Samfundet går inn for samarbeidsavtale med Reitan for å finansiere Nybygg

Storsalen skal votere over forslaget på det ekstraordinære Samfundsmøte på tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen skal voteres over på det ekstraordinære Samfundsmøte: Nybygg tirsdag 27. april.

Samarbeidsavtalen har en varighet på 6 år og medfører et bidrag på 15 millioner til Nybyggprosjektet. Avtalen kan også forlenges med 5+5 år, som kan gi et ytterligere bidrag på 20 millioner.

Man kan lese et sammendrag av samarbeidsavtalen her.

I sammendraget står det at «Reitan har uttrykt stor respekt for Samfundets egenart, og har et reelt ønske om å styrke denne». Det står også at avtalen er viktig for å gi økonomisk trygghet for å kunne starte byggingen av nybygget i november.

Reitan påtar seg også kostnadene ved å dekorere et av serveringslokalene på Samfundet, som i følge avtalen skal kunne brukes for å profilere Reitans produkter. Det står at «de frivillige skal få sette sitt preg på og fylle lokalet med aktivitet, slik at det blir en naturlig del av Samfundets drift». I tillegg skal Reitan leie et lokale ut mot Klostergata på markedsmessige vilkår. Det er enda ikke bestemt hva dette lokalet skal brukes til.

Reitan skal også får rett til å låne Samfundets kunstneriske gjenger i sin virksomhet. En del av bruken er inkludert i det årlige bidraget, og øvrig bruk skal betales etter prisliste utarbeidet av de kunstneriske gjengene. Inntektene fra slike opptredener skal gå til gjengene.

I tillegg vil Reitan bli profilert på arbeidstøy, billetter og annen merch. Reitan får også rett til å ha et skilt på taket, som Samfundet også har hatt ved tidligere sponsoravtaler. Samfundet får i tillegg rett til å gjøre innkjøp fra Reitan til fordelaktige priser.

LES OGSÅ: Storsalen skal også votere over forprosjektet til nybygget, som også inkluderer fasaden som ble presentert tidligere i april. Se bildene her!

VEIEN MOT NYBYGGET

Powered by Labrador CMS