Illustrasjonsfoto fra arkiv.
Illustrasjonsfoto fra arkiv.

Shot-undersøkelsen: Vi setter for høye mål og er ofte deprimert

Vi trives med studiene og studiested men opplever også psykiske plager og depresjoner. En av fem studenter oppgir at de går med selvmordstanker.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble resultatet av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) 2018 presentert. Et klart flertall på 76 prosent oppga at de er fornøyde med studentbyen-/stedet totalt sett. Mens det var 86 prosent som opplevde at de ble godt mottatt på nåværende studieprogram. Det var to tredjedeler av deltakerne som oppga seg som innflytter i den byen de studerer i.

Fakta

STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE

· Publiseres hvert fjerde år.

· Den første undersøkelsen ble publisert i 2010 og er gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI) på vegne av SiO, Sit og Sammen.

· Undersøkelsen omfatter studenter på landsbasisNytt i 2018 undersøkelsen er at studenter som studerer utenlands har fått mulighet til å delta.

· Svarprosenten på årets undersøkelsen er på 30,8 prosent.

· Sit fikk en oppslutning på 17,3% med 8 392 respondenter

Kilde: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot)

Økning i rapporterte psykiske plager

Fakta

MENTAL HELSE OG HJELPETELEFONEN

· Hjelpetelefonen blir drevet av Mental Helse, og ble startet i 1992.

· Tjenesten er grats, åpen døgnet rundt og kan nås på telefonnummeret 116 123.

· Lavterskel dialogtilbud.

· Tilbyr også tjenesten sidetmedord.no, hvor man kan ta i bruk chat og forum for å få snakket om problemene sine.

Kilde: mentalhelse.no

Hvis sammenligner Shot-rapportene fra 2010 og 2018 ser man at det har blitt en betraktelig økning i rapporterte psykiske plager. Shot-undersøkelsen viser også til at gjennomsnittskåren har økt med studenter som karakteriseres med alvorlige psykiske plager. I 2010 var det 16 prosent, som økte til 29 prosent i 2018. Økningen er størst blant kvinner, men det er også en økning blant menn.

– At så mange studenter har psykiske plager er veldig alvorlig, ikke minst når vi ser at situasjonen er så mye verre nå enn den var i 2010 og 2014. Vi kan ikke stå rolig å se på den negative utviklingen, nå må noe skje, uttaler leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, via en pressemelding.

Av respondentene oppgir en femtedel at de har skadet seg selv. Det er også en like stor andel som oppgir at de har vurdert å ta sitt eget liv, men som ikke har forsøkt å gjennomføre det. Det er fire prosent som har prøvd å ta sitt eget liv. Også i denne sammenheng er andelen størst hos kvinnelige studenter.

Studentene setter også høye mål for seg selv. Dette gjenspeiler seg på tvers av kjønn, alder og region. Nesten halvparten av respondentene svarer at de alltid/svært ofte har veldig høye mål for seg selv. 1 av 3 svarer at de alltid/svært ofte gjør alt de kan for å ikke skuffe sine foreldrene eller foresatte. Mens en fjerdedel mener de alltid/svært ofte hater å ikke være best.

LES OGSÅ: Vil innføre mentorordning ved NTNU

En fjerdedel savner noen å være med

Når det kommer til om man føler seg ensom og alene svarer 23 prosent at de ofte eller svært ofte savner noen å være med . Det er 16 prosent som føler seg ofte/svært ofte isolert og 17 prosent mener at de ofte/svært ofte føler seg utenfor. Også bruken av sosiale medier er et problem ifølge rapporten. Studenter opplever problemer med at mobilen alltid er tilgjengelig. 63 prosent oppgir at mobilen alltid er med etter leggetid.

Verbal trakassering og uønsket berøring er også en vesentlig problem. Hele 20 prosent av kvinnene har opplevd uønsket atferd mens det 5 prosent av mennene har det. Når det gjelder andelen av de som har svart at de har opplevd voldtekt oppgir 4,7 prosent kvinner og 0,3 prosent menn at de har opplevd det.

I rus sammenheng har det ikke vært de store endringene med tidligere SHoT-undersøkelser. Men det er en liten økning fra 44 prosent som oppgir at de har et risikofylt eller skade alkoholbruk mot 41 prosent siden sist SHoT undersøkelse. Det har også vært en liten økning i andelen av studenter som har rapportert at de har prøvd en annen form for narkotika. I 2014 var det 23 prosent mens i 2018 er 27 prosent. Dette er noe vi finner igjen i begge kjønn. Andelen som bruker et narkotiskstoff kontinuerlig er på 6 prosent.

Midt-Norge færre psykiske plager

Velferdsdirektør Espen Munkvik i Sit forteller i en pressemelding at studentene i Trondheim er de mest fornøyde med studentbyen sin. Hele 91 prosent av respondentene er fornøyde, seks prosent oppgir at de hverken eller er fornøyd eller ikke, mens tre prosent er misfornøyde.

– Årsaken til Trondheims suksess som studieby er nok først og fremst de lange tradisjonene med høyt studentengasjement i lag og organisasjoner.

Det er en lavere andel som sliter med alvorlige psykiske plager i Midt-Norge. 25 prosent av studentene i Midt-Norge svarer at de har alvorlige psykiske plager mot da 29 prosent på landsbasis. Men man ser også en økning i forhold til tidligere Shot undersøkelser. Munkvik mener det er vanskelig å svare på hvorfor det er slikt.

– Trolig er det en kombinasjon av årsaker, og flere av dem har nok ikke med studiesituasjonen å gjøre. Andre undersøkelser blant ungdom i Norge viser også at flere unge generelt sliter med psykiske problemer. En mulig forklaring er at økt åpenhet om psykisk helse har redusert terskelen for å rapportere plager. Andre forklaringer som har blitt foreslått er økning i rusmiddelbruk, endringer i ungdoms forhold til kropp og utseende, og større krav om å lykkes i utdanningen. En annen mulig forklaring, er at et stadig flere tar høyere utdanning, og at flere med sårbarhet for å utvikle psykiske plager også gjør dette.

Når det gjelder resten av undersøkelsen er det noenlunde likt mellom studenter i Midt-Norge og resten av landet. Det har for så vidt blitt rapportert færre hendelser om seksuell trakassering enn resten av landet, men også er det små forskjeller.

Ifølge Munkvik tilbyr Sit en egen psykososial helsetjeneste og tilbyr også en kurs- og rådgivningstjeneste.

Powered by Labrador CMS