Terje Andreas Eikemo er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap og leder av senteret.

Nytt forskningssenter på Dragvoll

Forskningssenteret Chain vil bruke samfunnsvitenskap til å utjevne globale helseforskjeller. Til dette er studentene viktige.

Publisert Sist oppdatert

Chain er et nyoppstartet forskningssenter ved NTNU som forsker på globale helseforskjeller, hvorfor de oppstår, og hvordan de kan utjevnes.

Fakta

Chain:

  • Centre for Global Health Inequality Research
  • Forskningssenter ved NTNU
  • Unikt samarbeid mellom NTNU og Unicef
  • Åpnet på mandag
  • Hvor: Dragvoll

Ved hjelp av forskningen vil Chain koble sammen internasjonalt ledende forskere innen fagområder som statsvitenskap, sosiologi og medisin. Analysekraften til NTNUs forskere slås sammen med arbeidet Unicef gjør i 190 land for å redusere helseforskjeller verden over.

– Slik kan vi forene sektorer med en felles visjon, og forkorte avstanden mellom det som skjer på universitetet og det som skjer i felten, sier Terje Andreas Eikemo, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap og leder av senteret.

Hektisk oppstart

På mandag kveld var det offisiell åpning av senteret på Dragvoll. Da kom det rundt 150 personer.

– Et så stort oppmøte er både oppsiktsvekkende og fint, sier Eikemo.

Etter en vellykket åpning har det vært hektiske dager for Chain. Etter åpning på mandag var det global helsedag hele tirsdag, og flere presentasjoner i ulike fagmiljøer på onsdag og torsdag. Det var først sent på torsdag at de kom seg på kontoret og begynt å jobbe med forskningen.

– Det har vært kaotisk, sier Eikemo.

– Beskrivende, forklarende og løsningsorienterte studier

Forskningen til Chain kommer til å bygge på det eksisterende forskningsmiljøet ved NTNU. Casene vil de få fra blant annet Unicef, som gir dem data de ønsker å få en mer vitenskapelig vinkling på.

Eikemo sier at de ønsker å få effektive løsninger ut i felten, og samtidig forklare og beskrive situasjonen ved hjelp av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder.

– Målet vårt er å gjennomføre både beskrivende, forklarende og løsningsorienterte studier, sier Chain-lederen.

Han forteller at når det gjelder senteret er de optimistiske for fremtiden. Derimot er de ikke like optimistiske på vegne av verden, fordi forskning viser at globale helseforskjeller er økende.

– Det er nettopp derfor vi trengs, både for å vise hvilke tiltak som hjelper og for å bidra til et større fokus rundt helseforskjeller, forteller han.

Studenter er sentrale

Eikemo understreker at studentene kommer til å være viktige for Chains videre arbeid.

– Vi ønsker absolutt kontakt med studenter. Vi vil gjerne ha et nært faglig samarbeid med studentene gjennom for eksempel masteroppgaver.

Chain er spesielt interesserte i faglig samarbeid med samfunnsvitere, som Eikemo mener har en viktig rolle i all forskning som omhandler hvordan samfunnet fungerer.

Han er klar på at Chain vil være en åpen avdeling, der studentene kan komme inn, ta kontakt og vise interesse. Denne åpenheten er viktig for oppmerksomheten rundt feltet, tror Eikemo.

– Hva som skjer fremover, både på Dragvoll og på senteret, avhenger på mange måter av interessen hos folk på NTNU. Hvis den er stor kan vi holde kurs og seminarer, sier han.

Fanget NTNUs oppmerksomhet

Eikemo forteller at SFF-konkurransen til Forskningsrådet i 2016 åpnet viktige dører for dem. Av 150 søknader ble Chain valgt ut som en av 34 finalister. Selv om de ikke endte blant de ti som til slutt fikk støtte fra Forskningsrådet, bidro konkurransen til positiv oppmerksomhet fra NTNU.

– Vi var den eneste samfunnsvitenskapelige gruppa i finalen. Det skapte interesse, og NTNU bestemte seg da for å støtte oss, forteller Eikemo.

Ifølge lederen er Chain nå en betydelig satsning fra NTNU, med satsning på tre nivåer: Fra NTNU sentralt, fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Med satsningen fra NTNU er dette også en viktig mulighet for Trondheim. Oslo og Bergen har allerede veldig synlige globale helsemiljø.

– Nå er det Trondheim som skal vise hva vi kan, sier Eikemo.

Powered by Labrador CMS