Debatt

Det er på tide at vi tar tilbake eierskapet over vår egen utdanning!

Som student har du mye å tilby utviklingen av din egen utdanning, men da må du være en aktiv og engasjert bidragsyter.

Publisert

Høyere utdanning har som formål å utvikle kompetente og moralsk ansvarlige borgere, ved å gi studenter kunnskap, ferdigheter og perspektiver nødvendige for å delta i videreutviklingen av samfunnet og arbeidslivet. For at vi skal kunne oppnå dette er det veldig viktig at vi er aktive i utdanningen vår og tar ansvar for egen læring – vi er tross alt på et universitet.

«Her skal han skjeggete dragvollingen komme å moralisere over hvordan jeg tar min utdanning», men tro meg, dette er ikke min intensjon. Jeg har bare lyst til å få dere til å løfte blikket og innse mulighetene. Her begynner vi på universitetet, litt usikre på hva det er vi egentlig har gått til. Vi har blitt voksne og tatt reelle valg som følger oss livet ut. Da er det lett å falle tilbake på den harde stolen i forelesningssalen og bli passive mottakere av kunnskap.

Det å ta tilbake eierskapet over egen utdanning betyr mer enn bare å være aktiv i undervisningen og å lese pensum. Det har en mye større betydning. Faren ved å være den gode student er jo at dere blir som meg da jeg tok mitt første år på NTNU. Jeg ble en passiv mottaker av kulturell kunnskap og normer over hva jeg skulle kunne og ikke, med utgangspunkt i pensum. Jeg trodde dette alene ville forme meg til å kunne gjøre den jobben jeg ble lært opp til. Dette skjønner jeg nå er helt feil.

LES OGSÅ: Støy utenfor lesesal: – Vi har ikke én masterstudent å miste

Misforstå meg rett, vi må fortsatt lese pensum og gå i undervisning. Men i stedet for å være passive studenter i en forelesningssal, bør utdanningen hjelpe oss til å utvikle våre unike personligheter og kreativitet. Slik får vi en verktøykasse og en kompetanse som gjør oss klare til å møte et samfunn og et arbeidsliv i endring. Da må vi som studenter bidra aktivt i utformingen av utdanningene våre.

Det er på tide at vi tar tilbake eierskapet over utdanningen vår. Dette innebærer å ta ansvar for egen læring, sette egne mål og ikke minst innebærer det å være aktive i utviklingen av kunnskap. Dette er viktig fordi det er vi som skal ut i arbeidslivet. Vi må derfor ha et godt grunnlag som er relevant for våre fremtidige karrierer. Som studenter har vi mye å tilby i utviklingen av vår egen utdanning, og ved å ta eierskap over den kan vi sørge for at den er i tråd med våre behov og interesser, at den er relevant for våre fremtidige karrierer og for samfunnet som helhet.

Dette betyr at du som enkeltstudent må ta i et tak, være en aktiv bidragsyter til ditt fagmiljø, og viktigst av alt: si ifra når noe ikke er godt nok. Hvis dere kan love å gjøre deres beste ute i undervisningsrommene på NTNU skal vi i Studenttinget jobbe for at dette faktisk får en reell betydning for utdanningen vår og for samfunnet. Sammen kan vi ta tilbake eierskapet over vår egen utdanning.

Powered by Labrador CMS