Nynorsk-versting

Andelen nynorsk brukt ved NTNU skal ifølge loven ligge på 25 prosent, men nynorskbruken var nede på 3 prosent i fjor. Språkrådet mener NTNU må skjerpe seg.

Publisert Sist oppdatert

Språkrådet er ikke fornøyd med NTNUs bruk av nynorsk, og har fått Kunnskapsdepartementet til å legge press på NTNU for å få satt i gang arbeidet med en tiltaksplan. Ifølge fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja i Språkrådet er det mange grunner til at det er viktig med mer synlig nynorsk.

– Universiteter er store tekstprodusenter, og det er derfor viktig at det kommer frem at vi har to likestilte målformer i Norge. Nynorsk er en terminologi som står i fare for å forsvinne om den blir gjort usynlig, sier hun.

Må øke andelen

Tvitekkja presiserer at det er den synlige nynorsken som er viktig, og dette i hovedsak dreier seg om studiekataloger, hjemmesider og eksamensoppgaver.

– Det er ingen som skal tvinges til å skrive forskning på nynorsk, dersom man har bokmål som hovedmål, sier hun.

Informasjonssjef Christian Fosse ved NTNU innrømmer at universietet per dags dato er langt unna den lovpålagte prosentandelen på 25 prosent, og at de er nødt til øke andelen nynorsk for å vise at de tar dette på alvor.

– Alle ansatte har et ansvar for å snu trenden, sier han.

Fikk feil eksamensoppgave

Tidligere NTNU-student Katrine Nybø opplevde ikke at det var to sidestilte målformer ved universitetet.

– Jeg følte meg ofte til bry når jeg for eksempel ba om eksamen på nynorsk, sier hun.

Ved en hjemmeeksamen opplevde hun å få utdelt fjorårets eksamensoppgave, ettersom årets ikke hadde blitt skrevet ut på nynorsk.

– Etter det har jeg alltid tatt imot oppgaven på begge målformene, for å forsikre meg om at jeg ikke misforstår noe, sier hun.

Dårligere formulert

Nybø opplevde også at eksamensoppgaven på bokmål som regel var bedre formulert enn den nynorske oppgaven.

– Det var jo ikke akkurat motiverende, sier hun.

Språkrådets Tvitekkja mener det vitner om slurv og slappe rutiner hos NTNU.

– Når noen melder seg opp til eksamen med nynorsk som hovedmål har universitetet god tid til å utforme oppgaven, sier hun.

Har satt inn tiltak

Fossen forteller at det rettes særlig fokus på å fremme nynorsk på hjemmesidene til NTNU. Det vil gjøre den mer synlig, og i tillegg vise en vilje til endring fra NTNU sin side. Han presiserer også at selv om det er en forutsetning å beherske begge målformene for å jobbe ved universitetet, er det ikke alle som er like trygge på nynorsk.

– Vi har derfor gått til anskaffelse av programmet Nyno, som skal lette omsettingen fra bokmål for dem som ikke bruker nynorsk til vanlig, avslutter han.

Powered by Labrador CMS