Slik var UKEsjef-valget

Her er våre oppdateringer fra første runde av onsdagens UKEsjef-valg i Storsalen.

Tekst: Tomine Barstad Solvang & Renate Leth-Olsen

Max Meinich og Maren Johanne Mood gikk etter innledende utspørrsingsrunde videre til siste runde av valget, oppdateringer derfra finner du her

Styret prøvde å begrense taleliste i første utspørring til tolv spørsmål, dette ble utvidet til 15 etter innvendinger fra Wittington. Foto: Torstein Olav Eriksen.

18:00: Valget er i gang!

Foto: Torstein Olav Eriksen

Frida Jerve banker møtet inn, og valget er i gang. Det er åtte forhåndsmeldte kandidater som stiller som UKEsjef til UKA-21.

UKEsjef for UKA-19, Julian Mæhlen, innleder valget. Mæhlen er spent på valget, spesielt med tanke på at det er historisk mange kanditater som har stilt i år.

– Det er viktig å ikke dømme kandidatene for mangel på detaljkunnskap. Stem på den du vil skal bli din UKEsjef, sier Mæhlen

18:15: Fartein Færøy er første kandidat på talerstolen i kveld. Han trekker fram at en av utfordringene til UKA er økningen i konkurrerende kulturtilbud, og studentenes reduserte kjøpekraft. Han stiller seg også kritisk til den kommersielle utviklingen av UKA.

Selma Haga er nestemann ut. Hun vil at UKA skal være synlig i hele Trondheim by, og ikke bare for de frivillige.

Det er Maren Johanne Mood sin tur på talestolen. Hennes største ønske er at Samfundet skal være det naturlige møtepunktet for alle studentene i byen. Hun trekker fram den interne revykulturen vår.

– Vi skal ikke glemme denne galskapen som UKA er, sier Mood.

Neste ut er Joseph Whittington. Hans ønske for UKA-21 er en tydelig integrering av UKA og Samfundet.

– Vi jobber for de samme sakene, og det er den ekspertisen og den erfaringen som ligger på huset etter flere år som bør integreres i UKA så tidlig som mulig.

Fikk du med deg UKErevyen? Les hva vår anmedler mente om Vivillé

18:30: Maja Sofie Kristina Fjellström er neste kandidat ut på talestolen. Hun vektlegger mangfold. Hun mener det er vikig at UKA tar et ansvar for det.

Nestemann på talestolen er Eirik Kristoffer Myking. Myking fokuserer på at det er viktig å ta vare på kroppen av UKA, med dette sikter han til UKEfunkene.

– Meningen er å skape en kultur der alle skal trives veldig godt, og du skal sitte igjen med ærekjærhet, sier Myking.

Aurora Sauar mener UKEsjef-vervet er en utfordring hun er sterk nok til å hoppe ut i. Det er viktig at de frivillige føler seg som en del av fellesskapet. Hun vil bygge videre på alt det som har fungert tidligere.

– UKEfunkene må føle seg sett og verdifulle, vektlegger Sauar.

Siste kandidat ut på talestolen er Max Meinich. For at UKAs potensial skal være på topp må enkelte ting være på plass. Han vil blant annet at alle skal få hvert sitt UKEflagg til å henge ute hele oktober.

– Vi lager ikke bare en fest for oss selv, men for hele Trondheim. Jeg vil at hele Trondheim by skal få gåsehud.

18:41: Åpningsapellene er over

Styret foreslår å sette strek ved tolv spørsmål fra salen, noe som ifølge Styret vil gjøre at vi starter voteringen klokka 21:30. Kandidat Joseph Wittington er uenig i forslaget, og begrunner dette med at tolv spørsmål er for lite til å danne seg et godt bilde av alle åtte kandidatene. Innvendingen blir tatt til følge, og talelisten utvides til 15 spørsmål. Estimert tid for avstemning blir dermed 22.00.

18:45: Storsalen er klare for utspørring

Hver kanditat blir spurt ut mens de andre sitter med headset og hører på musikk. Julian Mæhlen, UKEsjef i UKA19, stiller førster spørsmål:

Hva er UKAs samfunnsoppdrag?,

Færøy svarer at det er å ta vare på studentmiljøet, der vi skal inkludere alle studentene.

Haga er neste ut og tenker på kulturtilbudet, og at dette må prioriteres.

