Hvordan gjorde ditt studie det på studiebarometeret?

Resultatene fra den årlige studentundersøkelsen til Nokut (najonalt organ for kvalitet i utdanningen) er offentliggjort.

Publisert Sist oppdatert

På landsbasis har NTNU flest tilfredse studenter, og flest studenter som har svart på undersøkelsen, skriver Adressa.

Fakta

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. På Studiebarometeret.no kan du enkelt:

– finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer

– sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer

– se utvikling over tid for et studieprogram

Kilde: studiebarometeret.no

Studiene med best resultat er entreprenørstudiene ved NTNU, helse, miljø og sikkerhet og eiendomsutvikling- og forvaltning. Disse har fått full pott i helhetsvurderingen hos de som deltok i undersøkelsen.

– Jeg merker meg at vi i snitt har studenter som bruker mye tid på studiene sammenliknet med gjennomsnittet i sektoren, sier dekan ved fakultet for økonomi Monica Rolfsen til Adressa.

Omkring 31 000 studenter har svart på undersøkelsen på landsbasis i 2018. Dette utgjør om lag 10 prosent av Norges studenter.

Representativt

Stian Heggli Kleftås er styreleder i linjeforeningen Triple Helix og går masterstudiet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn. Han kan bekrefte at resultatet virker representativt for hans studie og skryter av studiets innhold, forelesere og studiemiljø.

– Det virker absolutt representativt. Vi har gode forelesere og en god blanding teori og praksis, forteller Kleftås.

Han er en av flere på studiet som ikke har svart på undersøkelsen selv.

– Mitt inntrykk er at studentene er veldig fornøyde med studiet. Vi er få studenter og er en spleiset gjeng, sier Kleftås.

Blant studiene nederst på lista ligger masterstudiet i film- og medievitenskap med poengsummen 3 av 5 i helhetsvurdering. Under Dusken har vært i kontakt med en student på gjeldende studie som mener at resultatet er representativt også for dem.

– Vi har hatt en del problemer på studiet som vi har gitt tilbakemelding på. Det er mye som er uoversiktlig rundt hvordan studiet er lagt opp. Den individuelle oppfølgingen er bra, men vi har hatt flere tilfeller hvor vi ikke har fått god nok informasjon om når undervisningen finner sted eller blir avlyst, sier masterstudenten som ønsker å være anonym av vurderingsmessige årsaker.

Nokut gjennomfører spørreundersøkelsen hver høst. De innhenter kontaktinformasjon fra institusjonene og sender lenke til spørreskjema på e-post og tekstmelding.

Hvordan har din studieretning scoret?

Studier med høyest score:

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn, masterstudium (5,0)

Helse miljø og sikkerhet, masterstudium (5,0)

NTNUs Entreprenørskole, toårig masterstudium (5,0)

Eiendomsutvikling- og forvaltning, masterstudium (5,0)

Childhood Studies, masterstudium (4,86)

Fysisk planlegging, masterstudium (4,86)

Datateknologi, toårig masterstudium (4,71)

Technology Management, masterstudium (4,67)

Studier med lavest score:

Urban Ecological Planning (Master's Programme) (2,9)

Film- og medievitenskap - masterstudium (3,0)

Voksnes læring - masterstudium (3,0)

Drama og teater - bachelorstudium (3,1)

Politisk økonomi - bachelorstudium (3,1)

Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium (3,1)

Filmvitenskap - bachelorstudium (3,2)

Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium (3,2)

Finner du ikke faget ditt? Søk på studiebarometeret.no.

Av de som ble invitert til å svare på undersøkelsen har 48% svart. Mange studier har ikke hatt nok deltagere til å få et resultat i Studiebarometeret for 2018. Det er derfor mange resultat som kan virke mindre representative for gjeldende studie.

Powered by Labrador CMS