Storsalen har valgt ny UKEsjef!

Valgresultatene er klare: Max Meinich er sjef for UKA-21.

Tekst: Tomine Barstad Solvang, Renate Leth-Olsen & Sigrid Solheim

Max Meinich bli UKEsjef for UKA-21.

Max Meinich er UKEsjef for UKA-21

Etter to valgomganger er UKEsjef-valget avgjort. Det er Max Meinich som blir sjef for UKA i 2021. Han fikk 58,8 prosent av stemmene, og fikk dermed det nødvendige flertallet for å bli UKEsjef.

Max Meinich fikk 39,0 prosent av stemmene i første valgrunde.

– Tusen takk for at dere har gitt meg denne muligheten og dette ansvaret, sa Meinich da resultatene var klare.

Maren Johanne Mood fikk 34,4 prosent av stemmene i første valgrunde,

Meinich jobbet med lys og scene under UKA i både 2017 og 2019, og har vært gjengsjef i Regi.

Linjeforeninger, Equinor og forholdet til UKEfunkene

I løpet av utspørringene ble de åtte kandidatene blant annet spurt ut om forholdet til andre studentorganisasjoner. Spørsmål om hvordan UKA burde forholde seg til linjeforeninger var blant det Storsalen ville ha kandidatenes tankerom.

Gikk du glipp av første valgrunde? Les hva kandidatene ble spurt om her!

Ikke overraskende ble UKAs forhold til hovedsponsoren Equinor diskutert. Det store flertallet av kandidater uttrykte her at Equinor var et nødvendig onde.

På spørsmål om Equinor sa Meinich at UKA-19 kunne ha håndtert miljøprofilen på en annen måte.

– UKA-19 skøt seg litt i foten ved å merke seg som miljøbevisst, men det var også kult gjort, sa han.

Kandidatene ble også spurt ut om de hadde tanker rundt hvordan ledelsen i UKA skal forholde seg til de av UKAs frivillige som blir tatt opp nærmere selve festivalen.

Da spørsmål om konfidensialitet innad i UKA ble tatt opp, svarte Meinich at om han blir UKEsjef skal han prioritere de som trenger å vite, og ikke bare de som er høyt oppe.

To runder med utspørring

Etter første avstemning hadde ingen av de åtte kandidatene fått de nødvendige 50 prosent av stemmene, og Storsalen går inn i en andre runde utspørring.

Resultatene fra første avstemning ble som følger:

  • Max Meinich: 229 stemmer (39%)
  • Maren Johanne Mood: 202 stemmer (34,4%)
  • Aurora Sauar: 63 stemmer
  • Selma Haga: 22 stemmer
  • Maja Sofie Fjellström: 18 stemmer
  • Joseph Whittington: 18 stemmer
  • Fartein Lemjan Færøy: 17 stemmer
  • Eirik Kristoffer Myking: 17 stemmer

De to kandidatene som fikk flest stemmer, og som dermed gikk videre til andre runde med utspørring, var Max Meinich og Maren Johanne Mood. Storsalen skulle dermed foreta en ny utspørring av de to kandidatene, før det ble en ny avstemning.

Hva kommer UKA-21 til å gjøre anderledes? I UKA19 droppet de Cashless.

Slik forløp andre utspørringsrunde

23.04: Første spørsmål stilles. UKA er ikke kun jobb, det er også fest. Hvem er dere på fest, og hvilke egenskaper bør en UKEsjef ha i sånne settinger?

Mood svarer først, hun sier hun er entusiastisk, noe som øker eksponensielt med antall alkoholer.

Meinich sier han er behersket, han liker å kose seg og bygge relasjoner.

Det andre spørsmålet handler om utfordringer med UKA og Samfundet.

Meinich svarer at man blir fortalt hva man skal tenke, og det er ikke bra.

Mood sier at mye av grunnen til klinsjen mellom UKA og Samfundet er en klinsj mellom driftende og prosjektstyrt. Forebyggende tiltak kan hjelpe.

Hva blir deres største utfordringer som potensiell UKEsjef? Hva kommer dere til å slite mest med?

Mood sier det vil bli prioriteringer, samt noen kjipe beslutninger.

Meinich trekker fram at organiseringer en svakhet for ham som person. Han synes ikke det er så fett å sitte i Excel, men han har forbedret seg og tror ikke det blir et problem.

