Berg studentby får snart selskap av nye studentboliger i byen.

Bygger 318 nye studentboliger i Trondheim

Sit skal etablere flere studentboliger på Øya, Nardo og Møllenberg i årene framover.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at det er bevilget støtte til 2000 nye studentboliger i Norge. Medregnet disse har man totalt fått på plass 16 000 nye boliger i perioden 2014-2020. Dette gir et gjennomsnitt på 2280 studentboliger per år.

I underkant av 115 millioner kroner er bevilget til tre byggeprosjekter i regi av Sit i Trondheim i år. Videre i pressemeldingen står det at det er planlagt 127 enheter i Klostergata 56, 16 enheter i Nedre Møllenberg gate 25B og 175 enheter i Nardovegen 12 og 14. I tillegg har Sit fått rundt 26 millioner kroner til å bygge 84 enheter i Ålesund.

Nytt for permiterte studenter: Deler av kriselån omgjøres til stipend.

– Studentsamskipnadene har vært flinke til å planlegge nye byggeprosjekter. Det betyr at det ikke vil ta altfor lang tid før de første spadene kan settes i jorda. Det er en god nyhet for studentene, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, i pressemeldingen.

Asheim peker på at det å bo rimelig og godt er en forutsetning for å kunne studere, noe han mener studentboliger legger til rette for. Det er dessuten positivt å sette igang byggeprosjekter i en tid hvor koronaviruset kan legge en demper på økonomien, legger han til.

Sit skal gi husrom og holde leia nede

Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit forteller at tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet gjør at Sit-boliger kan leies ut til en rimelig pris, som igjen kan legge press på de private aktørene. Hun bruker bygården Sit har kjøpt på Møllenberg som et eksempel.

– Vi har kjøpt en bygård som allerede har utleieenheter. Det at vi har kjøpt dem betyr at vi kan holde husleia i området nede. Det er spesielt viktig i dette området, hvor det bor mange studenter. Når vi får et tilskudd på det prosjektet, som dekker deler av kjøpet, kan vi tilby en lavere leie.

Les også: Sit måtte permitere 248 ansatte på grunn av koronakrisen.

Aspås mener det er fint at Sit kan påvirke boligmarkedet ved å justere prisnivået og kvaliteten på utleieboliger. Hun mener at jo flere studentboliger som finnes, jo flere private prosjekter vil settes igang. Da blir konkurransen annerledes, og det er viktig for studentene.

– Når det kommer til tidsperspektiv på prosjektene, så skal Møllenberg stå klart ganske snart, og studenter vil kunne flytte inn fortløpende. Rivingen av Klostergata 56 planlegges å starte rundt nyttår, og deretter vil det bygges nye, moderne boliger som er godt tilpasset studenter.

Nardovegen 12 og 14 er et større prosjekt som til slutt skal romme 650 studenter. Dette tilskuddet gir godkjenning til å bygge 175 av dem, men er et viktig signal fra regjeringen om at de støtter prosjektet, sier Aspås.

Vil bygge sentrumsnære hybler

Aspås forteller at Sit har planer om å bygge nye studentboliger på og nært campus.

– Vi tror det er viktig at studenter kan gå eller sykle til campus, både ut fra et miljøperspektiv og fordi NTNU ønsker å skape en mer levende campus. Da er det viktig at studentene bor nærme så de kan bruke campus større deler av døgnet. Vi tror også det er fint for Trondheim by å ha en levende bydel rundt universitetet.

I tillegg forteller hun at Sit vil vurdere om de skal omstrukturere alle studentboliger som ligger mer perifert til, og heller bygge sentrumsnære hybler.

Har allerede solgt Steinan

Tidligere i år ble det kjent at Sit solgte Steinan studentby, med begrunnelsen om at den kom til å ligge lite sentralt til for studentene når campus Dragvoll flyttes. Den gang fortalte administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, at boligene i Nardovegen skulle overta for tilbudet på Steinan.

– På disse to tomtene vil det være plass til flere boligenheter enn det er på Steinan i dag. I dag er det 480 studenter som bor på Steinan, og det vil det trolig være plass til omtrent 650 studenter i Nardovegen, sa Kvam til Under Dusken.

Powered by Labrador CMS