Professor bekymret for nye studenter

Avlyste eksamener i ungdomsskolen og videregående skole kan få konsekvenser for studenter.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 11. februar foreslo regjeringen å avlyse alle ordinære eksamener for elever i ungdomsskolen og i videregående skole denne våren. I en pressemelding sier kunnskapsminister Tonje Brenna at dette ikke har vært en enkel avgjørelse.

– Vi har vurdert flere ulike alternativer, men med å avlyse eksamen mener vi at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, samt at lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter, sier hun.

Brenna forteller at det er blitt lagt stor vekt på Utdanningsdirektoratets faglige råd. Disse tar hensyn til likebehandling av elevene, en rettferdig sluttvurdering, samt elevenes motivasjon, trivsel og læring.

Forslaget bunner også i at regjeringen ønsker å unngå utsatte eksamener grunnet sykdom på eksamensdagen. Udir mener en tidlig beslutning vil være best for både lærerne og elevene.

– Vi har tillit til at lærerne vet hva elevene trenger, og at de har mulighet til å gi opplæring etter intensjonene i læreplanen, forteller Brenna.

En endelig beslutning rundt forslaget om å avlyse eksamener vil bli tatt etter en snart forestående høring.

LES OGSÅ: Fra aktiv lytter til passiv forbruker; musikk i den digitale æraen

Studenter ikke godt nok forberedt

Professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, underviste i høst i POL1000, som er et innføringsemne i statsvitenskap. Hun opplevde at mange av studentene ikke visste hvordan de skulle studere til eksamen.

– Flere var overrasket over at de ikke kunne ha med bøker i eksamenslokalet. Det kom som et sjokk for dem at de måtte kunne pensum utenat. Studentene mente også selv de var mindre forberedt fordi de ikke hadde hatt eksamen, forteller hun.

De som går ut av videregående denne våren og skal begynne på universitetet til høsten har ikke fått eksamenstrening gjennom videregående. Bailey tror det er vanskelig å skrive eksamen for første gang på universitetsnivå.

– Det er en utfordring at studentene ikke er vant til å ha eksamen. Jeg har inntrykk av at studentene klarer seg bra, men det er helt klart en utfordring for de som allerede syns emnet er vanskelig, sier hun.

Bailey opplever at mange studenter syns det vanskeligste er mangelen på kontakt med andre studenter.

– De får mye læring ut av interaksjon med andre studenter. Fraværet av dette har satt preg på de nåværende studentene, avslutter hun.

LES OGSÅ: Smittede studenter kan ikke lenger bo på isolasjonshotell

Delte meninger om konsekvenser

Seniorrådgiver Ida Ranes ved opptakskontoret NTNU sier at problemstillingen ble tatt opp nasjonalt i fjor både fra studentorganisasjoner og i Stortinget. På Under Duskens henvendelse om konsekvensene studentene står overfor svarer hun følgende på E-post:

– Direktoratet for IKT og Fellestjenester utredet problemstillingene, og svaret var i korte trekk da at det var for kort tid til å kunne gjøre endringer i regelverket for gjeldende opptak, forteller hun.

Ranes skriver at dette kom av at opptaket allerede var i gang og at det ble anbefalt at forslagene måtte utredes nøyere og grundigere før endringer kunne gjøres.

– I etterkant landet Kunnskapsdepartementet på at det ikke var mulig å gjøre endringer i opptaket for 2021. Det har ikke kommet nye forslag fra disse om å endre rangeringsreglene i årets opptak, forklarer hun videre.

Ranes forteller at de som går ut av videregående skole nå, vil få vitnemålene sine skrevet ut med bakgrunn i standpunktkarakterer. Slik har det også vært de siste tre årene.

– Det er delte meninger om hvilke konsekvenser dette vil få rent karaktermessig. Avlysningen av eksamen er begrunnet med mye hjemmeskole som har ført til dårligere og mindre undervisning ved videregående skole, sier hun.

Ranes påpeker at begrunnelsen bak avlysningen av eksamen er at elevene skal kunne få best mulig undervisning resten av skoleåret og at de skal få vist mest mulig av hva de kan slik at lærerne får et godt grunnlag å sette karakter på.

– Det var viktig å ta en raskest mulig avgjørelse om dette, avslutter hun.

Saken ble oppdatert 18. februar klokken 14:35 med svar fra Seniorrådgiver Ida Ranes ved opptakskontoret NTNU.

Powered by Labrador CMS