Vil lokke flere bedrifter til Dragvoll

Med inspirasjon fra linjeforeninger på Gløshaugen, ønsker komiteer ved Dragvoll å knytte samfunnsvitere opp mot arbeidsgivere.

Publisert Sist oppdatert

Bedriftspresentasjoner har et sterkt rotfeste på en rekke campus i Trondheim. Flere linjeforeninger ved Dragvoll har etterspurt samme tilbud. Dette har gitt opphav til nye komiteer med formål om å knytte samfunnsvitere opp mot arbeidslivet.

Leder for den ferske bedriftskomiteen ved linjeforeningen for statsvitenskap, Adrian Nykkelmo.

Leder for den ferske bedriftskomiteen ved linjeforeningen for statsvitenskap, Adrian Nykkelmo, omtaler satsingen som et viktig tilbud for studenter ved statsvitenskap.

– Som student er det ikke alltid like lett å vite hvilke karrieremuligheter som er mulig etter endt studium. Ved å legge et økt fokus på bedriftspresentasjoner ønsker vi å synliggjøre vår egen kompetanse for fremtidige arbeidsgivere, i tillegg til at studentene kan bli mer bevisste på kunnskapen de selv besitter, sier han.

LES OGSÅ: Disse studentene får jobb før endt studie

Vil sette samfunnsvitere på kartet

Ikke alle studier legger klare rammer for bestemte karriereveier. Med det nye tilbudet ønsker Nykkelmo å bevisstgjøre studenter ved statsvitenskap om hvilke karrierevalg de kan foreta seg.

– Som statsviter er det ikke nødvendigvis åpenbart hvilken karrierevei man skal sikte seg inn på. Det er derfor verdifullt å invitere aktører fra arbeidslivet slik at de kan fortelle om vanlige arbeidsoppgaver for dem. Vi håper at tilbudet vil bidra til å bevisstgjøre studentene om fremtidige jobbmuligheter.

Nykkelmo mener videre at alle linjeforeninger burde ha en bedriftskomité.

– Man studerer fordi det skal lede til en jobb i fremtiden. Det er derfor viktig at man klargjør for studentene hvilke jobbutsikter som venter etter endt studium. Det er stor interesse for slike tilbud på Dragvoll, men det har blitt lite utnyttet. Etter min mening burde alle linjeforeninger ha en bedriftskomité, sier han.

I en samtid preget av krig i Europa og geopolitiske spenninger fremhever Nykkelmo viktigheten av statsvitere og andre samfunnsvitere.

– Slik som verdensbildet har utviklet seg ser man i større grad viktigheten av statsvitere. Visjonen med bedriftskomiteen er å sette statsvitere og andre samfunnsvitere på kartet.

LES OGSÅ: Rekordmange unge tar høyere utdanning

Inspirasjon fra Gløshaugen

Tilbudet er inspirert av linjeforeningene ved Gløshaugen, men Nykkelmo har nøkterne forventninger til satsingen.

– Bedriftspresentasjoner kan for mange oppfattes som et Gløshaugen-fenomen hvor linjeforeninger tjener seg styrtrike og kjøper hytter og båter. Målet er ikke å komme dit, men heller synliggjøre vår egen kompetanse for bedrifter, i tillegg til å skaffe en inntektskilde til linjeforeningen på sikt, sier han.

Mottakelsen blant studentene har vært god, og Nykkelmo er fornøyd med responsen fra bedrifter.

– Vi er fremdeles i startfasen, men vi har spikret alt fra konsulentbyråer til banker. Det viktigste er at vi byr på oss selv og synliggjør egen kompetanse, sier han.

LES OGSÅ: Frister med gavekort for å flere kandidater til det kommende studentvalget

Powered by Labrador CMS