. Sjåførene har også blitt tatt hensyn til, og administrerende direktør Ole Engebret Moe Haugen i Nettbuss forteller at sjåfører skal gjøres trygge på det nye oppsettet.

– Det er her det blir viktig videre nå. Vi skal lære opp ca. 400 sjåfører her i Trondheim, og vi starter med 160. Det er utrolig viktig for oss å gjøre dem trygge, å bruke energi på at de får den opplæringen de skal, og at de føler at de behersker kjøretøyene, sier Haugen.

– Tiden går fort fram til 3. august. Bussene kommer fortløpende og vi får startet opplæringen på en god måte. Vi fortsetter å samarbeide godt. Dette er et spennende prosjekt og vi er glade for at vi får være en del av det, og at vi får lære mye av denne utviklingen som jeg tror er framtiden, legger Haugen til.

Det har vært et samarbeid for å nå målet om metrobusser mellom AtB, som administrerer kollektivtrafikken, og operatørene Nettbuss og Tide, som kjører på vegne av AtB. Konsernsjef Roger Harkestad i Tide var siste til å tale før bussen tok en runde gjennom sentrum og til Lade.

– Dette er en stor dag, og et steg i en utrolig spennende retning. Vi må tørre å satse annerledes, tørre å prøve noe nytt. Dette setter kollektivtrafikken i et helt nytt lys. Det er fremdeles et godt stykke arbeid å gjøre, men vi føler oss i rute og skal sove relativt godt, sier Harkestad.

Powered by Labrador CMS