Tidligere forsker ved NTNU tiltalt etter datainnbrudd

Fakultetet vil ikke at denne saken skal legge begrensninger på det internasjonale samarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Januar 2020 ble det opplyst at to ansatte forskere vedinstituttet for maskinteknikk og produksjon ved NTNU i Trondheim har blitt siktet av PST for medvirkning til datainnbrudd. Det førte til at de to forskerene ble suspendert og utestengt fra instituttets lokaler.

I dag opplyser NRK om at en tiltale nå er tatt ut av statsadvokat Frederik Ranke. Den ene forskeren skal ha brutt sanksjonsregelverket. Det innebærer et brudd på iranforeskriften som er utviklet i tråd med FNs sikkerhetsråd. Sanksjonene skal hindre at forskning kan bidra til Irans atomutvikling, og vil jobbe mot masseødeleggingsvåpen. Forskerene hadde ikke varslet instituttet og gitt dem mulighet å spørre om tillatelse fra Utenriksdepartementet.

Olav Bolland er dekan ved fakultetet for ingeniørvitenskap og har uttalt seg om instituttenes rolle i denne saken.

— Den nå tiltalte jobber ikke lenger ved NTNU. Den andre er suspendert og har vært det siden desember 2019, på grunnlag av politietterforskning for alvorlige forhold. Men ettersom saken til denne personen er henlagt og etterforskningen opphørt, er vi nå i en fase hvor vi vil vurdere ansettelsesforholdet.

LES OGSÅ: — Opptak av de fleste forelesninger vil trolig virke mot sin hennsikt

Vil jobbe med holdningsarbeid

De to forskerne hadde invitert fire gjesteforskere fra Iran i en periode mellom 2018 og 2019. På denne tiden skal den nå tiltalte forskeren ha gitt gjesteforskerene tilgang til laboratorium og listeførte instrumenter, gjennom veiledning og opplæring.

Bolland forteller at de ønsker å jobbe mer med holdningsarbeidet, samt å forbedre alle instituttenes rutiner for å forhindre at det samme skjer igjen.

— Ved NTNU eksisterer det generelle rutiner og prosedyrer i laboratorier, blant annet for adgangssystemer, men her er det to ansatte som har brutt rutinene. Vi ønsker å sørge for tettere oppfølging av hvem som har adgang til laboratorier og inkluderes i aktiviteter.

Han understreker at det samtidig er en grense for hvor mye NTNU skal overvåke ansatte og studenter.

— Det er vanskelig å sikre seg mot dette uten en endring i dagens kameraovervåking. Det har blitt diskutert, men vi ønsker ikke å gjøre noe mer med dette av hensyn til personvern og den enkeltes frihet.

Fakultetet vil ikke at denne saken skal legge begrensninger på det internasjonale samarbeidet.

— NTNU skal fortsette å ha en åpen holdning til internasjonale forskere, da dette er viktig for å kunne ha de beste forskerne ansatt ved NTNU. Dette vil i noen tilfeller inkludere forskere fra land som Kina og Iran.

LES OGSÅ: Studenter reagerer på manglende digitalt tilbud

Bolland begrunner denne avgjørelsen med at NTNU ønsker å ha ansatte som bidrar positivt til forskningen.

— Vi vil tiltrekke oss de beste forskere, og dette er en internasjonal konkurranse. Det handler om kvalifikasjoner, og ofte er de internasjonale søkerne best kvalifisert og blir derfor ansatt. Dette er et prinsipp hele den akademiske verden jobber etter. Begrensningene som vi opererer etter er blitt skjerpet av norske myndigheter og er utenfor NTNUs kontroll. Det handler om å ha en åpen holdning.

Powered by Labrador CMS