Kandidatene får så en case de skal løse

Jeg er tatt opp på sjetteopptaket, vi har møttes én gang før: Hvordan møter dere meg?

Meinich tar vedkommende merkelig mye på armen, men husker henne og er myk i stemmen.

Mood bukker og neier for vedkommende.

Spørsmål om de kunstneriske gjengene

Hvor viktige er deres bidrag fra dem og hvor villige er dere til å prioritere dem over konserter som tjener mer penger?

Mood sier at det ikke kan måles kvantitavitv, men at det er mye av personligheten til UKA.

Max hevder det er sjarmen med UKA, og at det er essensielt å prioritere de kunstneriske gjengene.

Kandidatene får spørsmål fra UKEsjef for UKA-19, Julian Mæhlen

UKA tar opp folk både fra Samfundet og eksternt, hva er fordeler og ulemper med hver av disse? Grei ut.

Meinich sier det er synd at noen stillinger blir lyst ut kun for de som har stilling på huset. Samtidig har de med seg lang og verdifull erfaring.

Mood synes det er sjarm at det ikke er kontinuitet, viktig å få inn litt frisk pust, samtidig som man trenger noen med erfaring som allerede veit hva de driver med.

Spørsmål om Equinor som hovedsponsor

Med Equinor som hovedsponsor, hvordan kan vi hindre at vi grønnmaler dem?

Mood poengterer at selvom de er hovedsponsorer, så skal de ikke legge føringer for det kulturelle tilbudet.

Føringer for debatten ble problematisert under UKA-19, da Styrets debattkomité ble oppfordret til å unngå debattema som fikk UKA til å framstå som hyklere.

Meinich mener at Equinor er en vanskelig case. UKA-19 skøt seg litt ved å merke seg som miljøbevisst, men det var også kult gjort, mener han.

Neste spørsmål går ut på hvorfor akkurat du som kandidat skal stemmes på.

Meinich svarer at dette er noe han er følelsesmessig bundet i, og han ikke kommer til å gi seg.

Mood sier det handler om hennes pågangsmot, erfaring og entusiasme. Hun vil at UKA skal bli mer tilgjengelig for hele studenttrondheim.

Prosess eller resultat?

Mood mener målet ikke skal gå på bekostning av at prosessen er god og bærekraftig.

Menich vil prioritere det som gjør UKA mest levedyktig, slik at UKA består hundre år fram i tid.

23:29: _ISFiT-president Mathilde Enkerund spør om ufordringer med tanke på makt, og sårbare studenter som er nye i byen. Hva er viktig?_

Meinich trekker fram kontrakten om seksuell trakassering som gikk til alle ukefunker i UKA-19.

Mood sier det er viktig å skille mellom roller, når man er venn og når man er UKEsjef.

Hva er viktigheten av overskuddet til UKA, nå som Samfundet går med overskudd på egen hånd.

Mood trekker fram nybygg, overskuddet er noe som må prioriteres.

Meinich trekker også fram dette, pengene trengs fortsatt.

Hva skal en UKEsjef IKKE være?

Meinich sier at en UKEsjef skal være en som tar jobben med riktig mengde alvor, samtidig som han kan skal finne på sprell og inspirere til å tenke nytt.

Mood sier det er viktig å skille mellom roller, når du skal være motivator og når du skal være personlig med andre.

Kandidatene blir bedt om å fortelle om noen de har samarbeidet med før, og hvilke egenskaper denne personen hadde som var viktige for dem.

Mood trekker fram det å utfylle hverandre. Hun trenger noen mer detaljfiksert.

Meinich trekker frem å være god i Excel, og en som er rolig i stressende situasjoner.

_Det er spørsmål om tøffe valg, om kandidatene har erfaring med dette. _

Meinich sier han har stått midt mellom UKA og Samfundet, og det har vært vanskelig. Han er villig til å ta upopulære valg.

Mood har måttet kutte arrangementer, da er det viktig å kommunisere godt.

23:34: Siste spørsmål

Kandidatene må si tre positive ting om hverandre.

Kandidatene roser hverandre, og det avsluttes med stor applaus fra salen.

23:38: Frida Jerve erklærer at vi snart er klare for ny voteringsrunde. En times tid senere er resultatet klart.

Husker du Promenadekonserten UKA-19? Se video fra da UKEsjefen sang UKA19 inn!

Powered by Labrador CMS