Kjenner på ansvaret: Kenneth Stange ved Velferdstinget sier at det ikke alltid er lett å finne løsnigner som hjelper alle.

Studenter sliter psykisk under korona. Velferdstingslederen er ikke overrasket

Situasjonen er spesielt alvorlig blant førsteårsstudenter, viser en ny kartleggingsundersøkelse utført av Sit.

Publisert Sist oppdatert

Av de 2000 studentene som har svart på undersøkelsen kommer det tydelig fram at hverdagen er betydelig annerledes enn før pandemien slo til. Mange studenter opplever fortsatt studenthverdagen som krevende og flere bekymrer seg for smittesituasjonen på campus. Restriksjonene er mange, og dette har fått konsekvenser for den mentale helsen til flere.

Konsentrasjon og effektivitet i studiene har også blitt forverret, melder studentene. Hovedårsakene til dette er mangel på struktur, disiplin og motivasjon, vanskelighet med «å komme i gang» og begrensede muligheter for å møte andre studenter.

LES OGSÅ: Sit har nedbemannet grunnet korona

Størst ensomhet blant førsteårsstudentene

I undersøkelse kommer det fram at en betydelig andel studenter sliter med følelsen av stress og ensomhet. Det er de ferske studentene som føler seg mest alene, og av førsteårsstudenten melder hele 26 prosent at de er ganske eller veldig plaget med ensomhet.

Dette bidrar til at følelsen av ensomhet blant studentmassen forblir uendret siden en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i mars og april.

Høstens undersøkelsen viser at halvparten av studentene opplever en forverret stressfølelse som følge av korona. Andelen studenter som rapporterer store psykiske symptomplager har økt fra tolv prosent i april til prosent i oktober.

Kombinert med andre stressfaktorer slik som dårlig økonomi påvirker trolig ensomheten søvnmønsteret til flere studenter. Hver femte student rapporterer at den økonomiske situasjonen er forverret sammenlignet med tidligere år. Den siste undersøkelsen viser imidlertid at søvnproblemene er noe forbedret fra april.

LES OGSÅ OM SITS DIGITALE TILBUD - Det hjalp ikke med korona heller

Lite oppsiktsvekkende

Leder Kenneth Stange ved Velferdstinget mener resultatene er som forventet.

– Ut ifra det vi har hørt fra frivilligheten og av studenter generelt er ikke resultatene fra undersøkelsen særlig overraskende.

Stange kjenner seg også igjen personlig. Han er ikke isolert hjemme med digitale forelesninger slik som mange studenter, men opplever det likevel som en krevende tid.

– Det er en ekstra byrde å være leder i Velferdstinget i denne perioden, og ikke lett å finne alle de korrekte løsningene som skal hjelpe flest mulig, medgir han.

LES OGSÅ: – Livet går opp og ned. Det gjør treningen også

Lys i tunnelen

På tross av at mange sliter med psykiske utfordringer, er det likevel noe som peker i riktig retning. I stor grad opplever studentene livet som bedre nå enn i mars. Sit tar også situasjonen på alvor og arbeider med å tilpasse tilbudene til dagens behov.

– I forbindelse med Covid-19-restriksjonene og nedstengingen tidligere i år ble flere av Sits tjenester digitaliserte og nye tilbud kom på plass, slik somt samtale- og rådgivningstjenestene, flere kurs og gruppetimer, skriver Sit i en pressemelding.

I undersøkelsen fremkommer det at digitalisering av treningstilbudet er et av de tiltakene som gjør at studentene har følt seg godt ivaretatt av Sit under pandemien.

LES OGSÅ: Studenter bruker hypnose mot eksamensangst

Viktig at studentfrivilligheten ikke går dukken

Velferdstinget gjør også sitt for å forbedre situasjonen, selv om det er vanskelig å finne tiltak som treffer alle.

– Først og fremst er det en veldig vanskelig og kompleks situasjon. Vi prøver å tilrettelegge for at man skal kunne engasjere seg og delta i ting, forklarer Stange.

Han er spesielt opptatt av at det er viktig å sørge for at frivilligheten ikke går dukken.

– Vi ser på løsninger hvor nivået på frivilligheten kan opprettholdes, og forsøker å gi økonomisk støtte til aktiviteter som krever det, forteller Stange.

Velferdstinget har besluttet å opprette en ny korona-pott med ekstramidler til frivilligheten. Mer informasjon om dette vil komme snart.

LES OGSÅ: Studentersamfundet stenger dørene for semesteret

Powered by Labrador CMS