Debatt

Hva ville du ha sagt om det plutselig hang en plakat av deg som barn på Trondheim Torg?

Dette er et faktum for barn og unge som nå vokser opp på sosiale medier.

Publisert Sist oppdatert

Privatlivet kan ikke sammenlignes med hvordan det var for 20 år siden. Spesielt med tanke på at vi ikke hadde de samme mulighetene til å publisere bilder slik vi har nå. Derfor vil jeg påstå at vi sitter med en ny form for privatliv.

Et privatliv hvor vi har godtatt at vi ikke har kontroll over bilder og informasjon som eksisterer av oss på sosiale medier. Er dette greit? Jeg skal ikke komme med skremselspropaganda, det er heller et opprop om at vi må diskutere tydeligere rundt samfunnsspørsmålet. Hva blir konsekvensene for barn og unge som vokser opp med å ha en blottlagt digital dagbok de ikke har kontroll over?

Jeg er en sterk tilhenger for rett på privatliv i den digitale sfæren. Det er en evig juridisk kamp hvor «Big Tech » , altså de fem største internasjonale teknologiselskapene, bryter menneskerettigheter på en global skala. Som saken fra 2018 hvor Facebook ble dømt for å ha utgitt informasjon om brukere til tredjeparter uten brukernes samtykke. Denne debatten mener jeg også må diskuteres på et alminnelig nivå. Vi som brukere har et ansvar for å være opplyst om hvilken informasjon vi gir på medieplattformene. For i det store og hele er dette kommersielle virksomheter, og jeg mener at de etiske rammene rundt personvern er for svake. Og den gruppen som spesielt faller mellom stolene her blir barn som ikke kan gi samtykke for publiseringen på nett.

SoMe har større kontroll på oss enn hva vi har på det, derfor er det viktig at vi som brukere også sier ifra hva som ikke er greit. Å selge og publisere informasjon om vårt privatliv uten samtykke er ikke greit. Jeg mener ikke at man skal straffe den vanlige bruker for publisering av barna på tur. Jeg tror bredere kunnskaper om hva man utsettes for kan være med å forminske publisering av barn. Det er heller samfunnet sin fulle dokumentasjon på sosiale medier som er bekymrende. SSB opplyser om at ni av ti nordmenn bruker sosiale medier. Andelen har økt åtte prosentpoeng de siste fem årene. Fremtiden er allerede her og konsekvensene har vi ikke svar på enda. Generasjonen som nå Bvokser opp vil ha et digitalt fotavtrykk allerede fra starten av livet. Hva vil det utgjøre for de som egne individer?

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS