Foreslo å kunne stemme hjemmefra – slik ble det ikke

På onsdag hadde Studentersamfundet i Trondhjem generalforsamling. Det lå tre lovendringsforslag på bordet, og det mildeste av disse ble vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

Siden januar har Styret jobbet med å endre paragraf 18 i Samfundets lover, som gjelder avstemninger på Samfundsmøter. Frem til nå har det bare vært mulig å stemme hvis man er fysisk i salen.

Under pandemien ble det innført unntak fra denne regelen, men fra Samfundsmøtet den 19. februar 2022 var dette unntaket ikke lenger gjeldende.

Dette sa lovene før generalforsamling 26. april 2023

§18

Avstemning

Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Skriftlig avstemning (urnevalg) skal holdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være skriftlig. Skriftlig avstemning skal være hemmelig. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen. Det kan ikke stemmes ved forfall, hverken ved fullmektig eller med deponering av stemmeseddel.

På onsdag ble det vedtatt at man fortsatt må være til stede i salen, men at avstemninger kan foregå digitalt. I tillegg moderniseres den delen av paragrafen som omhandler stemming ved forfall, men dette utgjør ingen endring i praksis. Dette var det forslaget som endret minst på ordlyden.

Nederst i saken kan du lese alle de tre forslagene i sin helhet.

Sender et signal til Styret

Fra talerstolen forklarte Daria Barjaktarevic i Styret forskjellen mellom å beholde dagens lover og å stemme for forslag tre slik:

– Med dagens lovtekst kan man også tolke det til at urnevalg kan gjøres digitalt. Å stemme for forslag tre er likevel å sende et signal til Styret om at det er ønskelig å se på nye løsninger for valgsystemet.

De tre forslagene Styret la frem, omhandlet paragraf 18. Ettersom de tre lovforslagene handlet om samme paragraf, skulle de behandles i rekkefølge fra størst til minst endring, der resten av forslagene ville strykes om ett ble vedtatt.

Alle forslagene åpnet for digitale valg, men hovedforskjellene lå i hvorvidt man skulle kunne stemme uten å være til stede i Storsalen. Forslag én krevde ikke at man er til stede ved noen avstemninger, forslag to krevde kun at man er til stede ved kandidatvalg og forslag tre krevde at man er til stede ved alle avstemninger.­

Ville gitt flere mulighet til å stemme

– Kun en liten del av alle våre 16 000 medlemmer har i praksis anledning til å være med å påvirke, ettersom Samfundet ikke har et lokale med plass til alle disse, forklarte Barjaktarevic under fremleggelsen, som en del av argumentasjonen for å åpne for fjernvalg.

Under diskusjonen ble det blant annet tatt opp at urnevalg er svært tidkrevende. I tillegg ble det tatt opp at mange som er engasjerte ikke alltid har mulighet til å møte opp, og at det ofte er for få til stede til at man kan fatte vedtak i Storsalen.

– I teorien kan fjernvotering være bra. Hadde vi kunnet sikre at de som sitter hjemme og stemmer, har fulgt med på stream, kunne jeg stilt meg bak det. Men jeg synes det er skummelt uten en slik løsning, sa Camilla Jørdre Kvamme fra talerstolen.

LES OGSÅ: Nå er Nybyggkomitéen sikrere på å rekke åpningsdatoen av det nye Samfundet.

Mange problematiserte hvorvidt det er mulig å gjøre digitale valg hemmelige og upåvirkede nok. Blant annet ble det forklart at de som driftet systemet under pandemien, faktisk kunne ha laget falske brukere og brukt disse til å stemme på det de ønsket.

Dette ble resultatet

For at et lovendringsforslag ved Samfundet skal vedtas, må minst 2/3 av de oppmøtte stemme for forslaget, og dette må utgjøre minst 100 stemmer.

Resultatet av avstemningene på onsdag ble som følger:

Forslag én: For: 27. Dette er for få til at forslaget kunne vedtas, og stemmer mot og avholdende ble derfor ikke telt.

Forslag to: For: 97. Dette er for få til at forslaget kunne vedtas, og stemmer mot og avholdende ble derfor ikke telt.

Forslag tre: For: 139. Mot: 12. Avholdende: 0.

Dette var de tre lovforslagene

Lovendringsforslag 1:

Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Hemmelig avstemning skal avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være hemmelig. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen.

Lovendringsforslag 2:

Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Hemmelig avstemning skal avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være hemmelig, og skje med urnevalg. Ved urnevalg kan det ikke stemmes ved forfall. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen.

Lovendringsforslag 3:

Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Skriftlig avstemning skal avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være skriftlig. Skriftlig avstemning skal være hemmelig. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen. Det kan ikke stemmes ved forfall.

Powered by Labrador CMS