NY LÅNEORDNING: Lånekassen ønsker at flere med fast jobb skal kunne studere.
NY LÅNEORDNING: Lånekassen ønsker at flere med fast jobb skal kunne studere.

Mer fleksibel studiestøtte for korte studier

I en tid preget av økonomiske bekymringer, kan det være krevende å kombinere jobben med et uforutsigbart studentliv. Lånekassen håper, med sin nye ordning, å tilby en løsning for folk som ønsker nettopp dette.

Publisert Sist oppdatert

Slik situasjonen er i dag, er støtten fra Lånekassen tilrettelagt for de som studerer på hel- eller deltid, over en periode på minst ett semester. Den nye ordningen, som blir utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, har en annen målgruppe. Målet er å tilby støtte til de som allerede er i fast jobb, med en større grad av fleksibilitet enn dagens ordning tillater.

For å oppnå dette, er målet å ha en mer fleksibel betalingsfrekvens enn den månedlige betalingen studiestøttemottakere er vant med. I tillegg skal det være mulig å få innvilget støtte til utdanninger som er kortere enn ett semester.

Sandra Borch, minister for forskning- og høyere utdanning, sier at ordningen er spesielt rettet mot de som vil ta korte og fleksible utdanningstilbud mens de er i jobb.

– Det er viktig at vi får på plass en egen låneordning som er mer fleksibel enn den vanlige utdanningsstøtteordningen, og som er bedre tilpasset voksne mennesker som trenger å fylle på kompetanse, men har jobb, familie og boligforpliktelser, sier hunforsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i en pressemelding.

I forbindelse med utviklingen av den nye låneordningen, foreslår Kunnskapsdepartementet å åpne for at det kan løpe renter på utdanningslån mens man er under utdanning. Denne endringen, dersom lovforslaget går gjennom, gjelder riktignok ikke for vanlige studenter i bachelor- og mastergrad og høyere yrkesfagutdanning, kun for særlige ordninger.

 LES OGSÅ:  Ny læringsplattform på agendaen på studenttingsmøtet

Positiv til fleksibel låneordning

POSITIV: Studenttinget NTNUs leder støtter endringen.
POSITIV: Studenttinget NTNUs leder støtter endringen.

Leder for Studenttinget NTNU, Morten Eidsvaag Althe, er positiv til ordningen som helhet.

– Studenttinget NTNU støtter regjeringens forslag om å gjøre det lettere å få studielån til kortere utdanninger. I dagens kunnskapsbaserte samfunn er livslang læring avgjørende for at samfunnet kan holde tritt med den raske utviklingen i arbeidsmarkedet og samfunnet generelt. Alle bør ha like muligheter til å kunne oppdatere, utvikle og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og kunnskap gjennom hele livet, sier han.

Eidsvaag Althe er derimot skeptisk til Kunnskapsdepartementets andre lovforslag, som åpner for løpende renter på utdanningslånet under disse korte studieløpene.

– Et problem med etter- og videreutdanning er at mye av denne virksomheten fremdeles krever egenbetaling av de som ønsker å gjennomføre dette, da disse tilbudene ikke er finansiert i like stor grad som vanlige studieplasser. Vi mener at gratisprinsippet skal ivaretas i arbeidet med etter- og videreutdanning, på lik linje med ordinære studieløp, slår han fast.

 LES OGSÅ:    Lånekassens fastrente blir den høyeste på 15 år

Powered by Labrador CMS