Nå blir det billigere med buss og tog

Fra i høst kan du reise til Værnes med ditt vanlige månedskort.

Publisert

25. august vedtok formannskapet i Trondheim at deler av buss- og togtilbudet endres i Trondheimsområdet. Miljøpakken, et samarbeid som jobber for å fremme kollektivtilbudet og redusere trafikk, fikk statlig støtte øremerket for å redusere kollektivtakstene. Dette skal iverksettes i løpet av høsten, forhåpentligvis innen 1. oktober.

Noe av det som er nytt er at aldersgrensen for barnebillett endres fra 16 år til og med 19 år. Tidligere har enkeltbilletten vart i en og en halv time, nå vil den vare i tre timer og den er gyldig i et større område. Med utvidelsen vil man nå kunne reise til Værnes flyplass for en enkeltbillett i sone A. Det skal nå og bli like billig å reise med Trønderbanen som det er å reise med buss, altså et ganske stort kutt i togprisene. I praksis innebærer dette for eksempel at en togreise fra Trondheim til Værnes blir kuttet fra 103 kr til 40 kr med voksenbillett.

Poenget med forskriften er at flere skal velge å ta kollektivt, og at dette skal være et bedre tilbud for de som ikke nødvendigvis tar buss hver dag. Det står og i forskriften at det skal legges mer til rette for de som sitter på hjemmekontor store deler av tida og ikke har behov for å benytte seg av kollektiv hver dag.

Powered by Labrador CMS