Mood vektlegger det som skiller UKA og Samfundet, og UKA som kulturarena.

Wittington fokuserer på det UKA som helhet er med på å skape sammen, og det å se resultatet av alt arbeidet.

Fjellström vektlegger programmet, og at det skal dekke det meste. Hun vil UKA skal ta et miljøansvar.

Myking vil også trekke fram miljøansvaret, han mener vi må tørre å ta de litt mer risikable løsningene.

Sauar trekker fram engasjement og alt man lærer i løpet av UKA.

Meinich trekker også fram kulturtilbudet, og at det skal treffe brett. Det handler også om de nye studentene som kommer hver høst til Trondheim, at de nye skal engasjeres til å starte opp i et miljø som det UKA tilbyr.

18:54: Agnethe Djupvik stiller neste spørsmål

En ting dere ville lagt til i UKAs program, og en ting dere ville tatt ut, hva er det?

Haga vil ha et hoppeslott for skolebarn i byen. Hun vil kanskje fjerne et kurs.

Mood vil fortsette med UKEtog, og kanskje flere tog: fakkeltog, 17.mai-tog. Hun vil kanskje ta bort noen events i Dødens Dal.

Whittington snakker om hvor dyrt UKA er, han ønsker noen gratis arrangementer. Han vil kanskje fjerne enkelte humorshow.

Var det for dyrt? Vi regnet ut hva det ville koste å delta på alle arrangementene under UKA-19

Fjellström vil kanskje ta bort barneteateret, hun vil heller skape en dag for barna under UKA, og kombinert det med ungdommer, for eksempel Amazing race-opplegg i byen.

Myking liker den store variasjonen i programmet, spesielt Nintendo-konserten. Han ville tatt bort noen av kursene.

Sauar trekker fram kulturtilbudet, hun ville kanskje kuttet ett arrangement i Dødens Dal. Hun ville lagt til en stor temafest, slik som oktoberfest eller trønderfest.

Meinich ville kuttet en eller annen live-podkast, ville lagt til noe han aldri har vært på før, for eksempel slam-poesi.

19:00: Åsta Hagerup stiller neste spørsmål og lurer på hvordan samarbeidet mellom de eksterne studentorganisasjonene i Trondheim og UKA skal foregå?

Mood svarer at det var en av de største utfordringene med UKEtoget. Hun vil bruke de forumene som allerede eksisterer.

Whittington vil pushe på studentforeningene, slik at de får sagt hva de ønsker å få ut av UKA.

Fjellström vektlegger viktigheten av å bli kjent, og kjente fjes.

Myking trekker fram samarbeidet med de eksterne studentforeningene, samt viktigheten av å ta møtene sammen, arrangere felles begivenheter og skape personlige relasjoner. UKEtoget er et godt tilskudd.

Sauar poengterer at de eksterne foreningene sliter med at UKA konkurrerer mot dem i form av å tiltrekke seg studenter. Trekker fram samarbeidet med UKEtoget.

Meinich trekker også fram UKEtoget, som han mener er et godt initiativ for alle linjeforeninger og UKA. Han vil ikke at UKA skal ses på som en konkurrent.

Færøy vektlegger ansvaret med å inkludere alle. Han nevner også UKEtoget som et godt tiltak for å inkludere alle slags studenter. Han tenker også på et mulig samarbeid med ISFiT.

Lyst til å mimre tilbake til UKEtoget?: Se bildene her!

19:11: Nina Salvesen stiller neste spørsmål

Salvesen synes noe av det negative ved UKA er hvordan UKA er preget av et hierarki, og spør:

Hvor kommer dere til å legge lista på informasjonsdeling og konfidensialitet for gjengen?

Whittington sier han kjenner seg igjen, og sier han skulle ønske det var mer transparent. Han mener hierarkiet er vanskelig fordi det er "satt i stein". Han vil gjerne integrere de tekniske gjengene på huset.

Fjellström mener informasjonsdeling er et eget tema. Det er kjedelig om dette kludrer til driften, sier hun. Det bør være et åpent system.

Myking synes det er viktig å se på hva for mye informasjonsdeling går på bekostning av. Han vil kontakte gjengsjefene og greie å kommunisere på en god måte.

Sauar vil satse på litt mer åpenhet, særlig rundt det økonomiske innad i gjengene. Det er viktig at UKEstyret sitter på helheten.

