GRÅKALLBANEN: Fremtiden usikker for verdens nordligste trikkeskinne.
GRÅKALLBANEN: Fremtiden usikker for verdens nordligste trikkeskinne.

Usikker fremtid for drift av Gråkallbanen

Tirsdag skulle formannskapet i Trondheim ha vedtatt nye planer for drift av Gråkallbanen. Sånn ble det ikke.

Publisert Sist oppdatert

Den er kanskje mest kjent for studentene som farkosten som tar dem opp til Lianvatnet i fadderuka for fest og moro, men trikken som går på Gråkallbanen har en lang tradisjon i byen. 

Gråkallbanen er verdens nordligste trikkeskinne, og den strekker seg fra St. Olavs gate i Midtbyen, til Lian på Byåsen. I lengre tid har debatten om Gråkallbanen sirkulert i media, etter at det ble kjent at den nåværende driftsformen ikke har juridisk hjemmel. 

Ikke et alternativ

Driften av Gråkallbanen har ikke vært konkurranseutsatt, men har vært anskaffet direkte fra Boreal Bane AS. Dette medfører at dersom dagens virksomhet skal opprettholdes, må produksjonen reduseres til under 300 000 kilometer årlig. Per i dag går vognene 340 000 kilometer.

Direktør Kristian Dahlberg Hauge for Næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim skriver i saksfremlegget til formannskapet at dagens driftsform ikke er et alternativ for den fremtidige driften av Gråkallbanen.

– Det finnes ikke hjemmel til å fortsette med en direktetildeling av driftskontrakten med Boreal Bane uten at dagens rutetilbud reduseres og driftskontrakten endres til en nettokontrakt.

LES OGSÅ: Et fellesskap bygges i Elgeseter park

Snuoperasjon

I juni vedtok fylkestinget at fylkeskommunen skulle overta driften av Gråkallbanen i Trondheim. Dette på tross av kritikk fra den borgerlige opposisjonen, både i fylket og i Trondheim kommune. 

Den 31. august gikk fylkesordfører Tore O. Sandvik ut og sa at han ønsket å trekke i bremsen. Han ønsker å utsette diskusjonen. 

Bakgrunnen for sporskiftet er at de nye trikkene fylkeskommunen er avhengige av å anskaffe for å drifte oppdraget i egen regi, ikke er klare før i 2028. 

Han mener vedtaket fylkestinget gjorde i sommer derfor var basert på ufullstendige opplysninger.

Fylkestingets vedtak i juni:

1. Fylkestinget vedtar egenregi som driftsform for Gråkallbanen.

2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren gå i dialog med Trondheim kommune om mulighetene for eierovertakelse eller leie av kjøretøyspesifikk infrastruktur inkludert vognhall på Gråkallbanen, med sikte på avklaring av forutsetningene for drift i egenregi av banen.

3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren komme tilbake med ny sak etter dialogen med Trondheim kommune. Saken skal gi anbefalinger til konkret valg av modell for egenregi.

4. Overgangen til egenregi skal skje i form av virksomhetsoverdragelse, for å sikre ansattes forutsigbarhet.

5. Fylkestinget ber fylkesdirektøren legge til grunn for videre arbeid at ny organisering sikrer at dagens sterke fagmiljø og kompetanse ivaretas.

– Vi visste ikke da at det ville ta så lang tid å anskaffe egne trikker. Vi fikk høre at det hastet å gjøre noe med det, fordi det var ulovlig, uttrykte han til Adresseavisen.

Forslag om utsettelse

Erling Moe er fylkesleder for Trøndelag venstre og medlem av formannskapet. Han fremmet tirsdag forslag om utsettelse.

– Innstillingen bygger på et vedtak som fylkeskommunen muligens skal endre på. Det trengs en avklaring på om forutsetningene for dagens innstilling om egenregi forblir uforandret før vedtak kan fattes. 

Direktør Hauge forklarer at utfordringene tilknyttet fylkestingets vedtak går på mellomfasen, altså fasen fra kontrakten med Boreal Bane AS utgår i 2024 til nye trikker kan leveres i 2028.

– Spørsmålet er hvor lang mellomfase man skal ha, og lovligheten i denne mellomfasen. Det er dette som gjør at saken ikke er helt enkel. 

Han mener videre at saken slik den foreligger i dag egentlig ikke er avhengig av fylkestingets vedtak.

– Saken handler om en permanent løsning på trikken som er lovlig, og som følger anbefalingene i rapporten om blant annet hvordan trikkedriften skal organiseres. 

Rapporten det siktes til er en utredning om drift i egenregi av Gråkallbanen gjort av Vista Analyse tidligere i år. 

Formannskapet vedtok likevel forslaget om utsettelse.

– Heller oftere

Sykepleier Sara Sletvold Lång tar for tiden videreutdanning innen avansert sykepleie og bor ved Kyvatnet. For henne har det alltid vært trikken som gjelder. 

– Jeg har vokst opp på Byåsen og er derfor vokst opp i nærheten av trikken, så for meg har det alltid vært kollektivtilbudet jeg har benyttet meg mest av, og som jeg fortsetter å benytte meg av.

Lång velger gjerne trikk over annen kollektivtransport, da hun opplever trikken som mest pålitelig. Sammenlignet med bussene på Byåsen, er ikke trikken avhengig av trafikk eller andre kjøreforhold. 

– Man trenger ikke engang sjekke når trikken kommer, og alle vet trikketidene. 

Hun er kritisk til eventuelle kutt i trikketilbudet, og peker på at avgangene har vært de samme så lenge hun kan huske. 

– Heller mer, heller oftere!

LES OGSÅ: Derfor er det lite plastsøppel på campus

Powered by Labrador CMS