Bare en fjerdedel av undervisningsrommene har mulighet for digital overføring.

Studenter reagerer på manglende digitalt tilbud

Til tross for mange smittede studenter under fadderuken ble det digitale undervisningstilbudet ved NTNU faset ut.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom halvannet år med pandemi har undervisningsformen stadig endret seg. Fra å sitte skulder til skulder i en forelesningssal, har undervisningen i større grad blitt digitalisert. NTNU la i høst opp til omtrent 80 prosent fysisk undervisning på campus, i tråd med regjeringens gjenåpningsplan, men studenter reagerer på det de opplever som et manglende digitalt alternativ.

Mener studenter skremmes fra å møte til fysisk undervisning

Kaja Bollingmo studerer statsvitenskap ved NTNU, og reagerer på at det ikke er et digitalt alternativ i enkelte emner, spesielt under smitteutbruddet i starten av semesteret.

– Da vi kom på forelesning var det noen som spurte om det var mulighet for å strømme. Vi fikk beskjed om at det ikke var et alternativ, sier Bollingmo.

Videre forteller hun at det er opp til hver enkelt foreleser hvorvidt forelesningene skal legges ut, slik at man kan se opptak i etterkant.

– Jeg har flere fag hvor det ikke er noe digitalt alternativ i det hele tatt. Jeg møtte ikke opp til en forelesning fordi jeg visste at det var smitte, og da gikk jeg glipp av den forelesningen, sier Bollingmo.

LES OGSÅ: Foreslår videoopptak av alle tradisjonelle forelesinger

– Feil å snakke om «manglende digitalt alternativ»

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, forklarer at det alltid er faglærer som bestemmer undervisningsformen. Unntaket er når myndighetene pålegger universitetene å endre undervisningsform, og gå over til digital undervisning.

– Det blir feil å snakke om «manglende digitalt alternativ», for faglærer er ikke pålagt å tilby flere alternative undervisningsmetoder. Det er også viktig å vite at bare cirka en fjerdedel av undervisningsrommene har mulighet for digital overføring eller opptak, skriver hun i en e-post til Under Dusken.

Videre skriver Reitan at hun har forståelse for at en del studenter har hatt utfordringer med karantene og isolasjon. For de som har gått glipp av undervisning, anbefaler hun å gjøre det samme som studenter som blir syke alltid må gjøre: holde seg mest mulig oppdatert på undervisningen ved å lese presentasjoner eller notater som foreleser legger ut på Blackboard, lese pensum som er tema for undervisningen og gjøre eventuelle øvingsoppgaver.

– De fleste har fått vaksine, så forhåpentligvis er studiehverdagen snart tilbake til normalen for NTNU-studentene, avslutter hun.

Prioriterer førsteårsstudenter og praktisk undervisning

Selv om NTNU har ønsket å legge til rette for mest mulig fysisk undervisning, har alle fakultetene Under Dusken har vært i kontakt med måttet benytte seg av digitale løsninger.

– Vi ønsker mest mulig fysisk undervisning for førsteårsstudenter. Vi har selvfølgelig prioritert fysisk undervisning for laboratorium og feltundervisning, da det ikke er mulig digitalt, sier dekan Øyvind Weiby Gregersen ved Fakultet for naturvitenskap.

Fakultetet for naturvitenskap har lagt opp til omtrent 80 prosent fysisk undervisning. Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk har på sin side sett mer behov for digital undervisning fram til oktober, og følger NTNUs råd om hybride forelesninger. Også Fakultet for arkitektur og design har digitalisert mye av undervisningen på grunn av smittetrykket blant studentene ved studiestart.

– Vi har laget en liste over fakultetets anbefalinger for to uker fram i tid. Det har fungert godt ifølge tillitsvalgte studenter, opplyser dekan Marianne Skjulhaug for Fakultet for arkitektur og design.

Skjulhaug forteller at de også har prioritert fysisk undervisning for studenter som må møte opp for å gjøre praktisk arbeid på tegnesaler og verksted.

LES OGSÅ: Opptak av alle forelesninger - en dårlig idé

Hybridundervisning upopulært blant studentene

Fakultetene forteller at de ønsker å legge til rette for at studenter som ikke kan møte til fysisk undervisning kan få undervisningen på andre måter. Eksempler på dette er digitale løsninger, senere tidspunkt for forelesninger eller kompensatorisk aktivitet. Mye av undervisningen ved fakultetene er frivillig, som gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange studenter som benytter seg av de ulike tilbudene.

– Det vi kan si helt generelt, er at vi har et inntrykk av at færre møter opp fysisk på campus til undervisning, på studentarbeidsplasser og liknende, i perioder med økt smitte, forteller Anne Kristine Børresen på vegne av Det humanistiske fakultet.

Flere av fakultetene tilbyr undervisning med både digitale og fysiske alternativer, slik at flest mulig studenter kan følge undervisningen. Dekan ved Fakultet for naturvitenskap kan likevel fortelle at denne løsningen ikke er en favoritt blant studentene.

