Debatt

Hvor lenge skal vi akseptere grønnvasking av fossilindustrien?

Grønnvasking er et faktum. Det er på tide at vi tar en ordentlig debatt og tar stilling til grønnvaskingen som skjer på vårt eget universitet, og i vår egen studentfrivillighet.

Publisert

Igjen og igjen ser vi reklamer om «morgendagens helter», en grønn fremtid og fornybar havvind. Men bak denne fasaden finner vi Norges største og et av verdens største fossile selskaper, Equinor, som i alt bare har én prosent av investeringene sine i fornybart. Akkurat nå pågår det en debatt om Equinors satsing på «fracking», en enormt miljøfiendtlig måte å utvinne fossil energi som også er forbudt i Europa. I tillegg vet vi at oljelobbyen aktivt prøver å påvirke politiske beslutninger, for eksempel ved å forhindre strenge klimavedtak.

Fossilindustrien er drevet av et mål om størst mulig profitt, og bruker ikke millioner på sponsing av kultur og idrett uten at de får noe verdifullt igjen for det. Det de får er et grønnere og mer folkelig image. '

Det er en reell utfordring at både subsidier, investeringer og mange kloke hoder går til olje- og gassindustrien i Norge, istedenfor til voksende fremtidsrettede næringer. I dag er arbeidsledig heten lav og bedrifter leter etter folk med riktig kompetanse. Samtidig har olje- og gassindustrien ofte mulighet til å tilby bedre vilkår og bruke mer penger på PR. Etter oljeskattepakka fra pandemien som stimulerer til økte investeringer, og som fortsatt er gjeldende, har det vært en stor investeringsboom på norsk sokkel og høy etterspørsel etter arbeidere dit. Arbeidskraft og kompetanse er mangelvare, og fossilindustrien tar en stor del av kaka. Derfor er det riktig å begrense Equinors tilstedeværelse hos studentene.

Både oljeindustrien og fossil-glade politikere i de store partiene fremmer et budskap om at olje- og gassindustrien er avgjørende i det grønne skiftet. Realiteten er at oljeindustrien er en sinke som tiltrekker seg attraktiv kompetanse og får gode skatteordninger som vi skulle hatt i grønne industrier isteden. NTNU, linjeforeningene og studentfrivilligheten bør diskutere sitt forhold til fossilindustrien.

Den 25. mars skal Studentersamfundet ta stilling til det prinsipielle spørsmålet om UKA, ISFiT og dem selv skal bli sponset av fossile selskaper. Under UKA-21 var det Equinor som fikk være hovedsponsor. Selv om festivalen ble en storsuksess med fete konserter og show, sitter vi igjen med en bismak. Den 25. mars skal studentene bestemme; hvor lenge skal vi ta del i grønnvasking av fossilindustrien?

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS