Samfundetleder

Høyere utdanning for (nesten) alle

I dag er foreldrene dine sitt utdanningsnivå avgjørende for om du selv tar høyere utdanning. Hva gjør dette med mangfoldet på universitetene, i forskningen og i arbeidslivet?

Publisert

Da jeg kom til Trondheim og hadde mine første uker som student, var det mye nytt å venne seg til og mange nye mennesker å bli kjent med. Det tok ikke lang tid før jeg la merke til noe ved det siste; flesteparten av studentene rundt meg hadde ganske mye til felles. De fleste jeg pratet med, kom fra familier med god råd, hadde foreldre som også hadde tatt høyere utdanning og en stor andel fikk økonomisk støtte hjemmefra for å klare seg. Bildet mitt om at utdanning var for alle, så ut til å få en liten knekk idet videregående var over og høyere utdanning sto for tur.

Dette er noe statistikken over den tydeligste årsakssammenhengen i hvem som tar høyere utdanning også viser; dersom foreldrene dine har tatt høyere utdanning, er det stor sannsynlighet for at du også tar høyere utdanning, og motsatt. Dette gjør at den sosioøkonomiske bakgrunnen til dem som studerer ofte er ganske lik. Dette er et faktum som er svært uheldig for mangfoldet ved utdanningsinstitusjonene i Norge, og noe som strider med idéen om at man har like forutsetninger for om man velger å ta høyere utdanning eller ikke. Dette er problematikk universitetene må jobbe for å motvirke. I 2021 ble det opprettet et opptaksutvalg som skulle se på hvordan man kan endre opptakssystemet i Norge til å bli mer rettferdig. Når utdanningsinstitusjonene skal ta stilling til endringer i opptaket, bør man også komme med tiltak rettet mot flere rekrutteringsgrupper for å øke mangfoldet i studiebyer som Trondheim.

Mangfold er heldigvis ikke et nytt tema ved NTNU. I mange år har NTNU, spesielt på tekniske studieprogram, jobbet med å øke kjønnsmangfoldet slik at jenteandelen blir større. Kjønnspoeng har vært en del av dette, men det viktigste tiltaket NTNU har gjort, er mer markedsføring mot jenter, samt å skape et sosialt og faglig tilbud som er spesifikt rettet mot denne gruppen. Dette har gjort at andelen jenter ved tekniske studier i dag er mer balansert enn tidligere. Et tilsvarende initiativ bør også igangsettes for å rekruttere studenter med ulik bakgrunn.

Utdanning er en viktig faktor for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, og dette bør få et stort fokus i revideringen av opptakssystemet. NTNU har masse å vinne på å øke mangfoldet i studentmassen og blant de ansatte som jobber der. Dette kommer dessverre ikke gratis, men er noe NTNU bør satse på i årene framover.

LES OGSÅ: NTNU må gå foran på bærekraft

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS