Leder:

Ensom i nordens beste studieby?

Pengene som går til å bekjempe ensomhet må gå til tiltak som når bredt. Vennespleisinga til Samfundet er et godt eksempel på dette.

Publisert

Ensomheten har alltid vært der. Studenter har i årevis vært ensomme, slik studentundersøkelsen fra NOKUT har vist. Det er en naturlig konsekvens av studenttilværelsen: Studenters hverdag er ustrukturert og mange studium krever ikke at man samarbeider med andre. Resultatet blir at mange ikke forlater studenthybelen sin oftere enn nødvendig.

Ensomheten er for de fleste av oss ikke et valg. Den truer i horisonten. Det har lenge vært tabubelagt å snakke om ensomhet. Mange kan synes ensomheten er skambelagt. At det å være ensom, er det samme som at ingen vil være med deg, eller misliker deg.

Kriser forsterker eksisterende tendenser og man kommer ikke foruten å snakke om koronapandemien i en samtale om ensomhet i dag. Ensomheten har økt markant for studenter. Det krever at man ikke bare ser på effekten dette har på studentenes psykiske helse, men også konsekvensen for studieløpet og livet etter pandemien for dem som har det tyngst.

LES OGSÅ: NTNU – Vil dere lære av deres feil?

Ensomheten er fortsatt skambelagt, men det viktige er at vi snakker om den og at det gjøres noe med den. I denne utgaven av Under Dusken utforsker vi derfor vennespleisingen arrangert av Studentersamfundet, et arrangement hvor 1100 studenter har gått sammen for å bekjempe ensomhet i Trondheim.

Det er et vitnesbyrd om styrken til studentfrivilligheten i byen vår at den står ansvarlig for et såpass velfungerende tiltak. Det viser også søkertallene til både Samfundet og UKA, som kan melde om rekordhøye søkertall – igjen. Disse tallene viser hvor hvor viktig studentfrivilligheten er for mange, men dessverre også hvor mange den ikke når akkurat nå.

Ti millioner kroner ble i starten av januar bevilget studentsamskipnadene for å bedre tilbud for studenter i Norge. Halvannen million av disse går til Sit for å bedre sosiale tilbud. Krisepakken lagt fram av regjeringen i slutten av januar inneholder også midler til lavterskel sosiale tilbud, samt ytterligere midler til studentsamskipnadene.

Vennespleisingen til Samfundet er et godt eksempel på hvor viktig det er for studenter som sliter med ensomhet, at det finnes lavterskeltilbud som når mange. Målrettede tilbud og tjenester er bra, men for å ta knekken på ensomheten må tiltakene nå bredt. Helst ikke bare de som allerede sliter.

De sosiale tilbudene bør nå alle slik at studenter sammen løfter hverandre ut av ensomheten. For det er bare én måte å bekjempe ensomheten på, nemlig å gjøre det sammen.

LES OGSÅ: Båtstudenter ble stående uten bad og dusj under nedstenging

Powered by Labrador CMS