Studenttinget har stemt

Også etter pandemien ønskjer Studenttinget at forelesingar skal vere tilgjengelige som opptak.

Publisert Sist oppdatert

Den 30. September hadde Studenttinget møte, der den største saka på sakslista omhandla opptak av forelesing og bruk av digitale verktøy. I praksis: om fysiske forelesingar skal fortsette å vere tilgjengeleg på video.

FORDELAR: Saksbehandlar Sigurd Solheim forteller at forslaget vil skape størst fleksibilitet for studentane.

Fag- og forskningsansvarleg i Studenttinget Sigurd Solheim og saksbehandlar for saka, trekker fram dei ulike fordelane med opptak av undervisning. Blant anna nemner han at det kan gjere det lettare for studentar med syn- og hørslehemningar, slik at dei kan få opp tekst og spole tilbake.

– Vi har jobba for å sjå begge sider av denne saka, og trur dette forslaget vil skape størst fleksibilitet for studentane, forklarte Solheim.

LES OGSÅ: Studenter reagerer på manglende digitalt tilbud

Bjørneteneste

Under studenttingsmøtet var det likevel fleire representantar som påstod at ein ikkje kjenner til konsekvensene av at studentar sjølv kan velge mellom fysisk og digital undervisning. Ein av desse var studenttingsrepresentant Ragnhild Sødal Gjennestad.

– Eg syns det er skummelt å ta avgjørelser som vil ha så store konsekvensar. Ikkje berre for oss, men også for alle forelesarar. Eg trur vi studentar gjer oss ein bjørneteneste når vi seier vi kan sjå forelesningen digitalt seinare, heller enn å møte fysisk. Eg saknar forsking som viser at denne løysinga faktisk fører til meir læring, sa Gjennestad

Forkjemparane meinte likevel dette er både viktig og riktig for NTNU, og understreka at fleksibiliteten løysinga fører med seg er viktig for studentar i ulike livssituasjonar.

Etter avstemming blei det vedteke at Studenttinget ønsker å vidareføre opptak av forelesninger.

Vedtaket

Studenttinget mener at:

  • Det skal, med mindre god grunn for unntak, gjøres opptak av alle forelesninger, som tilgjengeliggjøres for studentene i faget frem til siste mulige vurderingsgrunnlag er innlevert, om ikke lengre.
  • Alle nybygde undervisningslokaler skal ha mulighet for opptak. NTNU bør også sette en langsiktig plan for å installere opptaksverktøy i alle lokaler på NTNU som primært brukes til undervisning.
  • NTNU skal gjennomgående sørge for at kompetanse knyttet til bruk av digitale hjelpemidler sikres hos alle institutt og fagenheter, slik at undervisere enkelt kan dele erfaringer og arbeide godt digitalt innen sine tilknyttede studieprogram.
  • NTNU skal gjøre det mulig å følge samt fullføre flere fag digitalt, til fordel for utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og byer.
  • Opptak av undervisning skal ikke hindre utviklingen av studentaktiv læring, men gå parallelt med dette.
  • NTNU skal sørge for at digitale forelesninger ikke blir den dominerende undervisningsformen etter pandemien, men heller blir integrert som et supplement til fysisk undervisning.
  • Den enkelte underviser skal, i samråd med referansegruppen i emnet, grundig vurdere hvilke løsninger som er best egnet for å gjøre undervisningen universelt utformet, blant annet ved hjelp av digitale og nettbaserte ressurser.

Til opplysning; Sigurd Solheim er aktivt medlem i Studentmediene.

LES OGSÅ: Nyanser kan være hovedsaken

Powered by Labrador CMS