Serveringsmonopol på campus

Studenter benytter seg hyppig av Sits mattilbud, men ønsker billigere priser. Veldferdstinget og Sit mener dagens prisnivå gagner studentene i lengden.

Publisert Sist oppdatert

Direktør for campusutvikling Espen Holm i Sit forklarer at dagens priser baserer seg på kalkyler, med et krav om en viss prosentandel inntjening per solgte produkt. Dette er bestemt av styret.

Holm sier omsetningskravet er beskjedent sammenlignet med næringslivet som er kun to prosent av den totale omsetningen. Overskuddet fra salg av mat og drikke går uavkortettilbake studentene.

VEKTORDNING: Formålet med hektopris er å gi studentene større valgfrihet.

– Styret utarbeider et forslag for hvordan overskuddet skal disponeres. Dette går gjennom Velferdstinget før noe vedtas.

Holm forteller at det årlig bevilges 1.5 millioner til studentfrivilligheten gjennom et sponsorprogram, noe som direkte kommer fra overskuddet i Sit Kafe.

Vil gi studentene valgfrihet

På spørsmål om prisene på varmmatbuffeten forteller Holm at vektordningen ble innført for å gi studentene større valgfrihet. Et mål er at det ikke skal være store variasjoner i pris på ulike retter, og kundene skal kunne ha muligheten til å velge det de selv har lyst på.

Leder av Velferdstinget Ragnhild Karlsen Dalslåen sier at hun opplever det som positivt at varmmat går på vekt og ikke kjøpes i ferdig oppmålte porsjoner.

– Man velger jo selv mengden mat og dermed hvor mye man ønsker å betale.

Holm opplever at det jobbes godt med å holde prisene på et studentvennlig nivå. Varekostnader og lønninger har hatt en økning de senere årene, men utsalgsprisen har ikke økt tilsvarende.

– Våre reelle kostnader har hatt en betydelig større økning enn det som tas ut i prisøkning hos de ulike utsalgsstedene, forteller han.

Sit ønsker at noen tilbud skal kunne favne bredt. Holm trekker fram morgentilbudet som ble lansert i fjor med havregrøt til 15 kroner, noe Sit mener de fleste har råd til.

Det har tidligere blitt testet utvidede åpnings-tider i eksamensperioden ved Kjelhuset på Gløshaugen. Holm ser på det som naturlig at åpningstidene kan utvides i framtiden. – På kveldstid ønsker studentene naturligvis et tilbud utover salgsautomatene.

Nye tilbud på trappene

Et utvidet tilbud som for eksempel «food trucks» er noe som har blitt diskutert. Ifølge Holm ligger utfordringen her i deres interesse om å drive på en annen måte enn det Sit gjør. De vil ønske å gå inn på de stedene som selger godt, noe som vil føre til at overskuddet som Sit har i dag vil gå til de kommersielle aktørene. Han understreker viktigheten av serveringsstedene på de større campusene, med tanke på at de er med på å subsidiere de mindre campusene som går i underskudd.

– Det positive med dagens ordning er at det finnes et jevnt over godt tilbud på alle campus, sier Dalslåen

Hun legger til at det hele er et spørsmål om prioritering mellom blant annet lave priser og god kvalitet. I dag er fokuset på næringsrik mat, noe Velferdstinget mener er til det beste for studentene. Dalslåen sier at det naturligvis vil bli dyrt i lengden dersom man handler daglig hos Sit. Det må derfor være opp til hver enkelt student hvor mye penger man ønske å bruke, og hvor ofte en skal benytte seg av tilbudet. Hun legger til at dersom det skal kunne åpnes for andre aktører må det jobbes godt med å lage avtaler som alle involverte vil være fornøyde med.

– Om det skal bli aktuelt å endre dagens ordning må det unngås en reduksjon av midler til studentvelferden.

Holm kan fortelle at det er mye spennende som foregår i Sit Kafe for tiden, og at det vil komme nye tilbud med ulike varemerker i nær framtid.

– På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si særlig mer, annet enn at det ikke er veldig lenge til.

Fire kjappe

Spørsmål:

• Hva synes du om mattilbudet?
• Hva er akseptabel pris for et måltid?
• Tanker om serveringsmonopol?


Zwestin Welfry

 1. Jeg er veldig fornøyd med salatbaren og varmmatbuffeten på variasjon og utvalg, men det er for dyrt. Derfor har jeg stort sett med mat hjemmefra, og er i kantinen maks to ganger i uken. Det er dumt at hektoprisen er det samme for vegetar som for kjøtt.
 2. Jeg spiser ikke så mye, så jeg handler stort sett for 30-40 kroner. Jeg blir ikke skikkelig mett av det, men det får meg gjennom dagen.
 3. Jeg tenker at det ville vært positivt med flere aktører for å øke konkurransen og variasjonen på mat og pris.

Guro Stakseng Lindvik

 1. Jeg synes det er et godt utvalg, men dyrt. Suppene er veldig gode, greit priset og i passende porsjoner. Vegetartilbudet kunne vært bedre. Selv handler jeg hos Sit maks en gang i uken, da er det som oftest tilbudsvarer eller dagens kutt.
 2. Rundt 50 kroner. Det burde vært litt billigere i buffeten med vegetarmat enn kjøtt.
 3. Det hadde vært sunt for konkurransen og fordelaktig for studentene at Sit blir utfordret på pris av andre aktører. De er til for studentene, og da bør det ikke være mye dyrere å kjøpe salat eller baguette på campus sammenlignet med butikken.

Martine Valle

 1. Jeg er fornøyd med utvalget. Elsker yoghurtbaren! Kaffeoblatet er også et veldig godt tilbud. Åpningstidene kunne vært utvidet. Det stenger tidlig om man skal sitte lenge på lesesalen. Selv handler jeg maks 1-2 ganger i uka.
 2. 50 kroner maks for lunsj. Middag kan jeg strekke litt lengre. Jeg tenker at vegetar burde vært litt billigere enn kjøtt.
 3. Det er bra om overskuddet går tilbake til studentene.

Hanna Røgeberg Utheim

 1. Utvalget er godt, men personlig benytter jeg meg ikke av det mer enn et par ganger i måneden, da jeg finner prisene for høye. Jeg synes også det burde vært åpent mye lengre.
 2. Om jeg er veldig sulten så kjøper jeg det jeg har lyst på uten å tenke særlig over pris.
 3. Dersom man åpner for andre aktører vil det kunne gå utover andre tjenester Sit tilbyr, som trening og helsetjenester. På den andre siden vil Sit kunne sitte trygt, vel vitende om at de kan diktere prisene mye friere uten konkurranse.
Powered by Labrador CMS