Eggen arkitekter er arkitektkontoret som har fått oppdraget å tegne nybygget. Tegningen er en skisse til inspirasjon, og er ikke en plan for det endelige bygget.

Ett skritt nærmere nybygg

Onsdag 20. mars ble det kjent at Velferdstinget ønsker Sit skal sette av overskuddsmidler til nybygget.

Publisert Sist oppdatert

Samfundetleder Eirik Sande er kjempefornøyd med det nye tilskuddet.

– De ca 150 millioner kronene nybygget vil koste er fortsatt ikke fullfinansierte, men vi er i rute i forhold til planen og har enda ikke møtt på noen store hindringer.

Velferdstinget anser 10 millioner kroner fra Sit som allerede øremerkede. I tillegg mener de at Sit skal sette av 45,6 prosent av årets overskudd til nybygg.

– Det er et konkret og viktig vedtak.

Sande legger til at dette er et fint signal, og at Samfundet samarbeider godt med både Sit og Velferdstinget. Samtidig understreker han at pengene ikke er utbetalt enda, men vil bli bevilget av Sit-styret ved årsoppgjøret.

Godt samarbeid med andre aktører

Videre jobber Samfundet kontinuerlig for å holde kontakt med Trondheim Kommune og private stiftelser. Studenttinget har også vedtatt at de ønsker at NTNU skal bidra med 60 millioner.

– De sikreste pengene er likevel de vi har selv, og de skal utgjøre ca 20 prosent av hele finansieringen. Dette består av salget av fengselstomta og andre midler, sier Sande.

Nybygget som i utgangspunktet er planlagt å stå ferdig til UKA ‘21, har enda ikke møtt på noen store hindringer.

– Vi samarbeider godt med aktørene, og dette bidraget er et kjempefint signal å få!

Da denne saken ble publisert skrev Under Dusken at det allerede var satt av 20 millioner til Nybygg, noe som ikke stemmer. Etter å ha snakket med Velferdstinget er dette nå rettet opp i.

Powered by Labrador CMS