– Vi har fått evaluering fra forrige semester, og hybridundervisning er det de er minst fornøyd med. Dette er fra et studentsynspunkt. Hundre prosent digital er bedre enn hybridløsning. Vi har forsøkt å ta hensyn til dette, sier Gregersen.

LES OGSÅ: Opptak av alle forelesninger - en god idé

Utfordrende å planlegge

Seksjonssjef for studier og forskning på Fakultet for økonomi, Gunnar Bendheim, skriver i en e-post at fakultetet hadde mål om så mye fysisk undervisning som mulig til semesterstart. Det har likevel vært utfordrende å starte undervisningen i en tid med mye smitte. Bendheim forteller at kommunikasjonsutfordringer har gjort det vanskelig å få oversikt over antall smittede studenter og berørte programmer. Han synes også det har vært vanskelig med stadig endring i planleggingsrammer fra departementet og nedover.

– For eksempel beskjeden fra sentralt hold om å oppheve enmetersregelen noen dager før studiestart, når vi vet smitten kommer til å øke. Og så «Oi, smitten økte, vi må gjøre noe».

Prorektor Reitan forteller at kommunikasjon har vært en utfordring gjennom hele pandemien. Det er grunnet uforutsigbarhet, og at NTNU hele tiden har fått informasjon fra myndighetene via media, sier hun.

– Vi har ofte blitt pålagt store endringer på svært kort tid. I dette tilfellet kom lettelsene i tiltak fra nasjonalt hold, samtidig som vi hadde pågående smitteutbrudd i alle tre studiebyer, og måtte stramme inn lokalt. Jeg ser ikke bort fra at informasjonen til fakultetene kan ha blitt utydelig da, skriver Reitan.

Fem på campus:

1. Foretrekker du digital eller fysisk undervisning?

2. Har du mest digital, fysisk eller hybrid undervisning i fagene du tar?

3. Er du fornøyd med hvordan forelesninger og annen undervisning er lagt opp nå ved semesterstart?

4. Føler du deg trygg når du møter til fysisk undervisning, med tanke på smittesituasjonen i Trondheim?

5. Hvordan har fagene blitt tilrettelagt for de som ikke kan møte fysisk?

Mats Østebø, idrettsvitenskap med breddeår i sosiologi
1. Fysisk.
2. Jeg har mest fysisk.
3. Ja, så langt er jeg det.
4. Ja, jeg gjør det.
5. Ja, det har de. Alt blir tatt opp og lagt ut, så du kan se det enten direkte eller som opptak. Så det funker fint.
Jorid Skogen Vorkinn, statsvitenskap
1. Fysisk.
2. Vi har hybride forelesninger og fysiske seminarer.
3. Kjempefornøyd, det er fint å ha begge alternativer!
4. Ja, stort sett. Det kan være litt trangt på veg ut og inn, men ellers går det bra.
5. På forelesninger har det vært bra, men på seminar har det ikke vært like bra. Det har vært sånn at går du glipp av det, så går du glipp av det.
Sigrid Bjelland, kunsthistorie
1. Fysisk.
2. Mest fysisk.
3. Ja.
4. Ja, vi har ikke så store grupper.
5. I det ene faget hadde vi hybride forelesninger, fordi det var en del som ikke kunne møte opp. Så det synes jeg fungerte bra. Men så har vi også hatt ganske mye obligatorisk, som ikke alle har kunnet møte opp på, så det er litt dumt.
Johannes Johnsen, statsvitenskap
1. Fysisk undervisning, hundre prosent.
2. Jeg har mest fysisk, og så har jeg ett seminar som er heldigitalt.
3. Ja, veldig! Jeg meldte meg på heldigitalt seminar med et uhell, så det var litt surt i starten, men det funker greit, vi sitter litt sammen og jobber. Og fysisk undervisning er helt ok, bortsett fra at 8:15 kan være litt vanskelig å komme seg til.
4. Nå er det jo sånn at det er veldig mange som blir vaksinert, så det tar presset litt bort. Og så er folk flinke til å bruke maske på bussen, og alle driver og spriter hendene når de går inn i klasserommene, så det er ikke noe jeg tenker så mye over.
5. Alt tas opp eller legges ut i ettertid, så det er vel så tilrettelagt som det kan bli.
Emma Faye-Schjøll, europastudier med engelsk
1. Jeg foretrekker fysisk.
2. Til nå har jeg nesten bare hatt digitalt. Det er ikke live, de legger det ut og så kan du se på det når du vil. Så det er jo en fordel. Men seminarene er fysiske, så det er digg.
3. Ja. I det ene faget legges det ut presentasjoner og lydfiler, så det synes jeg er litt tørt og tungt, men jeg kommer meg gjennom det. Jeg tror at hvis ting hadde vært mer live hadde det føltes litt mer personlig.
4. Ja.
5. Du må møte opp på seminarene, der legges det ikke ut noe etterpå. Fra forelesningene kan det legges ut presentasjoner, men det er bare stikkord, så man skjønner ikke så mye av det. Du bør møte opp, det legges ikke så godt til rette.
Powered by Labrador CMS