BOLIG ER VIKTIG: Høyres partileder Solberg mener at studentboligbygging er viktig for studentenes økonomiske situasjon.

Erna Solberg overrakte velkomstgave til førsteårsstudent og lovnad om flere studentboliger

I går besøkte Erna Solberg Moholt studentby sammen med Høyres ordførerkandidat i Trondheim for å overrekke en innflyttingsgave og høre studentenes behov.

Publisert Sist oppdatert

Førsteårsstudenten Ada i digital forretningsutvikling ønsket både ordførerkandidat, Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) og presse hjem til egen hybel, hvor blant annet studentøkonomi og studentboliger ble diskutert.

Ønsker å påvirke det private markedet

Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit forteller at de merker godt til prisøkningen i det private leiemarkedet.

PÅVIRKNING: Boligdirektør Aspås ønsker at Sit påvirker det private boligmarkedet til det bedre.

– Vi merker at boligprisene øker og at det er vanskelig for studentene å finne studentbolig til rimelig pris og god kvalitet, forteller Aspås.

Hun forteller videre at det står mange studenter på Sit sine interessentlister, selv om hun opplyser at antallet internasjonale studenter er halvert og flere norske studenter da har kunnet få plass.

– Det er viktig å ha nok studentboliger til å påvirke det private boligmarkedet. Å få riktig pris og få bort uegnede boliger, sier Aspås.

Når det kommer til uegnede boliger, presiserer Solberg at kommunen bestemmer om et utleieobjekt er bra nok til å kunne leies ut eller ikke.

– Da kan man passe på at de meldingene som kommer inn om at ting ikke er godt nok faktisk blir gjort noe med, sier Solberg.

LES OGSÅ: Dette er de mest populære studiene ved NTNU

– Ikke plass til strykebrett

Solberg og resten av følget fikk en liten rundtur på hybelen til Ada i kollektivet med plass til 15 personer på Moholt. Hun viser pressen rundt og forteller at her er det plass til det aller mest nødvendige.

Ada fortalte kort om forventningene til studiestart:

EN START: Førsteårsstudenten Ada gleder seg til å begynne studielivet.

– Jeg tror det blir sosialt og spennende, forteller førsteårsstudenten.

Solberg gir deretter Ada en gave, før hun grunnga gavevalget.

– Vi hørte at det kanskje ikke var plass til strykebrett, så her er en «steamer», så du kan se presentabel ut, forteller Solberg.

Forkjøpsrett og boligbygging

I diskusjoner rundt boligbygging, forteller ordførerkandidat Kent Ranum i Høyre, at noe av utfordringene når det gjelder studentboliger er at studentboligene blir kjøpt felt for felt, og ikke alt under ett.

Aspås sier seg enig i at det bør legges til rette for studentboliger i forbindelse med store byutviklingsprosjekter for å sikre en variert boligsammensetning. Tilgang til sentrale tomter er en utfordring, men legger til at kommunen har lagt til rette for at samskipnaden kan benytte forkjøpsrett ved salg av bygårder.

I ETT: Ranum ønsker at studentboliger blir utviklet mer under ett og ikke i spredde felt.

– Vi har fått lov til å kjøpe tomter på forkjøpsrett av Trondheim kommune, men det er mindre prosjekter.

Aspås mener at disse enhetene ikke er nok til å virkelig monne på studentboligmangelen i Trondheim. Dessuten peker hun på at større tomter, spesielt i sentrale områder, ofte har en veldig høy prislapp.

– Og da er det husleia som skal dekke det, forteller Aspås.

Ranum mener at man oftere kan dele kommunale tomter, slik at noen områder kan gis til studentboligbygging og andre til andre formål. Samtidig mener Ranum at tanken om rett bolig til rett tid, kan sikre flere studenter og andre grupper med knapp økonomi bolig.

– Det er flere befolkningsgrupper som trenger bolig, sier Ranum.

På spørsmål om hvordan studentene kan hamle opp med prisveksten, svarer Solberg at det er viktig å spare og å tenke over hva man bruker pengene på, men at det på lang sikt fortsatt er bolig som er det viktigste for at folk skal klare seg.

– Det er flere årsaker til at boligmarkedet stiger, men det viktigste vi kan gjøre er å holde trykket på studentboliger oppe. Da må også samskipnadene planlegge og bygge raskt.

LES OGSÅ: En odyssé fra Suv Simulator 3D til Moviestarplanet

Powered by Labrador CMS