TRENGER FORTSATT BOLIGER: NSO har som mål at 20 prosent av alle studenter skal få tilbud om en studentbolig. I dag ligger dekningsgraden rett under 15 prosent.

Behovet for studentboliger øker

Dårlige hybler og høye leiepriser. Utbygging av studentboliger er et av de største temaene i årets valgkamp.

Publisert
ET STEG I RIKTIG RETNING: Leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, mener målet om 20 prosent dekningsgrad er et stort steg i riktig retning.

Nylig publiserte Under Dusken en sak om situasjonen rundt studentboliger i Trondheim. I Studentboligundersøkelsen 2021, gjort av Norsk studentorganisasjon (NSO), kom det fram at dagens dekningsgrad av studentboliger dekker i underkant av 15 prosent av studenter. Høye leiepriser er blant faktorene som presser mange studenter ut i deltidsjobb, og noen steder dekker det månedlige bidraget fra staten knapt husleia, i følge NSO.

– 85 prosent av alle studenter må ut på det private markedet. Det er ofte dyrere og mer uforutsigbart enn studentboliger. Studentboliger gjennom studentskipnadene sikrer trygge plasser å bo under studietida, sier Tuva Todnem Lund, leder i NSO.

Lund forteller videre at studentene selv får mulighet til å være med å tilpasse boforholdene, som er en viktig del av studentenes trygghet. Dette skjer gjennom studentenes egen deltakelse og flertall i Studentskipnadenes styrer. NSO ønsker å øke antallet studentboliger slik at 20 prosent av landets studenter kan få tilbud om å bo gjennom studentskipnaden.

Utfordringer for studentsamskipnadene

I Norge er det studentsamskipnadene på hvert studiested som har ansvar for å bygge studentboliger, med støtte fra regjeringen. Lisbeth Glørstad Aspås er boligdirektør i Sit, og kan fortelle at også Studentskipnaden i Trondheim har mål om 20 prosent dekningsgrad, men at dette er et mål som blir vurdert fortløpende.

STILLE KRAV: Lisbeth Aspås i Sit mener både kommune og stat kan gjøre mer for å hjelpe studentskipnadene med utbygging av studentboliger.

– Vi ser at det fortsatt er behov for flere studentboliger. Ved at samskipnadene er en stor aktør i markedet vil vi ha en reell påvirkning på pris og kvalitet også i det private markedet, sier boligdirektøren.

Aspås mener det er bra at regjeringen har satt fokus på utbygging av studentboliger og at det er viktig at dette opprettholdes også etter årets valg. Det kan likevel dukke opp flere utfordringer når det skal bygges nye studentboliger.

– I tillegg til høye byggekostnader, spesielt det siste året, er det en utfordring å finne egnede tomter til en akseptabel pris i sentrale områder der studenter ønsker å bo, forteller Aspås.

Aspås tror også det kan være en idé å stille høyere krav til vertskommunene om tettere samarbeid med studentskipnadene, for å legge bedre til rette for avtaler om billigere tomter. Samtidig må staten ta høyde for den generelle prisveksten i byggeperioden når de setter kostnadsrammer.

LES OGSÅ: Her er NTNUs skjulte perler

TA VARE PÅ DET GAMLE: De eldste studentboligene på Moholt Studentby ble bygget på 60-tallet. Sit mener det er viktig å ta vare på de bygningene som allerede finnes.

Økning i antall studenter øker behovet for studentboliger

I følge NSO har det vært en jevn økning i antallet studentboliger fra 2014, men samtidig har også antallet studenter økt. Dermed har ikke den nasjonale dekningsgraden økt med mer enn ett prosentpoeng.

Fra partiprogrammet

Alle partiene lover utbygging av flere studentboliger. Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet ønsker å bygge 3000 studentboliger årlig, mens Rødt ønsker en satsning på 5000 per år. Sosialistisk Venstreparti er partiet som ønsker den største økningen, med 6000 nye boliger per år, med mål om å øke den nasjonale dekningsgraden til 30%. Partiene Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet har ikke stadfestet konkrete antall.

Mari Holm Lønseth er stortingskandidat for Høyre i Sør-Trøndelag og sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun mener Høyre har vist at de sørger for utbygging av studentboliger mens de har sittet i regjering.

– Det er ikke antallet som avgjør om vi vil klare å bygge ut nok, raskt nok. Nå handler det om å sørge for at byggeprosesser forenkles, regulering og prosjektering av nye studentboliger kan skje raskere og at måten vi finansierer studentboliger på er god, forteller Lønseth.

Ambisiøse mål

STABILISERE BOLIGMARKEDET: Å bygge flere studentboliger vil legge til rette for et bedre boligmarked, mener Silje Salomonsen fra SV.

I likhet med NSO, Sit og Høyre mener også Sosialistisk Venstreparti at flere studentboliger vil hjelpe med å regulere prisene i det private leiemarkedet. Silje Salomonsen er gruppeleder i Trondheim SV og sitter som leder i Finans- og organisasjonskomiteen. Hun mener at det ikke er helsemessig bra for studenter som ender med å bo på hybler med størrelse som kott.

– En av de største utgiftene studenter har er boligutgiftene, derfor vil vi sørge for at flere kan leie rimelig av studentsamskipnader. 6000 boliger pr år er ambisiøst og krever at kommunene setter av areal, men det er overkommelig, konstaterer Salomonsen.

Salomonsen tror dette kan bidra til å stabilisere boligmarkedet. Om venstresiden vinner valget i september, kan SV havne i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Da vil SV være det minste partiet i regjeringen, men dette bekymrer ikke Salomonsen.

– SV ligger godt an på meningsmålingene, og det ser ut til at vi blir en betraktelig større stortingsgruppe enn vi har hatt siste perioden. SV kommer til å jobbe hardt for en bedre boligpolitikk med en tredje boligsektor, der studentboliger er ett av flere viktige grep.

LES OGSÅ: Nå kan du forhåndsstemme på campus

Større ansvar hos kommunen

I tillegg til å bygge flere studentboliger ønsker Høyre å fortsette å øke studiestøtten, slik at studenter ikke er avhengig av deltidsjobb eller støtte hjemmefra for å kunne betale husleia. Lønseth tror likevel at kommunene må ta mer ansvar for at den store utbyggingen skal kunne skje.

INGEN KONKRETE TALL: Mari Holm Lønseth forteller at Høyre ønsker å øke dekningsgraden til 20 prosent.

– De kommunene som har store studiesteder og ønsker å være attraktive som studentby, må være mye mer frempå for å regulere flere studentboliger. Så må staten også stille opp. Det ønsker Høyre å gjøre, sier Lønseth.

SV mener også det er viktig at kommunene får mer støtte, og at kommunen setter av flere tomter som studentskipnadene kan bygge på. Salomonsen mener at også staten må bidra mer.

– Bruk din stemme!

Todnem forteller at NSO har laget en egen nettside som heter brukdinstemme.no. Der kan man finne samlet informasjon om partienes politikk og relevant info for studenter. Hun mener det er viktig at studenter stemmer ved valget.

– Les partiprogrammene, og bruk gjerne søkefunksjonen til å søke etter for eksempel studentbolig, for å se hva partiene lover om dette! Det er viktig at du som student bruker din stemme, det gjør det enklere for politikerne å prioritere oss.

Powered by Labrador CMS