Meinich sier at dette med konfidensialitet er vanskelig. Han synes UKA-19 var progressive og har ikke hatt problemer med det der. Hvis han blir UKEsjef skal han prioritere de som trenger å vite det viktige, og ikke de som er høyt oppe.

Færøy mener konfidensialitet bør kuttes om det ikke er absolutt behov for det. Han vektlegger tillit. Vil kutte all konfidensialitet.

Haga mener vi må stole på folk som gjør jobben sin.

Mood sier det er viktig at vi anerkjenner at det er problemer med at vi holder mye informasjon konfidensielt.

19:20: Første runde av UKEsjefvalget er overstått. Pause.

19:34: Valget er i gang igjen

Markus Gran stiller spørsmål. Han spør hvordan kandidatene vil bruke de kunstneriske gjengene?

Fjellström vil at de kunstneriske gjengene skal sette opp flere konserter, og blant annet bruke UKEbussen mer.

Myking vil bruker UKEbussen mer, og involvere hele Trondheim by. Han vil ta flere avgjørelser med blant annet Styret.

Sauar vil at de kunstneriske gjengene skal spille mer på blant annet selskapsmiddager. Hun liker også UKEbussen godt. Hun vil blant annet dra mer rundt på sykehjem og skoler.

Meinich synes det er sjarmerende med de kunstneriske i forbifarten, for eksempel at Snaustrinda spiller rundt på Huset. Kanskje kan korene ha kurs.

Færøy vil gjøre mer, fordi potensialet er så stort.

Haga trekker fram bedre køunderholdning. Hun vil at de kunstneriske gjengene skal opptre mer på de ulike campusene.

Mood vil bruke de kunstneriske gjengene hele tiden: i kø, på diverse arrangementer, i øgskoleparken.

Whittington synes de var veldig synlige under UKA-19. Kan tolkes som man vil, poengterer han. Han vil at de kunstneriske gjengene skal opptre mer på Huset, eller fortsette som det er.

Les mer om kunstneriske gjenger på Samfundet: Knauskoret på hjemmebane

19:43: Frida Jerve informerer om at talelisten er stengt

Neste spørsmål ut er: Fortell en suksesshistorie!

Myking forteller om en Åre-tur, og da han utførte livredning.

Sauar forteller om jenter som har søkt teknologi på NTNU, og arrangementer hnu har arrangert.

Meinich har arrangert en påskeleir da han var 16, hos sin lokale menighet. Han forteller om en vanskelig disiplinærsak som ble løst på en god måte.

Færøy forteller om da han var pirat på Mjøsa. Han padla fra Kapp til Gjøvik.

Haga mimrer tilbake til sine "Bergenstider", da hun spilte fylkesfinale i håndball. Hun er keeper, og i andre omgang slapp hun ikke inn ett eneste mål og ble fylkesmester i Hordaland.

Mood forteller om et sceneteppe, da hun var med på å sette opp Byggrevyen i 1. klasse.

Whittington vil trekke fram The Rocky Horror Picture Show, da han spilte hovedrollen. Han hadde ikke skuespillererfaring, men ble foreløpig toppunktet i livet sitt.

Fjellström forteller om at hun tok billappen.

Les også: Dette mente våre anmeldere om menyen i Lyche under UKA19

19:51: Simen stiller neste spørsmål

Hvordan håndterer man de mørkeste stundene i vervet?

Sauar har vært gjennom tunge tider og blitt sterkere. Hun kjenner seg selv godt.

Meinich ringer moren sin når han ikke har det så bra. For å unngå overarbeid må man ikke knekke helt, man må tenke at dette ikke er så viktig.

Færøy søker etter nye utfordringer, og det motiverer han. Det å stå i det mørkeste, da gjelder det å vite at det er 2000 frivillige som ser opp til deg, og der er det mye å hente, sier han. Det er mye trygghet å hente i gode venner.

Haga mener det er viktig med åpenhet rundt hvordan man har det blant de man jobber med under UKA, men også med utenforstående.

Mood tror det er viktig å kjenne sine begrensninger. Det er mye forebygging man kan gjøre. Hun vil skape en trygg plattform der man kan være åpne.

Whittington mener det er viktig med lav terskel rundt åpenhet, og for å fokusere på sin mentale helse.

