Samfundetleder

Samfundet reviderer eget demokrati

Studentersamfundet i Trondhjem er en medlemsorganisasjon basert på stolte, men også til tider noe utdaterte, lover og tradisjoner. Nå er det på tide at vi tar et dypdykk ned i egen organisasjon, med fokus på å skape et Samfund der alle våre medlemmer skal få ha en stemme. Det er på tide at vi reviderer Samfundets demokrati!

Publisert

Samfundets lover og statutter ble vedtatt i 1994, og har siden det stått mer eller mindre urørt. Dette gjelder også §18 Avstemning, som konstaterer at skriftlig avstemning skal foregå ved urnevalg, dersom ti medlemmer krever dette. I tillegg står det i denne paragrafen at det ikke kan stemmes ved forfall, altså at man må være til stede under Samfundsmøtet for å avgi sin stemme. Samfundsmøtet, som er Studentersamfundets øverste organ, avholdes i dag normalt i Storsalen. Storsalen rommer 750 sittende og 1000 stående. De siste årene har medlemstallet til Samfundet økt betraktelig, og vi teller i dag rundt 16 000 medlemmer. I teorien burde alle disse 16 000 menneskene ha mulighet til å være med på å bestemme hva Samfundet skal jobbe for, og kunne påvirke hvordan Samfundet som medlemsorganisasjon skal være. I dag er ikke det realiteten, og det er på tide at vi ser på muligheter for hvordan vi kan endre dette.

Flere organisasjoner benytter seg i dag av digitale voteringsløsninger. Dagens voteringer med skriftlig urnevalg er lite tidseffektivt, og gjør at spesielt kandidatvalg strekker seg langt ut i de sene nattetimer. Ved å endre §18 kan vi åpne for digital votering på Samfundet, og effektivisere valgene. Vi kan også åpne for internettbaserte voteringssystemer, som gjør at også de som ikke kan møte opp på Samfundsmøtet kan få avgi sin stemme. Å endre på paragrafen vil gi rom for å gå bort fra de fysiske urnene, og åpne for fremtidens, om ikke dagens, voteringsløsninger.

Styret i Studentersamfundet i Trondhjem har, i samarbeid med Rådet, jobbet med lovendringsforslag til §18 siden høsten 2022. På generalforsamlingen til Samfundet 26. april, skal forslagene voteres over. Det legges frem tre lovendringsforslag, med varierende grad av endringer.

LES OGSÅ: NTNUI hu og heiagjeng vil inkludere gjennom liv og røre.

Det første forslaget Styret vil legge frem, endrer skriftlig avstemning til hemmelig avstemning og fjerner urnevalg. I tillegg fjernes delen om at man ikke kan stemme ved forfall. Dette forslaget åpner for internettbaserte voteringsløsninger, og at man kan stemme selv om man ikke er til stede på Samfundsmøtet.

Det andre forslaget er ganske likt det første, men her er det lagt til at ved kandidatvalg skal det være hemmelig avstemning, og at avstemningen skal skje ved urnevalg. Det er også lagt til at det ved urnevalg ikke kan stemmes ved forfall. Urnevalg kan tolkes som elektronisk urne. Forslaget åpner derfor for digital votering, og at det kan stemmes ved forfall under for eksempel resolusjonsforslag, men at man ved kandidatvalg må være tilstede på Samfundsmøtet for å få avgi stemme. Denne formuleringen åpner også for urnevalg uten avstemning ved forfall ved andre avstemninger enn kandidatvalg, dersom flere enn ti krever det.

I det siste forslaget er urnevalg fjernet, i tillegg til setningen om at man ikke kan stemme ved deponering av stemmeseddel. Grunnen til at deponering av stemmeseddel er fjernet i alle forslagene er rett og slett fordi det er unødvendig å ha med i paragrafen, da det er en utdatert voteringsmåte. Dette forslaget åpner for digital votering, men spesifiserer at man må være tilstede på Samfundsmøtet for å avgi sin stemme. Altså kan man ikke stemme ved forfall.

Styret ønsker ikke å legge noen føring på hvilket av forslagene som burde vedtas, men vil legge vekt på at denne revideringen er noe som er langt på tide i en verden som har endret seg veldig mye siden 1994. Det er viktig å ha et bevisst forhold til eget demokrati. Alle forslagene har sine fordeler og sine ulemper, slik valgordninger har i alle demokratier. På generalforsamling skal vi diskutere samtlige tre forslag, og votere oss gjennom forslagene fra «mest åpning» til «minst åpning». Dersom ingen av forslagene går gjennom vil paragrafen bli stående slik den står i dag.

Det er med andre ord viktig at du sier det du mener om forslagene. Møt opp på generalforsamling 26. April kl. 18 i Storsalen, avgi din stemme, og vær med på å revidere Samfundets demokrati!

LES OGSÅ: Dette er NSO sin nye leder.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS