Rammer kafédriften: Sit planlegger å kutte flere årsverks i kafédriften. Samtidig vil det fases inn digitale betalingsløsninger.
Rammer kafédriften: Sit planlegger å kutte flere årsverks i kafédriften. Samtidig vil det fases inn digitale betalingsløsninger.

Sit kutter tolv årsverk - fagforening kritisk til Sits håndtering

Nedbemanningen sammenfaller med en digitalisering av deler av kantinedriften.

Publisert Sist oppdatert

I mars permitterte Sit 248 ansatte og hevdet da at de gjorde dette med et mål om å sikre trygge arbeidsplasser etter koronapandemien. Nå vil Sit å permanent kutte 12,4 årsverk, noe som blir begrunnet med fremtidige prognoser og økonomiske utfordringer som oppsto i forkant av pandemien. Fagforeningen NTL Studentsamskipnadene er kritisk og mener tiltakene ikke samsvarer med de ansattes forståelse av den økonomiske situasjonen i forkant av pandemien.

LES OGSÅ: Sit-lederen tjente mer enn statsministeren

Føler seg dårlig informert

Da fagforeningen i september møtte Sit til et drøftingsmøte om den økonomiske situasjonen, var de forberedt på å diskutere videre permitteringstiltak. Omsetningen var lavere enn tidligere år grunnet mindre aktivitet på campus, forteller fungerende leder Tommy Danielsen i NTL Sit.

– Det vi så for oss som tiltak var ytterligere permitteringer mens man så an pandemiens utvikling og eventuelle restriksjoner, sier Danielsen.

Overraskelsen var derfor stor da Sit informerte om at de ønsker å kutte permanent i antall årsverk. Fagforeningen mener beslutningen ikke samsvarer med informasjonen de ansatte hadde fått om den økonomiske situasjonen i forkant av pandemien, og har nå bedt Sit om tallgrunnlag som kan begrunne denne avgjørelsen.

– Vi mener Sit har vært utydelige i kommunikasjonen rundt langvarige manglende økonomisk utbytte fra kafedriften, utdyper Danielsen.

LES OGSÅ: Det kan bli ny busstreik, sjåførenes kår har forverret seg over tiår

Et varig behov for nedbemanning

Årsverkene som skal kuttes er tilknyttet Sit Kafe, noe som inkluderer Sits kantiner, kaffebarer, cateringvirksomhet og kiosker.

Vektlegger økonomien: Sits Espen Holm begrunner permitteringene med de økonomiske utsiktene til kantinedriften.
Vektlegger økonomien: Sits Espen Holm begrunner permitteringene med de økonomiske utsiktene til kantinedriften.

– Noen av årsverkene vil være personer som går av med pensjon, men i tillegg vil vi også gå til oppsigelse av noen ansatte, forteller Sits Espen Holm.

Holm er direktør for campustjenester.

Han presiserer at dette er en prosess som fortsatt pågår og at fagforeningen er involvert . Ifølge Holm er det de økonomiske utsiktene som gjør at Sit vurderer det som riktig å bruke oppsigelser istedenfor permitteringer.

– Våre prognoser tilsier at vi nå har et behov for en varig lavere bemanning i Sit Kafé.

Holm mener det i starten var vanskelig å se klart hvordan pandemien ville påvirke driften. Han presiserer at Sit hadde møter med de tillitsvalgte i forkant av nedstengingen den 12. mars, der de drøftet ulike scenarioer og konsekvenser pandemien kunne føre med seg.

LES OGSÅ SAMFUNDETLEDEREN: Det eg sit igjen med er kor mykje me har fått til

Går spesielt utover lavtlønnede

Bekymret: Leder for NTL studentskipnadene er bekymret over at permitteringene går utover lavtlønnede
Bekymret: Leder for NTL studentskipnadene er bekymret over at permitteringene går utover lavtlønnede

Leder Synnøve Bakken for studentskipnadenes landsforening i NTL hevder at permitteringer burde vært brukt istedenfor oppsigelser, da de langsiktige konsekvensene av pandemien fortsatt er uavklarte.

Hun er særlig bekymret for at nedskjæringene i stor grad går utover lavtlønnede.

– Av de som er sagt opp, er det overvekt av lavtlønnede kvinner i deltidsstillinger som allerede sliter med å få hverdagen til å gå rundt økonomisk.

