Flere jukser: Antallet studenter som mistenkes for juks har økt betraktelig under pandemien.
Flere jukser: Antallet studenter som mistenkes for juks har økt betraktelig under pandemien.

NTNU med tall for 2020:

Kraftig økning i antallet mistanker om eksamenjuks

Antallet saker var betydelig lavere for høstsemesteret enn for vårsemesteret.

Publisert Sist oppdatert

Med rundt 220 innrapporterte saker tok antallet mistanker om juks et kraftig byks i pandemiåret.Til sammenligning var det kun 35 rapporterte saker i 2019. Dette var heller ikke noe unntaksår da NTNU hadde 29 rapporterte saker i 2018 og 16 rapporterte saker i 2017.

Antallet mistanker om juks var likevel vesentlig lavere for høstsemesteret enn for vårsemesteret. Våren 2020 var det 140 mistanker, mens ved høsteksamen var det kun 80 stykker.

Fokus på konsekvensene ved juksing

Prorektor ved utdanning Marit Reitan tror det økte fokuset på juks etter vårens eksamener kan ha hjulpet.

NTNU jobber fortsatt med å bekjempe juks på eksamen på flere plan. Tiltakene inkluderer blant annet tilpasning av eksamensformen, holdningskampanjer og informering av konsekvensene ved juksing.

Ifølge Reitan er den mest effektive måten å bekjempe juks på å lage eksamensformer som gjør juks vanskeligere eller mindre effektivt. Hun trekker frem ulike tekniske løsninger, slik som eksempelvis at studentene ikke får like oppgaver på eksamen.

– Det er jo ikke slik at enhver eksamensform der studentene ikke blir passet på medfører juks. Vi har bedt fagmiljøene om å vurdere alternative vurderingsformer når de planlegger vårens eksamener, sier Reitan.

Hun mener også at det å sette fokus på konsekvensene av juksing kan hjelpe med å senke antallet mistanker.

– Vi jobber med å nå ut med informasjon om hvor alvorlige konsekvenser juks vil ha. Vi er klar over at vi ikke klarer å avdekke alle tilfeller av juks, og for en del kan det sikkert virke som en fristende og enkel løsning å jukse, forteller Reitan.

LES OGSÅ: Dette må du vite om Nybygget

Risikerer utestengelse

NTNU undersøker og behandler mistanker om juks grundig før de sendes inn til klagenemda, og derfor er ingen av sakene fra høstens eksamen avgjort ennå. I tillegg er det fortsatt omtrent 30 - 40 saker som behandles fra våren 2020.

I de aller fleste sakene der NTNUs klagenemd har konkludert med at studenten har jukset, har konsekvensen blitt annullering og utestengelse i ett semester. I de mest alvorlige sakene har konsekvensen blitt annullering og utestengelse i to semester. I noen få saker har konsekvensen blitt kun annullering.

I den perioden man er utestengt får man ikke ta noen eksamener eller følge undervisning. Man mister også tilgangen til NTNUs læringsstøttesystemer og campuser.

– Jeg tror ganske sikkert at studentene som nå har blitt utestengt fra all høyere utdanning våren 2021 skulle ønske de hadde valgt annerledes på vårens eksamen, sier Reitan.

Etter at utestengingsperioden er over, får man automatisk tilbake studieplassen og alle tilgangene man hadde før utestengingen. Juksesaken vil ikke stå nevnt på vitnemålet.

LES OGSÅ: Eksamenslokale skal brukes til massevaksinering

Powered by Labrador CMS