4 av 10 voksne angrer på studievalget

Samtidig er det 3 av 10 som starter på en utdanning uten å fullføre den. Det viser en ny undersøkelse fra Opinion gjort på vegne av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Publisert

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 1103 respondenter i aldersgruppen 26 til 60 år. Ifølge kartleggingen er bedre lønn, flere muligheter i andre yrker og trivsel hovedgrunnene til at man ville valgt en annen utdanning. For de aller fleste er lønn viktig og hele 7 av 10 ønsker å ta mer utdanning for å få bedre lønn. Samtidig er alder, kostnader og tidsklemma årsakene til at de fleste ikke videreutdanner seg.

– Hvis man ser det sammen med frafallet i videregående skole og hvor mange som ikke fullfører høyere utdanning, ser man at vi har en ganske stor jobb å gjøre, sier seksjonsleder for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Mona Mathisen til Khrono. Det var Khrono som først omtalte saken.

Samtidig har pandemien påvirket folks syn på utdanning og etterspørsel i arbeidslivet. Rundt 1 av 3 i aldersgruppa 26 til 29 år føler et press om å ta mer utdanning, mens 1 av 3 som jobber fulltid har vurdert å bytte jobb det siste året.

– Mange tror de er i en unik situasjon

Morten Carlson er seniorrådgiver i NTNU Karriere, karriereveiledningstjenesten for studenter ved NTNU. Carlson forteller at de driver med veiledning og kursing innenfor ulike karrieretema, arbeidsrelevans og jobbsøking, men at de også bistår studenter som er i tvil eller står overfor valg.

VIL BISTÅ: Seniorrådgiver Morten Carlson forteller at karriereveiledningstjenesten for studenter bistår studenter som er i tvil om studieretningen de har valgt.

– Vi er tilgjengelige hele veien inn, gjennom og ut av studiet. Det er likevel ikke alltid sikkert man trenger å gå til karriereveileder, siden studieveilederne på de ulike instituttene sitter med den beste kunnskapen knyttet til sine studier, forklarer Carlson.

Han forteller at medstudenter, familie og venner ofte er en minst like viktig ressurs for de som er i tvil angående studievalg og de som vurderer å bytte jobb.

– Det er nok mange som tror de er i en unik situasjon, men det er de ofte ikke, sier han og fortsetter:

– Prat sammen! Hvorfor tenker du å bytte studie eller jobb? Det er helt vanlig å være usikker på ulike tidspunkt i studieløpet. De fleste har nok en eller annen gang tenkt «valgte jeg egentlig det rette?»

På spørsmål om pandemien har påvirket antall henvendelser til veiledningstjenestene på NTNU, svarer Carlson at de ikke har opplevd en særlig endring.

– Hvor mange henvendelser vi får er litt sesongbasert, og siden vi har en begrensing på hvor mange veiledningstimer vi har hver uke er dette litt vanskelig å få oversikt over, forteller han.

Etterutdanning gir karrieremobilitet

NTNUs Frafallsrapport fra 2016 kartla at den største grunnen til at studenter slutter på studiet er at de valgte feil studium. Omtrent halvparten av disse, 52 prosent, hadde ikke oppsøkt råd før de sluttet på studiet. Rapporten anbefalte blant annet å gjennomføre sosiale tiltak tidlig i studiet, informere om mulighet til å ta kontakt med studieveileder, og ufarliggjøre terskelen for å ta kontakt.

– Det er nok mange som sitter med en følelse av at de er litt låst i valget sitt, forklarer Carlson.

Det er også lettere enn man tror å gjøre noe annet enn akkurat det man har studert og forberedt seg på.

– Det er ofte stor mobilitet innenfor arbeidsfelt, og med mild etterutdanning eller kursing er det mulig å jobbe med noe helt annet. Det kjenner jeg personlig flere som har gjort.

Powered by Labrador CMS