Bakken vektlegger at det vil være ekstra krevende å finne nytt arbeid i en økonomisk situasjon der mange fra før står uten jobb. Selv om de det gjelder fra før ligger lavt lønnet, så vil likvel dagpengene fra NAV være en betydelig mindre sum enn det de har mottatt som ansatte hos Sit.

Kafemedarbeiderne var allerede hardt rammet av pandemien som følge av nedstengingen i mars.

– For enkelte er det nå krise, sier Bakken.

LES OGSÅ: Kjære Erna: Vi leser til eksamen

Nedbemanning sammenfaller med digitalisering

Sit arbeider for tiden med å digitalisere deler av kantinevirksomheten. Et av tiltakene er å fase inn ulike mobile og kontaktløse betalingsløsninger.

– Det er klart det er krevende å vite helt sikker hva bakgrunnen for nedbemanningen er, når det i samme åndedrag innføres automatisering av kantinene, mener Bakken.

Selvbetjente kasser er allerede innført i studentskipnader i andre byer, så ifølge Bakken er det ikke overraskende at Sit ønsker å innføre ny teknologi. Likevel reagerer hun på rekkefølgen det gjøres i.

– Først må man innføre teknologien, så får man se om det er overflødige ansatte.

I et tidligere intervju med Under Dusken har Holm imidlertid uttalt at nedbemanningen ikke skyldes de nye, digitale løsningene.

– Nedbemanningen er ikke i sammenheng med innføring av teknologiske betalingsmåter, men bruk av teknologien vil tillate tilgjengeliggjøring av ansatte som da kan brukes på andre, viktige områder, sa Holm da.

LES OGSÅ: Er middagshermetikk i det hele tatt spiselig?

Frykter digitaliseringen vil gå utover studentene

Ikke bare pris: det er viktig å finne riktig balanse mellom pris og andre viktige kvaliteter, ifølge Danielsen.
Ikke bare pris: det er viktig å finne riktig balanse mellom pris og andre viktige kvaliteter, ifølge Danielsen.

Danielsen er også skeptisk til digitaliseringen, som han frykter vil medføre en reduksjon i studentenes velferdstilbud. Han fremhever at det er viktig å ikke nedprioritere det mellommenneskelige, noe han hevder at også studentene selv vektlegger i spørreundersøkelser gjennomført under pandemien.

– Man kan jo stille seg spørsmålet om hvem som yter den beste velferdstjenesten: en automatisk kasseløsning eller en faktisk person?

Ifølge Danielsen må et godt velferdstilbud treffe riktig balanse mellom pris og andre viktige kvaliteter, og da er velferdsgevinsten ved å ha personer til å møte studentene fysisk også relevant.

I Sits begrunnelse for den digitale satsningen vektlegges muligheten til å omskolere ansatte og gjøre dem mer tilgjengelige for andre oppgaver. Selv om Danielsen er enig i tankegangen, mener han nedbemanningen kan være til hinder for en slik positivt utvikling.

– At de kantineansatte omskoleres til å gi råd om mat og ernæring høres flott ut, men da må det jo være ansatte der som kan omskoleres.

LES OGSÅ: Studenter sliter psykisk under korona. Velferdstingslederen er ikke overrasket

Spennende å se hvordan pandemien vil påvirke på sikt

Tomme stoler: Hvor lenge Sit må belage seg på mindre inntekter fra kafédriften, er uvisst.
Tomme stoler: Hvor lenge Sit må belage seg på mindre inntekter fra kafédriften, er uvisst.

Et viktig premiss for nedbemanningen er at Sit ser for seg varig lavere økonomisk omsetning på campus.

– Vi antar at situasjonen vi er i nå, med vesentlig lavere aktivitet på campus og dermed også lavere omsetning innen vår serveringsvirksomhet vil vare i hvert fall et halvt år til, sier Holm.

Han forklarer at det dermed blir nødvendig å avpasse kostnadene til de forventede inntektene, og at digitaliseringen er den del av denne tilpasningen.

Holm mener det blir spennende å se hvordan perioden vil påvirke undervisningsform og tilstedeværelse på campus etter at pandemien er over.

– Vi antar at både NTNU og andre utdanningsinstitusjoner høster erfaring i den perioden de nå er inne i og tar med seg dette i utviklingen videre. Hvordan dette blir vet vi ikke.

Holm presiserer at Sit har som mål å være tilstede for studentene både mens pandemien pågår og etterpå. Tilstedeværelsen vil også være i form av ansatte som studentene kan møte ansikt til ansikt.

LES OGSÅ: Ti bud til en revolusjonær student som vil endre verden

Powered by Labrador CMS