Fjellström vektlegger gode venner og ærlighet, hun mener også det er viktig å minne seg på hvorfor man jobber med dette.

Myking sier at det er viktig å ta seg pauser, adressere hva problemer er, og finne løsninger på problemene.

20:00: Grønn UKE i 2021?

Magnus Sigurd Lie stiller neste spørsmål. Han stiller seg kritisk til grønnprofilering av Equinor, han spør om det er etisk ha et oljeselskap som hovedsponsor?

Les også: UKA19 ville bli grønnere

Meinich svarer først. Han kjenner ikke til detaljene for avtalene, men er samarbeidspartene er mulig å endre på, lurer han på. Han kan ikke love å ikke samarbeide med Equinor.

Færøy snakker om ansvaret vi har ovenfor miljøet, han vil se på alternativer. Han vil beholde Equinor for at UKA skal bestå. Han vil også trekke fram små tiltak for å gjøre UKA grønnere.

Haga sier at det er et etablert og godt forhold. Det blir en mer grønnere retning, men kanskje finnes det andre mulig samarbeidspartnere som fokuserer på fornybar energi. Vi kan se på mulighetene for bærekraftige løsninger.

Mood synes det er et vanskelig spørsmål, det er komplekst. Hun vil ikke svartmale de for å bare drive oljevirksomhet, med tanke på mulighetene Equinor gir UKA. Hun tror ikke UKA ville vært det samme uten.

Whittington mener Equinor er et nødvendig onde. Det burde tas en vurdering med UKEstyret, hva går det på bekostning av hvis vi ikke samarbeider med Equinor. Han poengterer at flere festivaler ikke behover samarbeide med oljeselskaper.

Fjellström vil gjerne kvitte seg med Equinor, kanskje UKA-23 kan se mer bort fra samarbeidet. Hun vil bruke flere miljøkonsulenter.

Myking mener vi burde se på hva Equinor bringer til UKA, hva går det på bekostning av. Vi må snakke med finansstyret, sier han.

Sauar sier at uten Equinor ville ikke Dødens Dal vært en realitet. Det ville vært en annerledes UKA, men kanskje finnes det andre løsninger for UKA-23.

20:09: En tale til folket?

Frida Nilsen stiller neste spørsmål. Det skal tas opp 1000 nye frivillige, hun ber kanditatene holde en tale for å rekruttere nye.

Færøy legger vekt på alt det morsomme som kommer ut av å være med på UKA.

Haga vil ha folk med i den "syke, syke organisasjonen".

Mood sier at UKA er bedre enn nobelprisene til NTNU.

Whittington sier at det eneste bygget i Trondheim som gjelder er det runde røde.

Fjellström mener hun har verdens beste tilbud om å være med på verdens beste kulturfestival: UKA. Hun selger inn alt UKA har å by på. UKA har hookegaranti!

Myking forteller om UKAs magiske øyeblikk.

Sauar forteller om nettverket UKA bidrar til å skape.

Meinich mener UKA kan endre livet ditt. Han har fått et stort nettverk på grunn av UKA. Du vil angre om du ikke søker.

UKA19 tilbød mye forskjellig: Frister det med flammeblåsekurs?

20:16: Om du fikk en million kroner...

Halldis, spør hva kanditatene vil gjøre med 1. millioner kroner i budsjettet.

Haga vil lage flere gratis arrangementer, gjøre UKA billigere for noen. Mulighetene er uendelige, kanskje booke en større artist, eller lage en markedsundersøkelse.

Mood synes UKA kan investere i en luftballong.

Whittington synes pengene kan gå tilbake til UKEfunkene. Flere rabatter, mer vin på ballene.

Fjellström ville gitt pengene til de kunstneriske gjengene på Huset.

Myking ville arrangert et UKA-afterparty. Mye av overskuddet ville også gått tilbake til Samfundet.

Sauar vil gjøre seksjonsballet gratis for alle, mer penger til sosiale arrangementer. Hun vil også gjøre billettprisene lavere, hun vil også pusse opp trafeen.

Meinich ville kjøpt UKEflaggene, eller hatt en stor fest for UKEfunkene, kanskje en stor gratis konsert, eller gitt mer penger til UKErevyen.

Færøy vil kjøpe UKEmerch, eller gi en liten sum til hver gjeng, for diverse drømmeprosjekter.

