Debatt

Stopp studieavgiften for internasjonale studenter!

Ola Borten Moe, det er ingen skam å snu. Selv om det kanskje ikke er noe som du er så god på, hadde hele universitets- og høyskolesektoren satt pris på det.

Publisert

Fredag 24. mars kom regjeringen med et lovforslag om skolepenger for internasjonale studenter, noe som strider mot en lang tradisjon for gratis høyere utdanning i Norge. Dette forslaget åpner opp for å rokke med gratisprinsippet, og vil på sikt kunne føre til mer egenbetaling, også for norske studenter.

Lovforslaget er et klart brudd på regjeringspartienes egen politikk. Både Hurdalsplattformen og partienes valgprogram slo fast at høyere utdanning skal være gratis, også for internasjonale studenter. Vi kan ikke akseptere et slikt løftebrudd, spesielt siden det øker de sosiale forskjellene.

Kostnadene for den enkelte student vil kunne bli opptil én million kroner. Å segregere hvem som skal måtte betale for høyere utdanning og ikke, er usolidarisk og skaper et A- og B-lag. Ikke bare hindrer det de minst bemidlede å ta en utdanning i Norge, men det kan også føre til at kloke hoder heller velger å studere på andre institusjoner enn våre.

Vinninga kan gå opp i spinninga. Kostnadene ved å administrere ordningen er fortsatt ikke kjent, og institusjonene er ikke rigget for å drive denne type pengeinnkreving. Likevel forventer Kunnskapsdepartementet, med Ola Borten Moe i spissen, 75 millioner kroner fra studieavgiftene i 2023 - noe Universitets- og høgskolerådet mener er helt urealistisk.

LES OGSÅ: Debatt: Det er på tide at vi tar tilbake eierskapet over vår egen utdanning!

Sektoren har advart mot at institusjonene vil kunne tømmes for internasjonale studenter og sårt trengt kompetanse. Dette bryr likevel ikke statsråden seg om. Kunnskapsdepartementet har selv sagt at de forventer færre internasjonale studenter i Norge med dette forslaget, noe vi syns er synd.

Vi i MDG gjør det statsråden burde gjøre, og tar sektorens bekymringer på alvor. Internasjonale studenter bidrar til nye perspektiver og økt kompetanse i næringslivet, arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Vi trenger mer mangfold i Norge, ikke mindre.

Vi står sammen med universitets- og høyskolesektoren mot innføring av studieavgift for internasjonale studenter. Det er på tide at Ola Borten Moe begynner å se på studentene som den ressursen de er for samfunnet, og ikke bare som en midlertidig utgift her og nå. Vi vil jobbe mot denne lovendringen på Stortinget, og håper at regjeringspartiene og dens støttespiller SV snur.

Vi vil ha mer mangfold i akademia og tillit til sektoren, ikke mindre. Det er ingen skam å snu!

LES OGSÅ: NTNU kommer med retningslinjer for bruk av Tiktok og Telegram

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS