Debatt

En næringspolitikk for framtida

Årets kommunevalg er et valg om hva slags næringsliv vi skal ha i Norge framover. Bedrifter over hele landet er mer enn klare til å ta ansvar og skape verdier, uten å ødelegge natur og klima. Men de trenger særlig tre ting for å lykkes: kompetanse, kapital og kraft.

Publisert Sist oppdatert

Dessverre står regjeringa og mange politikere i dag rett og slett i veien for den omstillinga vi trenger for å ha et levende og konkurransedyktig næringsliv, også i et framtidig nullutslippssamfunn.

I køene om kompetanse, kapital og kraft lar regjeringa og grå partier olje- og gassbransjen stå først. Oljeskattepakka fra 2020 er det groveste eksempelet. Elektrifisering av Melkøya er det ferskeste.

Derfor går MDG til valg på en næringspolitikk for framtida. Og vi må ha med oss den viktige kompetansen som bygges på NTNU og universitet og høyskoler rundt om i landet. Vi tror på at studentene, framtidas ingeniører, gründere, bedriftsledere og andre viktige bidragsytere i den grønne omstillinga, vil skape vekst og sørge for et blomstrende grønt næringsliv. Det trenger heller ikke å gå på bekostning av natur og klima. Men vi lykkes ikke uten grønn politikk.

LES OGSÅ: Fullstappet Samfundsdebatt: – Generasjon Thunberg er ikke død

Næringslivet har en helt essensiell rolle i klimaomstillinga. Norge må ut av oljeavhengigheta, og inn i en framtidsretta og robust økonomi. Det er flere viktige tiltak som må på plass: blant annet mer støtte til grønne næringer, dersom Norge skal komme i gang med våre nye industrieventyr, som havvind, nærenergi og bioøkonomi.

Det trengs flere møteplasser og ressurser for gründere og startups, fordi ingen når toppen alene. Geniale idéer kan bli solide bedrifter med god starthjelp og samarbeid. Billigere å dele, kjøpe brukt og reparere.

Mindre skatt og avgifter for små og mellomstore bedrifter er også helt nødvendig for at bedriftene skal vokse. MDG vil kutte i arbeidsgiveravgifta og skjerme de minste bedriftene fra formuesskatten ved å sette et høyere bunnfradrag.

Samtidig kan offentlige innkjøp skape grønne jobber. Kommuner må stille miljøkrav til sine leverandører. Innkjøpsmilliardene til det offentlige bør gå til snekkeren på hjørnet som vedlikeholder og reparerer, ikke til Ikea. Vi må gjøre mange ting samtidig for å skape et robust næringsliv for framtida. Mye vil endre seg i den overgangen vi skal gjennom, men et ufravikelig prinsipp er at vi skal sørge for et godt arbeidsliv, der livskvalitet og rettferdige arbeidsvilkår ivaretas.

Folk og bedrifter kan og vil, men grønn politikk er helt nødvendig for å lykkes. Derfor er en stemme på MDG en stemme på en næringspolitikk for framtida.

LES OGSÅ: Én måned igjen til Norges største kulturfestival

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS