Avlyser muntlige eksamener

Institutt for sosiologi og statsvitenskap avlyser bachelorhøringer til våren. Det kan få uheldige konsekvenser, mener bachelorstudenter.

Publisert Sist oppdatert

Sist oppdatert 30. mars klokka 13:32

Leder for institutt for sosiologi og statsvitenskap, Toril Aalberg, svarer Under Dusken på mail om grunnen for beslutningen:

Uheldig: Kari-Anne Barland mener at studentene nå mister muligheten til å prate seg opp en karaker
Uheldig: Kari-Anne Barland mener at studentene nå mister muligheten til å prate seg opp en karaker

– Det stemmer at vi på BA-nivå ikke gjennomfører muntlig eksamen denne våren på bakgrunn av risikovurdering og kapasitetshensyn ved instituttet. Vi gjør det vi kan for at studentene våre ikke skal bli forsinket med studiene sine i denne spesielle situasjonen, og dette er et av tiltakene.

Aalberg informerer også om at instituttet fortsetter med muntlig vurdering for masterstudenter.

– Dette dreier seg blant annet om et emne der muntlig utgjør 50% av karakteren og et annet der vi ønsket å beholde muligheten for individuell justering av karakteren, fordi det innlevert skriftlige materialet er basert på gruppearbeid og der muntlig presentasjon er viktig på grunn av eksterne oppdragsgivere.

Ifølge en anonym kilde Under Dusken har snakket med ble det gitt beskjed på emnesiden til bachelorstudenter i statsvitenskap torsdag morgen, 26. mars, at bachelorhøring (muntlig eksamen) blir avlyst denne våren. Det gjelder også muntlig høring av bacheloroppgaven.

Beskjeden ble publisert av ansvarlig for bachelorprogrammet for statsvitenskap, Jo Jakobsen, som forteller til Under Dusken at beslutningen kom fra øvrige hold, instituttledelsen.

Beslutningen er ikke ulovlig, da de følger §2 i «Midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19»

Dette sier §2:

Universiteter og høyskoler kan så langt det er forsvarlig og nødvendig for å bidra til at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser, gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer fastsatt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-2 andre ledd.

Nødvendige tiltak som fastsettes med hjemmel i første ledd, skal sikre at læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen oppnås.

Det er likevel enkelte studenter som reagerer på beslutningen.

Å miste forsvaringsmuligheten kan få uheldige konsekvenser

Kari-Anne Barland går siste året på bachelor i statsvitenskap og sier at muntlig eksamen kan være et stressende element for mange studenter, men mener likevel at de fleste snakker seg opp en karakter.

– Det er sjeldent man prater seg ned, og nå mister vi denne muligheten, sier Barland.

Avlysningen går utover hennes muntlige høring av bacheloroppgaven. Dette gjelder alle studenter som nå følger bachelorprogrammene på instituttet for statsvitenskap og sosiologi.

Barland mener at den muntlige høringen kunne blitt gjort over nett, men tenker likevel at det ikke er så lurt. Hun kan tenke seg at det er større sjanse for juks og det kan oppstå teknologiske utfordringer som kan være forstyrrende og dermed gi studentene ulike høringer.

– Nettet er dårlig, og det er vanskeligere å hente inn gode kilder nå. Jeg håper sensorene justerer vurderingskriteriene etter det, avslutter Barland.

Les også: Nå får du resten av vårstipendet på konto like over påske

En ulempe å ikke få muntlig høring

Kristine Knutsen går også siste året på bachelor i statsvitenskap, og ser ikke helt hensikten ved å avlyse den muntlige høringen. Hun mener det hadde vært mulig å gjennomføre den digitalt, enten på Skype eller Blackboard.

– Det hadde også vært mulig å gjennomføre i mindre grupper, slik man vanligvis gjør det på muntlig eksamen med student og sensor. På den måten kan man overholde smittevernshensyn fra myndighetene, mener Knutsen.

Det er bare de siste to årene at studenter har fått mulighet til muntlig høring på bacheloroppgaven på instituttet, noe Knutsen så på som en styrke.

– Vi mister nå muligheten til å forsvare, oppklare og bevise at man har forstått oppgaven, og i tillegg kunne argumentere for valgene man har tatt, sier Knutsen.

Hun mener også at studentene ikke fikk en særlig god begrunnelse, der beskjeden var at «muntlig høring blir avlyst grunnet ekstraordinære situasjonen».

– Det er en ulempe å ikke få denne muligheten.

Videre lurer hun på hvordan vurderingen nå vil foregå, og om kriteriene vil justeres. Knutsen understreker at studentene på denne måten går glipp av en delvurdering som ville ha hatt utslag på bachelorresultatet.

– Dette er en avsluttende vurdering, sier Knutsen. Derfor hadde hun håpet at instituttet ville tatt det med i betraktningen. Hun har likevel forståelse for endringene som skjer for tiden.

Under dusken har prøvd å komme i kontakt med fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og Instituttleder for sosiologi og statsvitenskap, men har foreløpig ikke fått svar.

Les også: – Om instituttet mener det ikke er krav, har de ikke sett på loven

**Ville ha vært mulig:** Kristine Knustsen mener at Instituttet burde ha sett på flere muligheter for å gjennomføre bachelorhøringer.
**Ville ha vært mulig:** Kristine Knustsen mener at Instituttet burde ha sett på flere muligheter for å gjennomføre bachelorhøringer.
Powered by Labrador CMS