20:23: Siste spørsmål før pause

Marius Klem, fra BI, stiller siste spørsmål før pause.

Hva er spesielt med akkurat deg og dine planer som er riktig for dette vervet, spør Klem.

Mood svarer at hun vil gi alt av sin tid i dette vervet, hun vil inkludere DMMH og BI i UKA.

Whittington vil trekke fram at han vil flytte noen konserter fra Dødens Dal til Spektrum.

Fjellström brenner for kultur, og at de ulike organisasjonene skal bli kjent og inkludere hverandre, spesielt BI.

Myking vil gi tilbake til studentene. Han vil kanskje gå tilbake til de norske, nasjonale studentene, slik at flere har råd.

Sauar sine planer skal være realistiske og gjennomførbare, nok folk er viktig.

Meinich sier ville snakket med markedsføringsgjengen på Samfundet.

Færøy vil at vi tenker stort, at vi skaper nye ting med det vi vil. Han sier vi kan sette UKA på Norgeskarter om vi vil det. Vi skal ikke være redde for å bryte tradisjoner, mener han.

Haga vil at UKA skal merkes av alle i byen. Hun vil se på muligheten til å bruke Trondheim Spektrum. Hun vil også se på mulighetene til å avlaste enkelte funkestillinger, slik at folk ikke blir overarbeida.

20:31 Pause

20:48: Pausen er over.

Mikkel Angelo stiller første spørsmål etter pausen:

Hva synes du var det dårligste valget som UKA-19 gjorde, og hvordan ville du ha løst porblemete som oppsto av dette valget?

Whittington mener at det dårligste valget var Dødens Dal, det var for stor arbeidsmengde og folk ble utbrent.

Fjellström trekker fram Cirkus som var nytt i år, og om det kunne blitt brukt kortere tid for å bestemme seg for at det kunne blitt brukt annerledes.

Myking mener Dødens Dal som et tapsprosjekt, det var litt for risky bookinger der. Han mener risken kan minskes ved å heller booke nasjonale artister.

Sauar sier den største feilen var de ti arrangementene i Dødens Dal, de kunne kuttes ned til åtte.

Meinich mener at en ting UKEstyret angret på var at Cirkus-teltet var preget av usikkerhet og trege beslutninger.

Færøy mener the 1975 var en dårlig ide.

Haga mener man gjorde for mye nytt, som skapte litt mye arbeid for mange. Man burde tatt noen endringer av gangen.

Mood sier "Skyt meg gjerne, men man kan si mye om Alesso når det gjelder dårlige valg". Hun vil blant annet minke arbeidsmengden i Dødens Dal, og mener Cirkus burde blitt utnyttet mer.

Les også: Heller ikke vår anmelder lot seg imponere da Alesso spillte i Dødens Dal

20:56: Neste spørsmål ut stilles av Sigmund, som spør:

– UKA er en stor bedrift, hva er det akkurat du har som gjør at du kan lede den?

Fjellström trekker fram ulike lederverv hun har hatt før, og hennes evne til å se det store bildet.

Myking mener at lite erfaring er hans fordel, slik at han kan se alt med ferske øyne ved hospitering. Han mener han er strukturert, god på å løse problemer, og ikke minst jævlig ydmyk.

Sauar vektlegger hennes erfaring med både økonomi og personalansvar. Av personlige egenskaper vektlegger hun at hun er nysgjerrig og ydmyk.

Meinich har erfaring fra mange ulike ledd, og han elsker UKA.

Færøy er flink til å engasjere sier han, og han vil være folkelig. Han er på hils med alle.

Haga anser seg selv som strukturert, glad i å lage systemer og er detaljfokusert.

Mood er tre egenskaper hun mener passer, det er stort pågangsmot, ikke redd for å ta sjanser, og har enorm respekt for tradisjoner. Hun trekker også fram erfaring fra lederverv.

21:04: Headsetene mister lyd. Det ordnes fort.

Whittington trekker fram erfaringen sin fra både Huset og UKA. Å ha forståelse for de rammene som både Samfundet og UKA har er viktig. Har mye erfaring fra drift og arrangementer på Huset.

21:06: Drømmeartisten

Astor Knutsen stiller neste spørsmål.

Hvis dere kunne valgt en artist/gruppe, hvem vil dere valgt og hvorfor?

