Debatt:

På tide å åpne opp om skadelige forhold til alkohol

Under årets En psykt vanlig uke er temaet åpenhet. Det er en fin anledning til å snakke om tabuet rundt en av de vanligste psykiske lidelsene i Norge.

Publisert

Det er positivt at En psykt vanlig uke skaper ekstra stor oppmerksomhet rundt psykisk helse. Oppmerksomheten åpner for at vi kan ta opp tematikk som fremdeles er tabubelagt.

LES OGSÅ: En psykt vanlig uke inviterte til kaféprat om menn og psykisk helse: – Vi må senke terskelen for å prate sammen.

Depresjon og angst er to av de tre vanligste psykiske lidelsene i Norge. Selv om det fortsatt kan være utfordrende å åpne seg om depresjon og angst, har dette likevel blitt enklere å snakke om. Det samme kan vi ikke si om den tredje mest vanlige psykiske lidelsen: alkoholproblemer.

Å åpne seg om sitt eget skadelige forhold til alkohol kan føles skamfullt og stigmatiserende. Det oppfattes fremdeles som tabu å være avhengig av alkohol i Norge. Samtidig kvier de aller fleste seg for å snakke med andre om deres personlige forhold til alkohol, spesielt hvis det er mistanke om at noe er galt.

Forskningen viser at alkohol kan utløse depresjon og forverre angst. Studier har også vist at 30 prosent av pasienter med alvorlig depresjon har et samtidig rusproblem.

Alkohol og psykisk helse går altså ofte hånd i hånd. Når vi først skal snakke høyt om depresjon og angst, er det også viktig å være åpne om hvilken rolle alkohol kan ha hvis noen har psykiske plager.

Åpenhet er det viktigste virkemiddelet for å bryte ned tabuer og bekjempe stigmatisering. En større åpenhet om risikofylt alkoholkonsum vil potensielt bidra til å senke terskelen for at flere søker hjelp før det har gått for langt.

Mistenker du at noen sliter med rus eller alkoholavhengighet, så tør å spørre hvordan personen har det. Ikke vær redd for å rekke ut en hånd hvis du tror at noen har et skadelig forhold til alkohol. Hvis du selv har et problematisk forhold til rus, så vis omsorg for deg selv ved å søke hjelp. Det er mange som ønsker å hjelpe deg.

Anette Sivertstøl er tidligere medlem av Studentmediene i Trondheim.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS