IKKE FORNØYD: Maika Marie Godal Dam mener regjeringens grep går utover studietiden.

Slik merker studentene statsbudsjettet

Verken Norsk studentorganisasjon (NSO) eller Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) er fornøyde med regjeringens forslag.

Publisert Sist oppdatert

Utenlandsstudenter må betale for studier

Regjeringen har foreslått at universiteter og høyskoler skal kreve minst kostnadsdekkende studieavgift fra studenter utenfor EØS og Sveits fra og med høstsemestret 2023. De forventer at dette vil gi universitetene økt inntekt fra studieavgifter, og foreslår derfor å redusere bevilgningene til universiteter og høyskoler med 74,4 millioner kroner.

Leder Maika Marie Godal Dam av Norsk studentorganisasjon (NSO) sier i en pressemelding at dette bryter med et fundamentalt prinsipp i norsk utdanningspolitikk, nemlig at all utdanning skal være gratis.

– Et prinsipp gjelder for alle, ikke for noen, mener Godal Dam.

Godal Dam mener dette er det første steget mot å innføre skolepenger i Norge.

Fortsatt lav kjøpekraft for studentene

Det nye statsbudsjettet gir studentene 328 kroner mer å rutte med i måneden. Godal Dam sier i en pressemelding at dette bryter med regjeringens valgløfte om å øke kjøpekraften til norske studenter.

– For oss studenter er det ikke mange lyspunkter i dette budsjettet, sier hun.

Godal Dam mener studenter derfor må bruke mer tid på å fylle lommeboka for å betale faste utgifter det neste året.

– Det går utover tida vi har til å studere, avslutter hun.

LES OGSÅ: Høy inntekt gir ikke økonomisk sikkerhet

Dyrere for norske studenter å studere i utlandet

STORT TAP: Anna Handal Hellesnes mener det nye statsbudsjettet er et stort tap for studenter i utlandet.

Tidligere har norske studenter som studerer i utlandet kunne fått 36 000 kroner i stipend ved bachelorutdanning, og litt over 50 000 kroner ved master- og doktorgradsutdanning. I det nye statsbudsjettet blir dette redusert til 29 000 kroner uavhengig av graden man tar.

Leder Anna Handal Hellesnes av Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), sier dette blir en stor frustrasjon for de norske studentene i utlandet.

– Innsparingen av tiltaket er liten i statsbudsjettet, men tapet er stort for den enkelte student, sier hun.

Handal Hellesnes sier det er lenge siden en regjering har gjort det vanskeligere for folk flest å ta utdanning i utlandet.

Frigjør og øker studieplasser

Regjeringen forventer at nedgangen i antall utenlandsstudenter, grunnet krav om skolepenger, vil frigjøre omtrentlig 2600 toårige studieplasser.

Gjennom 329,2 millioner kroner, ønsker regjeringen å ytterligere øke antall studieplasser. Dette er en delsum av en bevilgning til universitet og høyskoler på 543,1 millioner kroner. I tillegg er det foreslått midler til 40 nye studieplasser i nukleære fag og 30 i medisin.

Det er også foreslått en økning av studieplasser til fagskolene med 500 nye plasser gjennom 26,2 millioner kroner over statsbudsjett. Disse midlene skal bli fordelt etter kompetansebehov og kapasitet hos fagskolene.

LES OGSÅ: Aldri før har så mange tatt høyere utdanning

Campussammenslåing og Ocean Space Center

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet angående statsbudsjettet, kommer det frem at det er foreslått 73 millioner kroner til videre prosjektering av NTNUs campussammenslåing. Det opprinnelige prosjektet er likevel endret, og både areal og rehabilitering er redusert. Dermed er kostnadene for prosjektet omtrentlig halvert til 6 milliarder kroner.

SAMMENSLÅING: NTNU får penger til både campussammenslåing og Ocean Space Center

Hanna Maria Jones, konsituert prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU, sier i en kommentar til Universitetsavisa at de er glade for midlene fra regjeringen.

– I vår jobbet vi hardt for å få ned kostnadene i prosjektet. Med bevilgningen for 2023 kan vi sammen med Statsbygg fortsette arbeidet som planlagt, sier Jones til Universitetsavisa.

Kostnadsrammene for Ocean Space Center ved NTNU er på hele 4,7 milliarder kroner, og kostnadstrammene for utstyr og inventar for samme senter er også satt til 4,7 milliarder kroner. Over statsbudsjett får nå NTNU 550 millioner kroner til sitt nye forskningssenter.

Flere studentboliger i Trondheim

Regjeringen har kommet med tilsagn om tilskudd til 1 650 nye studentboliger i 2023. I følge NSO, har kun 14,6 prosent av studenter tilgang til studentboliger, og det mangler over 15 000 studentboliger for å nå målet om at 1 av 5 studentene skal slippe å måtte leie privat.

GLAD: Sunnvoll er svært fornøyd over økte kostnadsrammer

Et forslag i statsbudsjettet omhandler økte kostnadsrammer for studentboliger. Dette er beløpet en må holde seg innenfor, om man skal kunne få statstilskudd. Om denne endringen blir vedtatt, betyr det at Sit kan gå videre med flere av sine prosjekter som har vært under planlegging, som å realisere byggingen av nye studentboliger i Klostergata 56 og Nardovegen 12-14.

– En gledens dag for studenter i Trondheim, sier student og styreleder Jørgen Sunnvoll i Sit.

Ønsker økt bosetting i nord

Det er foreslått en styrkning av ordningen hvor personer som jobber og bor i Finnmark og Nord-Troms kan få slettet gjeld til Lånekassen. Denne ordningen skal stimulere økning av bosetting og rekruttering av kompetanse i de nordligste fylkene.

Maksimalbeløpet som kan bli slettet per år blir økt til 30 000 kroner. En person som kvalifiserer til ordningen kan få slettet 20 prosent av studielånet per år fra og med 2023.

LES OGSÅ: – Jeg vil gå i mitt tempo

Powered by Labrador CMS