Sauar sin drømmeartist er Beyonce. Mer realistisk er Karpe.

Myking velger Khaled. Han sier videre at han ønsker én stor headilner i stede for 3, men klarer ikke velge én.

Meinich vil ha Snarky Puppy. Noe av det ypperste strobansdjazzen som vi har i dag, har han hørt.

Færøy ønsker seg Billie Eilish, eller Vazelina Bilopphøggers, eller hva med Beatles? Han vil tenke stort.

Haga vil ha en trippelkonsert med Chainsmokers, Billie Eilish og Karpe.

Mood vil sette fokus på norsk musikk, men vil også ha ABBA i spektrum.

Whittington er blodfan av Daft Punk, han mener de største artistene er mulig om man flytter til Spektrum.

Fjellström ønsker også Billie Eilish, selvom det høres vanskelig ut.

Les også: Dette skrev vår anmelder om debutalbumet fra Billie Eilish

21:12 Det er klart for denne utspørringens siste spørsmål

Andreas, spør:

– Hvilket spørsmål skulle dere ønske hadde blitt stilt, og hva ville dere ha svart?

Sauar ville blitt spurt om drømmearrangement i Dødens Dal, som hadde vært Beach Party.

Meinich ville blitt spurt om hva de ville gitt opp. Dette er noe som ville satt ham i godt lys, tror han. Det første han gjør om han blir UKEsjef er å melde seg av en tre ukers tur som han har planlagt lenge.

Færøy ønsket et spørsmål om hvordan UKA-21 skal bli den største noensinne? Han kan ikke svare fullt og helt, men det er mulig, påstår han.

Haga ville blitt spurt om hvilken superkraft ville hun fått om hun var bakerst i køen og alle de kule var tatt? Hvis du ser på søppelbøtten så blir søppelet kastet.

Mood ville at spørsmålet hennes skulle handlet om ensomhet og studenter i Trondheim, hvilket ansvar UKA føler på for det. Hun vil blant annet fjerne inngangspenger på huset en til to ganger i UKA, og fortsette emd UKEgleden. Sette på agendaen at UKA har en mulighet til å få bort ensomheten blant studenter i Trondhiem.

Whittington ville blitt spurt om beste UKEminne. Dette er DagBrekk på Klubben i UKA-17, altså Teknorave rett etter morgenyoga.

Fjellström ville blitt spurt om hvilken gjeng hun ville kutta. Hun hadde kutta Pirum, sier hun med en latter.

Myking ville hatt spørsmål om hva vil du at folk skal sitte igjen med etter UKA-21? Flauhet, fylleangst, veldig mange gode minner, og den gode følelsen UKA kan tilby.

21:20: Avslutningsappeller

Meinich begynner appellene. Han sier:

– Dersom dere stemmer på meg så er det en stemme for et UKA som er bra for alle som blir berørt av dere. Det skal være fest, ikke overarbeid og kjipt.

Sauar avslutter med disse ordene:

– Hvis jeg blir valgt som UKEsjef skal jeg hente erfaring, lytte til gjenger og hospitere.

Hun lover videre å lytte til erfaringer og meninger.

Myking vil finne et UKEstyre som fyller ham på en god måte, og som kan si fra når han blir for engasjert.

Fjellström er nestemann ut. Hun vil at vi skal se på tradisjoner vi har gjort til nå, men også være nyskapende, ref. barneteateret.

Whittington takker for gode spørsmål og godt oppmøte.

– En stemme for meg er å prøve så hardt vi kan å få inn noen navn på Trondheim Spektrum, slik at de navnene blir enda større.

Mood vil fokusere på galskapen som gjør at vi alle får et personlig forhold til UKA.

Haga er nest sist ut. Hun vil snakke med alle gjengsjefene på huset om hva som kan gjøres bedre, og tidligere UKEsjefer, for å skape et beste mulig UKA-21.

Færøy avslutter med å si at det viktigste er at vi alle kjenner at vi jobber sammen mot UKA. Et godt samarbeid er viktig.

Les mer om de forhåndmeldte kandidatene her

21:34: Avslutningsapellene er ferdig. Det er snart tid for avstemming

21:37: Urnene åpnes.

Styret melder at urnene nå er stengt, og at det er pause fram til kl. 22:00

22:23: Forfatterkollegiets kunstneriske innslag går på scenen.

Powered by Labrador CMS