Illustrasjon: Tallak Lie
Illustrasjon: Tallak Lie

Debatt

Studenter må involveres i utviklingen av ATBs tilbud

Vårt mål er et best mulig busstilbud for alle, som kutter klimautslipp og bilkø. Som Akre pekte på i sitt innlegg i Under Dusken, er ikke alt på plass enda.

Publisert Sist oppdatert

Jeg husker fra min tid på NTNU at periodekortet også den gang gjorde innhogg i kontoen. Siden har tilbudet blitt vesentlig forbedret, men prisen er fortsatt den samme, justert for generell prisvekst. For et helt semester koster periodebillett (180 dager) for studenter over 20 år nå 2 670 kroner. Det er 15 kroner per dag. Pris på enkeltbilletter er på nivå med flertallet av de andre storbyene i landet.

Først en oppklaring: Fylkestinget beslutter takstnivå for kollektivtilbudet i Trøndelag, og så er det Kontaktutvalget i Miljøpakken som vedtar og betaler for eventuelle rabatter og ekstratiltak. I høst utvidet Kontaktutvalget barnebillett opp til 20 år, for dermed å gi mange førsteårsstudenter og lærlinger lavere pris.

Akre har rett i at ikke alt er på plass. Foruten å utvide barnebilletten fra 16 til 20 år, har de 50 millionene fra det såkalte bompengeforliket på Stortinget gått til å utvide sone A og til å sikre lik pris på buss og tog. Vedtaket i kontaktutvalget høsten 2021 sa også at enkeltbillett skal utvides til å være gyldig i tre timer utenfor rushtiden. ATB har fått i oppdrag å finne ut hvordan det skal utformes, og vi venter fortsatt på en avklaring derfra.

I transportpolitikken er det mange hensyn som skal tas, med pandemien som et alvorlig bakteppe som har strupet billettinntektene og endret reisevanene. I mine til nå fire måneder som leder i hovedutvalg for transport har jeg ikke hatt egne møter med studentorganisasjonene så langt. Det beklager jeg, for jeg vet at vi har mye å prate om.

Foruten billettpris så er tilpasning til endrede reisevaner etter korona og nye behov for kollektivtilbud etter campussammenslåingen tema som vi bør diskutere sammen. Ny campus vil endre reisebehovet for studenter radikalt, og de første avklaringene skal snart tas.

6. april samles transportutvalget i Trøndelag til diskusjoner om reforhandling av byvekstavtalen. Innen da ønsker jeg gjerne å invitere Akre og lederne av studentorganisasjonene til et samråd om fremtidens kollektivtilbud i Trøndelag. Invitasjon kommer.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS